palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pro Cultura Minoritatum Hungariae Díj

mmikl pályázatFELHÍVÁS A MAGYARORSZÁGI NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉÉRT DÍJ JELÖLÉSÉRE.  A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek számára díjat alapított kulturális tevékenységük elismeréséért „PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE” (a magyarországi kisebbségek kultúrájáért) elnevezéssel.
A díjjal emlékérem és díszoklevél jár.

Az elismerést olyan Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbséghez /bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán/ tartozó személyek, szervezetek kaphatják, akik/ amelyek kiemelkedő tevékenységet végeztek a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek körében az anyanyelvű kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-medence népeinek tolerancián alapuló együttéléséhez. (Például: a kulturális közélet, a közművelődés, művészetek, nemzetiségi média, nemzetiségi kultúra mecénása, stb.)

A díjak átadására évente egyszer a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek ünnepnapjához kötődően december 12-én kerül sor, melynek rangját a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által rendezett Nemzetiségi Gála ünnepi programja is biztosítja.

A díjak száma maximálisan mindösszesen 8 db lehet.

A díjat – a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Nemzetiségi Kulturális Szakértői Tanács, valamint a Roma Kulturális Szakértői Tanács tagjainak javaslata alapján – a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus főigazgatója adományozza.

A díjazásra jelöltek felterjesztése az MMIKL nemzetiségi munkatársai által összeállított jelölőlapon valamint annak mellékleteként maximum 3 oldalnyi indoklással történik.

A díj átadása laudátióhoz kötődik.

Elbírálás szempontjai:

  1. szakmai életút/életmű elismerése
  2. adott nemzetiségi közösség folyamatos, tartós működése és a nemzetiség kultúrájában betöltött kiemelkedő tevékenysége
  3. az anyanyelvi kultúra bemutatása és elismertetése Magyarországon illetve külföldön
  4. nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakítása, erősítése

A jelöléseket szíveskedjenek a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus címére (postai vagy elektronikus úton) legkésőbb 2010. szeptember 30-ig elküldeni:

MMIKL
„Nemzetiségi Gála”
Lukács Mária osztályvezető
1011 Budapest, Corvin tér 8.

A megadott határidő után beérkező javaslatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Letölthető dokumentum
Jelölőlap (egyén, közösség)

Forrás: http://www.mmikl.hu