palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Roma közösségek aktiválása és változás generálása

A Nemzeti Demokratikus Intézet (NDI) egy nonprofit, nem pártszervezet, amely a demokratikus intézmények világszerte történő támogatására és megerősítésére törekszik a polgárok részvétele, a kormány nyitottsága és elszámoltathatósága révén.

A „Roma közösségek aktiválása és változás generálása” az NDI új, 18 hónapos programja Magyarországon, Romániában és Szlovákiában, melynek célja a részvételi fejlesztési módszerek és készségek bevezetése a különböző roma közösségekben. Az NDI a kiválasztott roma közösségi aktivistákat felkészíti arra, hogy rajtuk keresztül hozzásegítsék a közösség tagjait az egyéni és kollektív identitás feltárására és annak kifejezésére az oktatás, a technológia ismeretek és a művészetek felhasználásával. A közösségek ezt követően felhasználják ezeket a készségeket, hogy mozgósítsák a közösség erőfeszítéseit és petíciókkal és más helyi kezdeményezésekkel vegyék rá a helyi önkormányzatokat a problémák megoldására irányuló tevékenységekben való részvételre, és a szélesebb körű változások elérésének érdekében, gyakoribb és tartósabb közösségi konzultációkat szerveznek, több romát helyeznek döntéshozatali pozíciókba, valamint a költségvetési forrásokról és annak átláthatóbb elosztásáról tájékoztatják a közösségeket. A program magában foglalja két célzott készségfejlesztő műhely megszervezését, folyamatos támogatást valamint regionális és határokon átnyúló részvételi lehetőségeket.

Pályázók

Az NDI olyan közösségeket keres, amelyek a romákkal kapcsolatos fenntartható aktivizmus és a részvételen alapuló megközelítések mellett szeretnék elkötelezni magukat; és ezen keresztül szeretnének részt venni művészeti, technikai vagy egyéb közösségi programok kidolgozásában. A program részeként a pályázóknak törekedniük kell arra, hogy támogassák a helyi roma közösségeket, hogy jobban képviseljék az egyenlő jogok megvalósulását a helyi szintű érdekképviselet során.

Az NDI olyan 1-3 fős csoportokat keres, akik már részt vettek a közösségükben életében, és látható hatással voltak a közösségeik életére, és arra törekszenek, hogy ezt a támogatást továbbfejlesszék e programon keresztül.

A pályázók: a roma közösségeket támogató 1-3 fős aktivista csoportja

Képzettségi követelmény: nincs

Pályázatuk részeként a pályázók kötelezettséget vállalnak arra, hogy részt vesznek két, többnapos workshopon, ahol megtanulják, hogyan működjenek együtt a részvételi közösségfejlesztési módszertanokkal, folyamatosan vegyenek részt helyi közösségeikben a helyi kezdeményezésekkel és az NDI-vel való együttműködésben, és osszák meg a tudást az általuk képviselt közösségekben.

Mit kínálunk:

● két többnapos workshopot a részvételen alapú közösségfejlesztési módszertanról, eszközöket és gyakorlati lehetőséget;

● kisösszegű közvetlen pénzügyi támogatást, amely fedezi a közösségi találkozók vagy események költségeit, vagy egyéb olyan tevékenységeket, amelyek segítik a program célját (pl. frissítők, terembérlés, stb.);

● határokon átnyúló cserék lehetőségeit a másik két ország résztvevőivel;

● az egyes országok aktivistáinak egy-egy kiválasztott csoportjának lehetőséget arra, hogy regionális vezetői konferencián vegyen részt a másik két országbeli társaikkal;

● folyamatos képzést / mentorálást a program teljes időtartama alatt;

● lehetőséget arra, hogy a részvételen alapuló közösségfejlesztési szakemberek nemzetközi hálózatához kapcsolódjanak, különösen a Romániában és Szlovákiában a hasonló közösségekkel dolgozó programok résztvevőivel.

Letölthető dokumentum

NDI_Pályázati felhívás_DRLprogram

Pályázatok beadásának határideje: 2017. december 10.

Pályázatok elbírálásának várható határideje: 2017. december 15.