palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Sík- vagy dombormű megalkotása képző- és iparművészeti pályázat

Magyar Universitas Program pályázatokA Magyar Universitas Program Kortárs Képző- és Iparművészeti pályázatok keretén belül, a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi rekonstrukciós beruházásához kapcsolódva, a Pécsi Tudományegyetem és az Immorent PPP Kft. megbízásából a Kortárs Művészeti Zsűri nyilvános, egyfordulós, névaláírásos pályázatot hirdet.

A pályázat száma: KKIP-0037-1/2010
A pályázat tárgya: sík- vagy dombormű megalkotása.
Helyszíne: a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatalának tanácsterme (7621 Pécs, Vasvári Pál u. 4., fszt. 01.).

A mű létrehozásához rendelkezésre álló maximális összeg nettó 9.929.665,- Forint.

A pályázaton az a természetes személy, vagy személyek csoportja (a pályamű szerzője) vehet részt, aki / amely vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el .

A pályázat benyújtása regisztrációs díjhoz kötött, melynek összege pályaművenként 15.000 / 10.000 Forint.

A pályázatok beérkezési határideje: 2010. 12. 10. 16:00 óra

A pályázati kiírás elérhető és további információ kapható az art-universitas.hu honlapon, valamint a pályázatot lebonyolító Építészfórum Kiadói Kft.-nél, munkanapokon 9-15 óra között a (20)563-1692 információs telefonszámon. (cím: 1063 Budapest, Szondi utca 76.)

Letölthető dokumentum

Pályázati kiírás


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A pályázat száma: KKIP-0037-1/2010

A pályázat kiírója
: A Pécsi Tudományegyetem PMMK és a befektető: Immorent PPP Kft. – mint a PTE kollégiumi épület beruházásának létrehozói -megbízásából a Kortárs Művészeti Zsűri

A pályázati program és finanszírozási forrása

A Magyar Universitas Program 2005 és 2008 között a magyar felsőoktatás legnagyobb mértékű infrastrukturális minőségi fejlesztése volt, mintegy 175 milliárd forintos – éves átlagban mintegy 44 milliárd forintos – befektetési összeggel. Az Európai Unió támogatásával és magántőke bevonásával megvalósuló programot az Oktatási és Kulturális Minisztérium indította el. Az OKM kezdeményezésére az intézmények és a beruházók a közöttük létrejött szerződésekben vállalták, hogy a magántőke segítségével elindított fejlesztések összértékének 1%-át – azaz közel 1,75 Mrd Ft-ot – a létesítmények részét képező új, kortárs képző- és iparművészeti alkotások létrehozására fordítják, ezzel
jelentősen emelve az új, vagy felújított épületek esztétikai színvonalát.

A pályázat tárgya: Beltéri műalkotás a PTE Rektori Hivatalának tanácstermébe (7621 Pécs, Vasvári Pál u. 4., fszt. 01.): A Zsolnay gyár eozin technológiájának felhasználásával készülő sík vagy dombormű művészeti alkotás, melynek legnagyobb kiülése legfeljebb 15 cm. A burkolatot a rektori tanácsterem nyugati falán található 200 x 300 cm-es teherhordó falfelületre kell elkészíteni betét formájában száraz technikával. A műalkotás alkalmazkodjon a helyiség rektori tárgyaló-tanácsterem funkciójához. A megvalósíthatóság garanciája miatt a pályázat során kötelező a kivitelezővel (Zsolnay, vagy nem kizárólag Zsolnay Manufaktúrával) való egyeztetés nyilvánvaló megléte.

További adatok a létesítményről
Tervező: ifj. Kistelegdi István
A létesítmény tervdokumentációjából a műtárgy megalkotásához szükséges rajzok és fotók mellékleteként a pályázati honlapról (www.art-universitas.hu) letölthetők:

A pályázat jellege, formája

 1. A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós
 2. A pályázat benyújtási formája: névaláírásos
 3. A pályázat lebonyolítása a Kortárs Művészeti Zsűri Működési Szabályzata és Pályázati Irányelvei, valamint a jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik
 4. A pályázat nyelve: magyar

A műalkotás létrehozására és elhelyezésére rendelkezésre álló legnagyobb összeg: nettó 9.929.665.- Ft (Kilencmillió-kilencszázhuszonkilencezerhatszázhatvanöt) forint + 25% ÁFA.

