palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony betöltésére

Pályázat lektori és vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony betöltésére. A pályázat célja, a magyar nyelv és kultúra megismertetése, oktatása és terjesztése külföldi felsőoktatási intézményben vagy külföldi magyar intézetben (a továbbiakban együtt: fogadóintézmény), valamint a fogadóintézmény igénye szerinti külföldi hungarológiai kutatási és oktatási tevékenységben való részvétel elősegítése és támogatása.

A pályázat tárgya: A Korm. rendelet 1. §-ban meghatározott lektor / vendégtanár / ingázó vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony létesítése a jelen felhívás mellékletében felsorolt fogadóintézményekben és feltételekkel.

Pályázat benyújtására jogosult, aki

  1.  lektori tevékenység támogatása esetén magyar nyelv és irodalom tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel és mesterfokozattal, vagy magyar mint idegen nyelv szakos tanári szakképzettséggel és mesterfokozattal rendelkezik;
  2. vendégtanári tevékenység támogatása esetén a fogadóintézmény által meghatározott szakirányú szakképzettséggel és mesterfokozattal vagy doktori fokozattal rendelkezik;
  3. és mindkét esetben
    • megfelelő szinten ismeri a fogadóország kultúráját és nyelvét vagy egy, a fogadóintézmény által elvárt közvetítő nyelvet;
    • felhasználói szintű informatikai ismeretekkel rendelkezik;
    • vállalja, hogy sikeres kiválasztás esetén ösztöndíjszerződést, vagy a vendégoktatói ösztöndíjprogram és a támogatás keretében finanszírozott vendégoktatói program működési szabályzatáról szóló 18/2019. (IX. 12.) KKM utasítás 19. § (2) bekezdésben megjelölt oktatóhelyek esetén, megbízási szerződést köt a minisztériummal.

A pályázat forrása: A pályázat forrása a minisztérium Külképviseletek igazgatása cím költségvetésben a vendégoktatói ösztöndíjprogram finanszírozására elkülönített keret.

A pályázók köre: pályázat benyújtására az a cselekvőképes, nagykorú, büntetlen előéletű magyar állampolgár jogosult, aki megfelel a pályázati felhívás 3. pontjában meghatározott feltételeknek.

Az ösztöndíj megállapítása: Az ösztöndíjas az ösztöndíjprogram keretében a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt, az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint ösztöndíjban és költségtérítésben részesül.

Letölthető dokumentum

Pályázati felhívás_vendégoktató_2020-2021

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 20. déli 12:00 (CET)

Elérhetőség:

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztály
Email cím: lektori@mfa.gov.hu
Telefonszám: (+36 1) 381 5170; (H–Cs: 8.00–15.00, P: 8.00–12.00 között)