palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a fenntartható fejlődéshez hozzájáruló terméket vagy szolgáltatást előállító hazai vállalkozások piacra jutását előmozdító tevékenységek finanszírozására

Pályázati felhívás a fenntartható fejlődéshez hozzájáruló terméket, vagy szolgáltatást előállító hazai vállalkozások piacra jutásához. Meghosszabbított pályázati határidő: 2021. július 15-ig

A pályázati felhívás referenciaszáma: 05-KKM-VIZDIPL-2021

A pályázat célja vissza nem térítendő költségvetési támogatás biztosítása annak érdekében, hogy előmozdítsa a fenntartható fejlődéshez hozzájáruló terméket vagy szolgáltatást előállító hazai cégek (start-upok, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok), szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények alábbi törekvéseit:

 • fenntarthatósággal foglalkozó nemzetközi rendezvényen, kiállításon történő megjelenés,
 • digitális marketingtevékenység a fenntartható szemlélet előmozdítása, illetve fenntartható termékek és szolgáltatások népszerűsítése érdekében nemzetközi rendezvényen, kiállításon történő megjelenés céljából.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

1.) fenntarthatósággal foglalkozó nemzetközi rendezvényen, kiállításon történő megjelenés

Pályázható támogatási összeg (forint)

 • start-up, felsőoktatási intézmény 370.000 – 2.000.000 Ft
 • kkv, nagyvállalat, szakmai szervezet: 800.000 – 4.500.000 Ft

2.) digitális marketingtevékenység a fenntartható szemlélet előmozdítása, illetve fenntartható termékek és szolgáltatások népszerűsítése érdekében nemzetközi rendezvényen, kiállításon történő megjelenés céljából.

 • start-up, felsőoktatási intézmény, kkv, nagyvállalat, szakmai szervezet: 1. 000 000 – 4.000 000 Ft

A pályázat keretében egy pályázó az 1. sz. táblázatban ismertetett a) és b) tevékenységi kategóriák közül mindkét kategóriában nyújthat be pályázatot, de kategóriánként kizárólag egy pályázatot. Minden kategóriára önálló pályázat benyújtása szükséges.

A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás (de minimis).

A támogatás mértéke, folyósítása

Start-up vállalkozások és felsőoktatási intézmények esetében a projekt összes elismerhető költségének legfeljebb 70%-a nyújtható támogatás keretében, a pályázat megvalósításához saját forrásként a teljes költség legalább 30%-ának biztosítása szükséges a pályázó részéről.

Kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint szakmai szervezetek esetében a projekt összes elismerhető költségének legfeljebb 50%-a nyújtható támogatás keretében, a pályázat megvalósításához saját forrásként a teljes költség legalább 50%-ának biztosítása szükséges a pályázó részéről.

A felhívás keretében kizárólag a támogatható időszak alatt (2021. április 26. és 2021. december 14. között), a projekt megvalósítása érdekében felmerült, igazoltan e célra fordított, és a pályázat mellékleteként benyújtott költségtervben szereplő, a támogatási összeg legkésőbbi felhasználási határidejéig (2021. december 14.) kiállított bizonylatokkal alátámasztott és ezen határidőig pénzügyileg is teljesített kiadások számolhatók el.

A Minisztérium 100%-os támogatási előleget biztosít a támogatási szerződés aláírását követően.

Meghosszabbított pályázati határidő: 2021. július 15-ig

A támogatás igénybevételére jogosultak köre:

Jelen pályázati felhívás keretében pályázat benyújtására Magyarországon bejegyzett, fenntartható fejlődéssel foglalkozó jogi személyek, jogalanyok (elsősorban start-up-ok – függetlenül azok működési formájától –, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok), továbbá szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények jogosultak.

Pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A projekt keretében kizárólag a pályázat céljával összefüggésben keletkező alábbi költségek számolhatók el:

Dologi költségek:

 • Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő szolgáltatások díja
 • Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő készletbeszerzések (pl. szakmai anyagok)
 • Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói díjak)
 • Informatikai szolgáltatások igénybevétele
 • Reklám, marketing és média kiadások
 • Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele
 • Utazási költség
 • Szállás költség
 • Úthasználati díj
 • Bérleti díjak (pl. kiállítói stand bérleti díja)

Felhalmozási kiadások:

 • Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

A fentieken túl személyi jellegű költségek kizárólag az alábbi felsorolás szerint számolhatók el:

Személyi költségek:

 • Bérköltség
 • Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 • Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő személyi jellegű kifizetések

A személyi költségek teljes elszámolható összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 20%-át. Személyi költségek elszámolására központi költségvetési szerv pályázók számára nincs lehetőség.

Az utazási és szállás költségek teljes elszámolható összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 20%-át.

A projekt keretében egyéb működési költségfajták, illetve egyéb felhalmozási kiadások nem számolhatók el.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

Letölthető dokumentumok

palyazati kiiras

5.sz.m. Nyilatkozat kizáró okokról
2021. Planet Vízipari Pályázati kiírás és szabályzat letöltése
2.sz.m. Nyilatkozat saját forrás rendelkezésre állásáról letöltése
1.sz.m. De minimis nyilatkozat letöltése

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/fenntarthatosagi-palyazati-program

Meghosszabbított pályázati határidő: 2021. július 15-ig