palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A tudomány eredményei képekben vizualizációs pályázat

mta pályázatA Magyar Tudományos Akadémia a „Határok nélküli tudomány, kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán” gondolat jegyében szervezi meg a Magyar Tudomány Ünnepe 2010. évi központi rendezvényeit.

Az MTA ez alkalomból egy olyan vizualizációs pályázatot hirdet meg, amelyre az interdiszciplináris területek eredményeit érthetően és érdekesen bemutató pályamunkákat vár három kategóriában:

  1. Fotó
  2. Illusztráció
  3. Számítógépes grafika

Pályázni olyan tudományos témájú fotókkal, illusztrációval illetve számítógéppel készített grafikával lehet, amelyek a magyar tudományos műhelyekben folyó munka során keletkeztek, és a kísérletek, kutatások eredményeit, részeredményeit mutatják be, „műhelytitkokat” tárnak fel, „tudományos eseményt”  dolgoznak fel, és mint alkotások esztétikailag különlegesek, tematikájukban, történetükben érdekes témát tárnak elénk és a szélesebb közönség érdeklődésére is számot tarthatnak.

A zsűri tagjai:
Csépe Valéria, az MTA főtitkárhelyettese, a zsűri elnöke
Bálint Csanád, akadémikus
Falus András, akadémikus
Freund Tamás, akadémikus
Aczél Petra, egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Gózon Ákos, főszerkesztő (Élet és Tudomány)
Torda Júlia, főosztályvezető (MTA Kommunikációs Főosztály)

A bírálat során súlyozottan esik latba a kép esztétikája, a megvalósítás technikai tökéletessége, bravúrja, egyedisége. Beküldhetők a „mikrovilág” képei: fénymikroszkóppal, elektronmikroszkóppal készült alkotások, illetve más technikákkal készült felvételek (pl. csillagászati képek, fizikai, kémiai jelenségeket szemléltető alkotások).

A nyertesek alkotásait az Akadémia a Magyar Tudomány Ünnepén az MTA Székházában kiállítja, honlapján bemutatja, továbbá a nyertes pályamunkák az Élet és Tudomány decemberi számában is megjelennek.

Pályázati feltételek:
A pályázaton részt vehet minden Magyarországon élő amatőr és hivatásos fotográfus, grafikus. Pályázni szerzőnként maximum 5 db, kiállításon eddig még be nem mutatott és más pályázatra be nem nyújtott fotóval, illusztrációval illetve számítógépes grafikával lehet, egy pályázó több kategóriában is indulhat. Fotó küldése esetén a képeken számítógépes eljárással a következő módosítások lehetségesek: a porszemek/karcolások retusálása, vágás, a különböző színcsatornákban vagy síkokban készült képek egymásra vetítése, a fényerő/kontraszt és a színtelítettség módosítható, viszont a montázs nem megengedett. A fotók készülhetnek analóg és digitális technológiával. A beküldendő képek mérete A/4 (210*297 mm).
A digitális alkotásokat kérjük CD-n is eljuttatni, min. A/4 méretben, lehetőleg 300 dpi felbontásban. A nyertes munkák készítői a pályázással vállalják, hogy alkotásukat A3 méretű nyomat készítésére alkalmas felbontásban (arra alkalmas negatívon, dián) is – az értesítést követően azonnal – a szervezők rendelkezésére bocsátják.

A pályázatok beadása:

A pályázati anyagok beérkezésének ideje: 2010. október 22.

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: Magyar Tudományos Akadémia Kommunikációs Főosztály 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.  A „feladó” rovatba kérjük, hogy csak a jeligét írják fel.

A küldeményre kérjük ráírni: A tudomány eredményeinek megjelenítése az interdiszciplináris területeken – pályázat

A pályázat jeligés.

A beküldött alkotások hátoldalán csak az alábbiakat szabad feltüntetni:

– A kép sorszáma, címe
– Pályázati kategória
– A pályázót azonosító jelige.

A képekhez nyomtatott formában a pályázó max. 10 soros leírást köteles adni, amely tömören, de a nagyközönség számára érthető módon tartalmazza az alkotás történetét és a fontos technikai adatokat.

A pályázó személyes adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) a jelentkezési lapon kell feltüntetni, amely innen letölthető. A kitöltött jelentkezési lapot a pályázati anyaggal együtt egy külön lezárt borítékban kell beküldeni.

A pályázati boríték tartalma: a képek A/4 méretű nyomata, a digitális képeket hordozó CD/DVD, a képek leírása nyomtatásban és egy lezárt kisebb boríték, amely a pályázó személyes adatait tartalmazza.

Letölthető dokumentum
pályázati űrlap

Eredményhirdetés: 2010. november 5-én, az MTÜ első hetének zárónapján, az MTA Székházában

A pályázatra jelentkezni kizárólag saját készítésű fotókkal, illusztrációkkal és számítógépes grafikákkal lehet, amelyek szerzői jogával a pályázó rendelkezik. A szerző – a pályázaton történő részvétellel – hozzájárul ahhoz, hogy munkáját a Magyar Tudományos Akadémia és az Élet és tudomány szerkesztősége térítésmentesen felhasználja kiadványaiban, rendezvényein, a szerző nevének feltüntetésével. A beküldött képeket nem áll módunkban visszaküldeni.

Forrás: http://www.mta.hu