palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Sorsjegy termékcsoport logó és márkaszlogen tervezési pályázat

2013-ban a Szerencsejáték Zrt. a sorsjegy termékkategória számára egységes logó és szlogen bevezetését tervezi. Mivel eddig a sorsjegyeket termékenként kommunikáltuk, a közös logó és szlogen megalkotásával célunk, hogy a termékcsoport egységes arculattal és hatásosabban szólítsa meg a játékosainkat.

 

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.

AZ ELJÁRÁS TÍPUSA: nyilvános pályázati eljárás

Pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 18. 12 óra

A sorsjegy termékcsoportról általában

A kaparós sorsjegy termékcsoportban átlagosan 12 termék található: évi 6 új sorsjegy bevezetés mellett stabil az állandó kínálat (5 db). A sorsjegyek ár szerint kerülnek differenciálásra (200-300-500-1000 Ft), így kielégítve a széles körű fogyasztói igényeket. A sorsjegy termékcsoport 2012. évi árbevétele várhatóan meghaladja a 34 milliárd forintot, amellyel a Szerencsejáték Zrt. portfóliójában az Ötöslottó  és a Tippmix játékok után a harmadik legmagasabb árbevételt generálja. A sorsjegy termékcsoport a 2. legfiatalosabb és 3. legismertebb a Szerencsejáték Zrt. termékei között.

A termékek elérhetősége egyszerű, hiszen országszerte több mint 6000 értékesítési ponton kaphatóak sorsjegyek, így szinte bárhol és bármikor játszható. A játékmenet szempontjából találhatunk köztük pár másodperc alatt lekaparhatót és elnyújtott játékélményt kínálót is. A játék kimenetelét a játékos a játékfelület lekaparása után azonnal megtudja. Minden termékünk közül a kaparós sorsjegyeknél a legmagasabb a nyerési esély, gyakori a nyerési és a nyerés közeli élmény.

A főnyeremény 5 és 50 millió Ft között változik.

A sorsjegy termékcsoport célcsoportja

A kaparós sorsjegy termékcsoport vágyott célcsoportja az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

 • 20-40 évesek felülreprezentáltak
 • ESOMAR szerint B, C felülreprezentált
 • nem, településtípus szerint kiegyensúlyozott

 A sorsjegy termékcsoport pozícionálása

Racionális értékek

 • kaparás élménye (játékmód egyedisége)
 • változatos tematika és design
 • gyorsaság (vásárlástól a nyerésig eltelt idő)
 • gyakori nyerési lehetőség
 • azonnali nyerési lehetőség
 • könnyen elérhető (ár, hálózat)

Emocionális értékek

 • gyakori nyerési és nyerés közeli élmény
 • izgalom
 • szórakozás

A kaparós sorsjegy termékcsoport vágyott személyisége

„Jó barátok” koncepció

A sorsjegyek olyanok, mint egy nagy baráti társaság. Sokféle karakter van közöttük: szerényebb és csillogó, vicces és komoly, nagy tudású és egyszerűbb, férfias, nőies is.

Kisebb-nagyobb csoportokban is jól működnek együtt, szeretik egymást. Izgalmas és szórakoztató a velük töltött idő. Jól esik egy-egy fárasztó nap után együtt lenni velük:

 • társaságuk üdítő, mert kikapcsol a mindennapokból, és a bensőséges baráti
 • együttlétek mindig jókedvűek. A társaság sokfélesége miatt hangulatomtól függően
 • mindig megtalálom a magamhoz illő partnert.

Kapcsolat a fogyasztóval

A sorsjegy játékok olyan sokfélék, hogy a vásárlók mindig találnak a pillanatnyi kedvüknek, pénztárcájuknak és ízlésüknek megfelelőt. A játék pedig szórakoztató és izgalmas folyamat, mert

 1. gyorsan átélem a játék izgalmát és/vagy a nyerés élményét,
 2. hasonlít egy ajándék kibontásához,
 3. avásárló meglepi vele saját magát vagy a barátokat
 4. nyugalom és izgatottság egyszerre (egy nyugodt pillanatban játszom, amibe így csempészek egy kis fűszert, izgalmat)

Hangvétel, stílus: Vidám, játékos, színes, dinamikus

KREATÍVOK

Elvárások a logóval kapcsolatban

 • egységes megjelenési formát biztosítson, amely képviseli a termékcsoportot
 • feltűnő, könnyen felismerhető, beazonosítható legyen
 • hordozza magában a sorsjegyek egyedi megkülönböztető jegyeit (USP: kaparás, változatos tematika és design, gyorsaság), melyek prioritási sorrendben lettek felállítva (nem feltétel az összes érték képviseltetése a logóban)
 • legyen unisex, állja meg a helyét a „férfias” és a „nőies” sorsjegyeken is
 • a legkisebb méretű (5 x 9 cm-es Black Jack) sorsjegyen legyen jól láthatóan felhasználható a jelenlegi céglogó helyett (mérete: 1,6 x0,8 cm)
 • széles körben, minden marketingeszközön felhasználható (akár egyszínnyomással is jól látható) legyen (1. sz. melléklet  – felhasználási felületek)
 • a céglogóban szereplő lóhere ne köszönjön vissza

Elvárások a szlogennel kapcsolatban: Az új logóval együtt a kaparós sorsjegyek tulajdonságait fokozottabban kiemelő szlogent is bevezetünk. A szlogen utaljon a sorsjegy egyedi és megkülönböztető jegyeire (USP). Nem feltétel az összes érték képviseltetése a szlogenben.