A pályázaton való részvétel feltételei

A pályázat résztvevője az a természetes személy, vagy személyek csoportja (a pályamű szerzője) lehet, aki/amely

 • a jelen kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik,
 • azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
 • a regisztrációs díjat befizette,
 • vele szemben nem áll fenn kizáró ok.

Egy regisztrációval egy pályamű adható be.

A pályázatból való kizárás esetei

A Kortárs Művészeti Zsűri

 1. a pályázatból a küldemény felbontása nélkül kizárja a beérkezési határidő után érkezett pályaművet,
 2. kizárja a pályázati kiírásban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályaművet,
 3. kizárhatja a bírálatból a kötelező formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaművet.

Kizáró ok továbbá a zsűri döntésének befolyásolására irányuló bárminemű kísérlet.

A pályázat regisztrációs díja beadott pályaművenként
A regisztrációs díj a Magyar Universitas Program képző- és iparművészeti pályázatok programjában első alkalommal pályázó személyek esetén pályázatonként 15.000,- (Tizenötezer) forint, második vagy többedik alkalommal pályázó személyek esetén pályázatonként 10.000,- (Tízezer) forint.

A befizetés módja: átutalással az Építészfórum Kiadói Kft. 10102103-44476200-00000009 számon a Budapest Banknál vezetett bankszámlájára.
A Közlemények rovatba beírandó: „KKIP0037-1 regisztrációs díj”.

A pályamű beadásának feltétele a regisztrációs díj befizetését igazoló postai befizetési csekk, vagy bank által érvényesített befizetési vagy átutalási megbízás.

A beadandó pályázati anyag tartalma

 • Adatszolgáltatás – számító- vagy írógéppel kitöltött, a megfelelő helyeken eredeti aláírással ellátott pályázati formanyomtatvány oldalszámozva és fűzve egy példányban:
  • Pályázati formanyomtatvány fedlap;
  • Pályázati adatlap;
  • A pályázó rövid bemutatása;
  • A pályázati terv rövid leírása;
  • A pályázati terv költségösszesítése;
  • A pályázati terv megvalósításának időkerete;
  • A pályázati terv megvalósításának ütemezése;
  • A pályázati terv megvalósításának költségvetése;
  • A megvalósítás egyéb, illetve különleges feltételei [szükség esetén];
  • A mű fenntartásának várható költségei (állagmegőrzés, működtetés, stb.) [szükség esetén];
  • Csoportos pályázók nyilatkozata [csak csoportosan beadott pályázat esetén];
  • Szerzőségi és adatkezelési nyilatkozat;
  • Nyilvánossági nyilatkozat;
  • Megvalósítási és számlaképességi nyilatkozat.
 • Pályázati tervdokumentáció egy példányban:
  • Vizuális terv: 1 db A3 méretű tabló tetszőleges technikai kidolgozással;
  • Látványterv, a környezetbe illeszkedés bemutatásával: 1 db A3 méretű tabló tetszőleges technikai kidolgozással;
  • M=1:25 arányú műszaki rajz, ha a pályamű jellegéből következően az szükséges: 1 db A3 méretű tabló;
  • Műleírás: 1 db A3 méretű tabló, melyen kép is elhelyezhető;
  • Makettfotók: bármelyik tablón tetszőlegesen elhelyezve [nem kötelező];
  • 1 db CD a terv és a makett képanyagával (jpg vagy pdf kiterjesztésű fájlokkal), a műleírással (doc vagy pdf kiterjesztésű dokumentumként), valamint a pályázati formanyomtatvánnyal (doc vagy pdf kiterjesztésű dokumentumként);
  • Referenciák listája, portfólió, max. 10 db A4 méretű lapon, vagy 1 db nyomdai késztermék formájában [nem kötelező].
 • A regisztrációs díj befizetését igazoló postai befizetési csekk, vagy bank által érvényesített befizetési vagy átutalási megbízás.

