palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj-pályázat

Erzsébetváros Önkormányzata irodalmi ösztöndíj-pályázata. Az ösztöndíj hat hónapra szól, havonta nettó 160 000 Ft támogatást jelent.

Pályázók köre:

Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 35. életévét betöltött és a 65. életévét még be nem töltött legkevesebb kettő, nem magánkiadású szépirodalmi kötettel rendelkező, magyar nyelven alkotó szépirodalmi szerzők.

Pályázat célja: A pályázat nyertesei számára vissza nem térítendő pénzbeli támogatás nyújtása.

Pályázati feltételek

A kérelem benyújtására jogosult az a szerző, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik
 • 35. életévét betöltötte, a 65. életévét még nem töltötte be
 • Legkevesebb kettő, magyar nyelvű, nem magánkiadású szépirodalmi kötettel rendelkezik.

A pályázaton nem vehet részt az, aki a pályázat bírálatakor állami ösztöndíjban részesül.

A kérelmet benyújtó szerző az ösztöndíj elnyerése esetén a benyújtással együtt együttesen vállalja az alábbiakat:

 • az ösztöndíj bemutatkozó interjúin való részvételt
 • legkevesebb 10 perc hosszúságú szöveg leadását színészekkel szervezett, videós felolvasásokhoz
 • legkevesebb 3 perc hosszúságú saját szöveg felolvasása videó felvételen
 • legkevesebb 2000 leütésnyi szöveg leadását közösségi média felületekre készülő posztokhoz
 • legkevesebb 1000 leütésnyi szöveg leadását egy improvizatív táncműhely keretein belül történő feldolgozáshoz
 • legkevesebb 1000 leütésnyi szöveg leadását egy, a kerület által szervezett képzőművészeti projektben való együttműködéshez
 • vállalják továbbá, hogy az ösztöndíj időtartama alatt készült művek kötetben való megjelenése esetén a támogatás tényét feltüntetik.

A fent felsorolt vállalásokon felül vállalja, amennyiben a járványügyi intézkedések lehetővé teszik, élő kulturális eseményeken való részvételt, és e programokhoz való hozzájárulást.

Az ösztöndíj támogatásban minden szerző csak egy alkalommal részesülhet.

Amennyiben az ösztöndíjban részesülő személy nem teljesíti a kiírásban felsorolt vállalásokat, kikerül az ösztöndíj programból és az addig nyújtott támogatást köteles visszafizetni.

Az elnyerhető támogatás mértéke: 6 hónapra, havonta nettó 160 000 Ft.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

 • Szakmai önéletrajz
 • Publikációs lista
 • Munkaterv és szövegmutatvány, mely prózaírók esetén 2 oldalnyi szöveg (12-es betűs méret, másfeles sorköz), költők esetében minimum 3, maximum 5 vers. Drámarészlettel pályázók egységesen 4 oldalnyi szöveggel pályázhatnak.
 • Nyilatkozat arról, hogy állami ösztöndíjban nem részesül
 • Személyigazolvány és lakcím kártya másolata
 • A pályázó elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím)

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot „Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj” megjelöléssel, a pályázati feltételeknek megfelelően kell benyújtani 2021. április 30. (péntek) napjáig.

Személyesen a Polgármesteri Hivatal épületében kihelyezett gyűjtőládában (1076 Budapest, Garay u. 5., földszint) vagy postai úton az alábbi címre:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Humánszolgáltató Iroda (1076 Budapest Garay utca 5.)

A pályázat érvényességének feltétele

– A szakmai önéletrajz és a hozzá tartozó mellékletek határidőben történő benyújtása 1 példányban.

Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott pályázatok támogathatóak, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, melyet az elektronikus közlés napjától számított 5 napon belül kell benyújtani.

A benyújtott pályázatok tartalmi megfelelőségéért, az abban közölt adatok valódiságáért, a szükséges mellékletek meglétéért kizárólag a pályázat benyújtója felelős. Az adatok valóságtartalmát az Önkormányzat ellenőrizheti.

A pályázat elbírálása és szerződéskötés

A benyújtott pályázatok közül a szakmai zsűri legfeljebb 5 pályázót választ ki. Az ösztöndíj odaítéléséről a szakmai zsűri javaslata alapján Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága dönt legkésőbb 2021. június 11-éig. A pályázók a pályázat eredményéről a döntést követő 5 napon belül elektronikus úton értesülnek. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az ösztöndíjban részesülőkkel az Önkormányzat támogatási szerződést köt, a támogatás folyósítása ennek aláírását követően kezdődik meg.

A pályázati támogatás elszámolása

A nyertes pályázónak részletes szakmai beszámolót kell készítenie, melyet 2021. december 31-ig köteles írásban benyújtani Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Humánszolgáltató Irodája részére.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg visszafizetése, és a jelen pályázati felhívásban nem részletezett kérdések tekintetében a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.

További információk:

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás a Humánszolgáltató Irodán Prógli Katalintól kérhető (Tel: 462-3399, E-mail: Progli.Katalin@erzsebetvaros.hu)