palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat tájházak felújítására

Pályázat a magyarországi tájházak helyreállítását megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez, valamint épületfelújítási tevékenységgel járó helyreállításához.

Magyarország Kormánya az emberiség egyetemes értékének tekinti ezen élő emlékeket, ezért javaslatára a 2000. december 28-án a Világörökség Központhoz A tájház hálózat Magyarországon címmel bejelentett helyszín felvételt nyert a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékébe. A 2012. január 1-jén hatályba lépett a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján 2015-ben a jegyzéket felülvizsgálva a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelettel megerősítette az UNESCO világörökség várományosi listájára delegált magyarországi tájházak hálózatát.

A Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Program céljainak megvalósításában kiemelt figyelmet fordít ezen örökség megtartására. A magyarországi tájházak helyreállítását megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez, valamint épületfelújítási tevékenységgel járó helyreállításához nyújtható támogatás egyedi támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.

A támogatás célja:
Forrás biztosítása olyan, Magyarország területén álló tájház népi építészeti emlékek

  • veszélyelhárítását,
  • állagmegóvását, valamint
  • részleges vagy teljes helyreállítását

megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez, valamint épületfelújítási és karbantartó tevékenységekhez, amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, egyedi védelem alatt álló elemei és egyetemes értékeikre tekintettel a világörökség várományosi tájház helyszínek kiválasztási kritériumainak szellemiségében megjelölésük szakmai listákon megtörtént. A forráson keresztül a Megvalósító célja a hagyományos építészeti értékek megőrzése és helyreállítása a hagyományos építési technikák újraélesztésével.

Támogatás összege és mértéke
Az odaítélhető vissza nem terítendő támogatás összege kérelmenként

  • szakmai előkészítésre minimum 500 ezer – maximum 1,5 millió Ft
  • épületfelújításra minimum 500 ezer – maximum 20 millió Ft.

A támogatás mértéke a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a. A bíráló bizottság a veszélyeztetett helyzetben lévő épületek esetében a támogatás mértékét egyedi döntéssel megemelheti a felmerülő összköltség legfeljebb 90%-ára. A veszélyeztetettség mértékének megállapítása a benyújtott dokumentumok alapján a Bíráló Bizottság szakmai hatásköre.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A Támogatási Kérelem benyújtására vonatkozó információk:

A támogatási kérelmek benyújtásának lehetősége 2021. április 30-án nyílik meg.

A kérelmek benyújtási határideje 2021. június 14. 24:00 óra, melyet a Teleki László Alapítvány által üzemeltetett online felületen (www.nepiprogram.hu), kizárólag elektronikus formában tehet meg.