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

A kiválasztás módja

 • Jogosultsági és formai értékelés: a Kortárs Művészeti Zsűri ellenőrzése mellett a pályázat lebonyolítója.
 • Szakmai bírálat: Kortárs Művészeti Zsűri. Amennyiben a zsűri eredményesnek ítéli a pályázatot, egy nyertest választ a beadott pályaművek közül. A nyertes pályamű költségvetésének teljes vagy részleges elfogadásáról a zsűri külön dönt. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • Szerződéskötés: A nyertes pályamű szerzője közvetlenül a befektetővel köt szerződést a pályamű megvalósítására.

A bírálat fontosabb szempontjai

 • Reális kivitelezhetőség;
 • Összhang az építészeti és oktatási környezettel;
 • Alacsony karbantartási és működtetési költségek;
 • A zsűri a pályázat elbírálásakor figyelembe veszi a mellékelt referenciákat.

A Kortárs Művészeti Zsűri tagjai:
Fitz Péter (a zsűri elnöke)
Fabényi Julia
N. Mészáros Júlia
Szipőcs Krisztina
Várkonyi György
Dr. Colin Foster dékán, a PTE képviseletében

Titkársága:
Építészfórum Kiadói Kft.
Simongáti Eszter titkár
E-mail: simongati@art-universitas.hu
Tel: 06-70-291-3929

A pályázat megjelenése

A pályázati kiírás és a tervdokumentáció kivonatai, valamint a pályázati formanyomtatvány a www.art-universitas.hu pályázati honlapon érhető el.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2010. december 10. (péntek) 16.00 óra
A pályázóknak a pályázatokat a megadott határidőig lezárt borítékban, ajánlott levélként vagy futárpostával, illetve a lent megadott időpontban személyesen kézbesítve kell eljuttatniuk az alábbi címre. (A megjelölt határidő után beérkezett pályázatokat a lebonyolító a beérkezés időpontjának feljegyzésével átveszi, de azok nem kerülnek felbontásra.)

Személyes kézbesítés:

kizárólag 2010. december 10. (péntek) 10.00 és 16.00 óra között.

Cím postai, futár és személyes kézbesítés esetén egyaránt:
Építészfórum Kiadói Kft.
1063 Budapest, VI., Szondi utca 76., földszint 3.
A borítékon szerepeljen:
Magyar Universitas Program – Kortárs Képző- és Iparművészeti Pályázatok
A pályázat száma: KKIP-0037-1/2010 felirat, valamint a pályázó neve és elérhetősége.

A pályázat elbírálásának ütemezése

 • A pályázati eredmény kihirdetésének várható ideje: 2011. január.
 • A pályázati eredmény kihirdetésének helye: www.art-universitas.hu

A nem nyert pályaműveket a kiíró csak akkor hozza nyilvánosságra, ha a pályamű szerzője ehhez nyilatkozatban hozzájárul. A nem nyert pályaművek a pályázati eredmény közzétételétől számított két héten belül hétköznapokon 10 és 16 óra között a pályázat lebonyolítójának címéről elvihetők. (Építészfórum Kiadói Kft., 1063 Budapest, Szondi utca
76., földszint 3.)

Pályázati tájékoztatás
A pályázattal kapcsolatban a pályázati honlapon (www.art-universitas.hu) a pályázati felhíváshoz kapcsolódó „Kérdések és válaszok“ rovatban tehet fel kérdéseket, valamint a pályázat lebonyolítója telefonon munkanapokon 10-15 óra között ad felvilágosítást.
Információs telefon: Plótár Fatime, 06-20-563-1692, e-mail cím: info@art-universitas.hu

A helyszín megtekintése
A tervezett műtárgy helyszíne előzetes egyeztetéssel kísérettel megtekinthető.
Illetékes: Gyöngyi Dániel, a KRAFTSZER képviseletében, telefon: 06-30 663-7713.
Egyszeri nyilvános bejárás az egyetem képviselőjével 2010. november 11. (csütörtök) 11.00 órakor. Találkozás: a PTE Rektori Hivatal földszinti előcsarnokában (Pécs, Vasvári Pál u. 4.)

A pályázat lebonyolítója
Építészfórum Kiadói Kft.
1063 Budapest, Szondi utca 76., földszint 3.
Információs telefon: 06-20-563-1692
A pályázati honlap címe: www.art-universitas.hu

Forrás: www.art-universitas.hu