palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat zöldfelület örökbefogadására

obudaBudapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat – a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére – zöldfelület örökbefogadására lehetőséget adó pályázatot hirdet a kerületben működő civil szervezetek részére.

Támogatható tevékenységek: A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a civil szervezet működési területén, közterületen fekvő zöldfelületek rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növénygondozásra, komposztálásra, talajjavításra (indokolt esetben talajcserére), parképítési feladatok elvégzésére, valamint a rendbe tett terület folyamatos gondozására, takarítására fordítható.

A pályázat keretében nem támogatható: olyan szilárd burkolat készítése, amely a zöldfelület csökkenését eredményezi, gépjármű parkolóhely kialakítás, balesetveszélyt okozó műtárgyak, vagy kertépítészeti elemek elhelyezése, haszonnövény termesztése.

Kizárólag olyan méretű terület örökbefogadását támogatja az Önkormányzat, melynek gondozása ténylegesen megvalósítható az Örökbefogadó által legalább a támogatástól számított egy évig.

A pályázati forrás csak olyan közterület rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, használható fel, amely Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának tulajdonában van.

A Támogatott az adott előírásokat köteles betartani:

 • A támogatás összege „kerti kisgépek” (pl. motoros fűnyíró, motoros sövénynyíró) beszerzésére nem használható fel, azonban ha az a pályázatban szerepel, kis értékű „kézi szerszámokra” (pl. kapa, gereblye) a kapott támogatási összeg 20%-a felhasználható.
 • A munkák során keletkezett zöldhulladék elszállításáról minden esetben a pályázónak kell gondoskodnia. Erre a célra beszerezhetőek az FKF Zrt. logójával ellátott zsákok. Az ilyen zsákokban kihelyezett zöldhulladékot az FKF Zrt. köteles elszállítani.
 • Az esetleges talajcserék során kitermelt föld elszállítása szintén a pályázó feladata a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.
 • A pályázat keretén belül kiültetett növények (cserjék, virágok) gondozása teljes mértékben a pályázó feladata a támogatástól számított minimum egy évig. (Hivatalunk a növények locsolásában, gyomlálásában, a növények körüli zöldterületek kaszálásában nem vesz részt.) Amennyiben pályázó a vállalt terület gondozását nem látja el megfelelően, a következő évi pályázatból kizárható.
 • A pályázó az adott zöldfelületen haszonnövényt (paradicsom, paprika stb.) nem ültethet.
 • A gondozott területen vegyszeres gyomirtás nem végezhető. (Kizárólag kézi gyomirtás.)
 • A területen meglévő faállomány gondozására kizárólag az Önkormányzat jogosult. A pályázó a fákon semmilyen beavatkozást nem végezhet (gallyazás, permetezés, kivágás, stb.).
 • Az Önkormányzat Városüzemeltetési Főosztályával történő előzetes egyeztetés nélkül a meglévő növényállomány (fák, bokrok) kivágása, bárminemű csonkítása tilos!
 • A gondozott területen fa nem ültethető!
 • Amennyiben a pályázó a pályázatban szereplő terület köré kerítés, kerítéselem kihelyezését tervezi, abban az esetben a kerítés típusát, magasságát és elhelyezését a Városüzemeltetési Főosztállyal történő egyeztetést követően lehet kialakítani.
 • A pályázó a gondozásba vett terület állapotát a munkálatok megkezdése előtt, és azok befejeztével fényképpel dokumentálja, melyet a Városüzemeltetési Főosztálynak megküld.

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke: A pályázónként megítélhető legmagasabb összeg: 200 000 Ft.

A támogatás felhasználásának ideje: a Képviselő-testület döntésétől számítva 2016. december 31-ig.

Támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, amely lehet az elvégzendő munka értéke is.

Nyertes pályázat esetén a támogatás folyósításának feltétele: aláírt banki Felhatalmazó levél, melyet egy eredeti példányban a támogatási szerződés megkötésekor szükséges benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 25. (péntek) 12 óra

Letölthető dokumentum

Beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), illetve a civil referensnél (1033 Budapest, Fő tér 4.).

A pályázatról további információt nyújt:

Csikósné Mányi Júlia civil referens: a 437-8645-es telefonszámon, vagy acsikosnemj@obuda.hu e-mail címen.

A beadás határideje: 2016. március 25. (péntek) 12 óra

Pályázat hivatalos oldalaFogadj örökbe egy zöldterületet