KÖTELEZŐ ELEMEK

Az elkészített logókat az alábbi variációkban kérjük elkészíteni:

 1. elsődleges felhasználás: vizuál+szlogen (pl. a sorsjegyen a céglogó helyett)
 2. másodlagos felhasználás:  vizuál+”Sorsjegy” mint brandnév (pl. totem, honlap)

A pozícionálás (5.4 fejezet) során mind a racionális, mind az emocionális értékeket prioritási sorrendbe állítottuk. A logó tervekben nem feltétel minden érték szerepeltetése.

A logó terveket (vizuál + szlogen) kérjük a Black Jack sorsjegy méretarányos másolatán is megjeleníteni a jelenlegi céglogó helyén, mely a  4. sz. mellékletben található.

A kreatívok feleljenek meg a  5. számú mellékletben található Szerencsejáték Zrt. Reklám és Támogatás Etikai Kódexében foglaltaknak.

A pályázati eljárás menete

 • A felhívás közzététele: 2012. december 20-ig.
 • Pályázók kérdéseinek benyújtása: 2013. január 7.
 • Kérdések megválaszolása e-mailen: 2013. január 11.
 • Pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 18. 12 óra
 • Pályázatok bontása: 2013. január 18, 13 óra
 • Hiánypótlási szakasz lezárása: 2013. január 23.12 óra
 • Pályázatok értékelése és eredményhirdetés: 2013. február 5.
Letölthető dokumentum

A pályázat benyújtásának határideje: Legkésőbb 2013. január 18. 12 óra

A pályázat benyújtását megelőzően 2013. január 7.-ig a pályázóknak lehetőségük van kérdéseiket írásban (e-mailen) megtenni az 14. pontban megjelölt e-mail  címen. Az összegyűlt kérdésekre az Szerencsejáték Zrt. összesítve, minden addig regisztrált, vagy kérdést feltevő pályázónak ugyanazt a választ küldve válaszol e-mailben 2013. január 11-ig.

A Pályázatok benyújtásának módja

A Pályázat 3 példányát (1 pld. nyomtatott eredeti, 1 pld. másolatban, 1 pld. elektronikus formában, CD-n) egy közös borítékban (csomagban) roncsolásmentesen kell lezárni. A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni:

 • a Pályázat kiírójának megnevezését, címét,
 • a Pályázat címét – „Sorsjegy termékcsoport logókészítés”- Balogh Ádám marketing és kommunikációs igazgató részére,, a Pályázó cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét;
 • a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni továbbá, hogy „Határidő előtt nem bontható fel!”.

Amennyiben a boríték (csomagolás) nem megfelelően került lezárásra, nincs megfelelő jelöléssel ellátva, a Pályázat kiírója nem vállal felelősséget  semmilyen formában a Pályázatért, érvénytelennek tekinti azt.

A Pályázat benyújtása személyesen vagy postai úton történik.

Személyesen történő átadás esetén a Pályázatot a Pályázó képviselőjétől a Pályázat kiírójának képviselője személyesen veszi át, aki átvételkor a Pályázatot tartalmazó zárt borítékra rávezeti az átvétel pontos idejét. A Pályázat átvételét az átvevő személy által kiállított átvételi elismervény igazolja.

Postai úton történő kézbesítés esetén a Pályázat kiírója a Pályázatot csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a Pályázattételi határidőig sor került. A Pályázat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő felelősség, károk a Pályázót terhelik

A pályázat benyújtásának címe: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32., a Szerencsejáték Zrt. Marketing és Kommunikációs Igazgatóság részére.

A pályázati időszak során a pályázónak folyamatos telefonos konzultációra van lehetősége a kapcsolattartóval.  A pályázat benyújtását megelőzően 2013. január  7. napjáig a pályázóknak lehetőségük van kérdéseiket írásban (emailen) megtenni. Az összegyűlt kérdésekre az Szerencsejáték Zrt. összesítve, minden pályázónak ugyanazt a választ küldve válaszol e-mailben 2013. január 11. napjáig

KAPCSOLATTARTÓ:

Hirsch Péter
Telefon: +36 (1) 457-2269
E-mail: hirsch.peter@szerencsejatek.hu
Fax: +36 (1) 214-0269