palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Semmelweis Innovációs Díj tervezése

A pályázat célja a Semmelweis Innovációs Díj pályázati kiírás nyerteseseinek átadandó műalkotás megtervezése. A Semmelweis Innovációs Díj célja a Semmelweis Egyetem hallgatói valamint kutatói által létrehozott tudományos eredmények népszerűsítése, széles körben történő megismertetése és a létrejött szellemi termékek hasznosításának elősegítése üzletfejlesztésen keresztül, valamint a vállalkozói kultúra megismertetése és megteremtése az egyetemi polgárság körében.

A pályázat kiírója:
Semmelweis Egyetem Innovációs Központ
1085 Budapest, Üllői út 26.

A pályázat jellege, formája: nyilvános

A Semmelweis Innovációs Díjra érkező pályamunkákkal kapcsolatos elvárások:
Feladat:
Semmelweis Innovációs Díj pályázati kiírás nyerteseseinek átadandó műalkotás megtervezése. A Semmelweis Innovációs Díj célja a Semmelweis Egyetem hallgatói valamint kutatói által létrehozott tudományos eredmények népszerűsítése, széles körben történő megismertetése és a létrejött szellemi termékek hasznosításának elősegítése üzletfejlesztésen keresztül, valamint a vállalkozói kultúra megismertetése és megteremtése az egyetemi polgárság körében.

A díj magassága minimum 25, maximum 45 cm, alakilag térben kiemelkedő tárgy. Javasolt anyaga: üveg, fém, fa, kő vagy ezek ötvözete. Az innovációs díj szellemiségének megfelelően szimbolikusan utaljon az újszerűségre, a hagyományostól való eltérésre, a feltalálói szabadság végtelenségére, játékosságára, az egyediségre.A díj vándordíj, tehát évről évre újbóli átadásra kerül.

Felirat: A díjon a következő felirat szerepeljen – Semmelweis Innovációs Díj.

Konzultációs lehetőség: Dr. Farkas Lilla, a Semmelweis Egyetem Innovációs Központjának igazgatója

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 30.

A pályázat benyújtásának helye: 1085 Budapest, Üllői út 26.T17 szoba

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

 • 1:1-es léptékű modellt
 • műleírást, max 2 oldal, annak tárgyalásával, hogy fejezi ki a műalkotás koncepciója a díj szellemiségét kivitelezésre vonatkozó költségvetést (4 egyedi példányra)
 • szakmai önéletrajzot, referenciamunkák felsorolását

Pályázati feltételek:

 • A pályázó minimum 1, maximum 3 tervet/variációt nyújthat be.
 • A pályázó csak olyan pályázatot nyújthat be, amely eredeti, egyéni szellemi alkotása, amely felett kizárólagos és korlátlan felhasználói jogokkal rendelkezik, és amelyet a pályázat benyújtása előtt semmilyen célra nem használt fel, egyéb pályázatra nem nyújtott be.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a benyújtott pályaművek a Semmelweis Egyetem kommunikációban térbeli és időbeli korlátozás, illetve médiumra való tekintet nélkül felhasználhatók.
 • A pályázatokat elbíráló kuratórium döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.
 • A pályázó a pályázati anyag benyújtásával automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket.

A pályázat díjazása: a pályázati részvételi díj egyenként bruttó 100 000 Ft az első 3 helyezett pályázó részére. A felhasználásra kerülő terv díjazása, felhasználási jogdíj és a kivitelezés díja a 4 kategória nyertesei számára bruttó 300 000 Ft, melyet Semmelweis Egyetem Innovációs Központja finanszíroz.

Letölthető dokumentum

semmelweis_innovacios_dij_kiiras

Szerzői és felhasználói jogok: a szerzői jogi törvény szerint a felhasználó (pályázatkiíró) a szerzővel (nyertes pályázó) felhasználási szerződést köt.A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.

A pályázat elbírálásának módja: A bírálat alapja a pályaművek megfelelése a kiírásban megfogalmazott programnak, esztétikai és funkcionális követelményeknek, és a pályaművek költségbecslésének realitása.A díjazásra és felhasználásra kerülő tervekről a Semmelweis Egyetem által felállított kuratórium dönt.

A kisplasztika 1 példányának (a gyártást is magában foglaló) elkészülési határideje: 2014. december 12.

A pályázat kiírója által jelen pályázati felhívás vonatkozásában előírt egyéb feltételek:

 • Pályázata benyújtásával a pályázó – külön nyilatkozat megtétele nélkül – a jelen pályázati felhívásban meghatározott követelményeket és feltételeket elfogadja.
 • A pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség a pályázót terheli, amely költségek megfizetésére a pályázat kiírója nem kötelezhető.
 • A pályázat kiíró fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen pályázati felhívását bármikor módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy a pályázati kiírást eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a benyújtott pályázatok alapján ne kössön szerződést.
 • Pályázata határidőben történő beérkezéséért a pályázó felel, a pályázati határidő lejártát követően benyújtott pályázatokat a pályázat kiíró kizárja.