palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Spektív Klub természetfotópályázata

spektívA Spektív Klub természetfotópályázatot ír ki „Hódmezővásárhelyi természet 2014 – Ősz” címmel.

Címe: HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TERMÉSZET 2014 – ŐSZ

Tárgya: A hódmezővásárhelyi természetet bemutató képek, amelyek Hódmezővásárhely közigazgatási területén belül, 2014 szeptember-október-november hónapban készültek.

Minden pályázó 3 képet kell benyújtson:

 • egy tájfotót,
 • egy makrófotót (növényről, vagy állatról),
 • egy vadfotót (madár vagy emlős).

A digitális képek max. 3 Megapixel méretűek lehetnek, állók, vagy fekvők egyaránt elfogadhatóak. A képek JPEG tömörítésűek lehetnek. A tömörítésen, a gammaszűrésen, a fényerő állításon, kontrasztállításon kívül a fotókon SEMMILYEN utólagos módosítást (számítógépes utómunkákat) elvégezni nem szabad. A képnek olyannak kell lenni, ahogy azt a terepen elkészítette a pályázó. Digitális géppel készített fotók esetén a kép EXIF állományát meg kell adni. A képek készítésének helyét pontosan meg kell jelölni térképen, vagy GPS koordinátákkal. A győztes kép esetén, a helyszín ellenőrzésre kerül!

A képeknek a pályázó által elkészítetteknek kell lenniük. A képek tulajdonjoga és minden egyéb joga, csak a pályázóé lehet. Harmadik félnek, a pályázati képekhez fűződően, semmilyen joga nem állhat fenn.

Pályázás: Minden hódmezővásárhelyi lakcímű, amatőr fotós pályázhat.

Menete:
A pályázónak a 3 képet, csatolt állományként, el kell jutatnia a klub vezetőjéhez, a spektivklubposta@gmail.com e-mail címre.
A klubvezető visszajelez a pályázó által megadott e-mail címre, hogy a képek a pályázaton indulhatnak-e, a kiírásnak megfelelnek-e. A válasz levélben a klubvezető tájékoztatja a pályázót a pályázati adatlap és a nevezési díj átvételének helyéről, idejéről.
A pályázónak le kell tölteni és ki kell nyomtatnia, a www.spektivklub.hu honlapról, a pályázati adatlapot. Ki kell azt töltenie és alá kell írnia. Utána, a nevezési díjjal együtt, el kell jutatnia a klub vezetőjéhez, az egyeztetett helynek, időpontnak megfelelően.
A nevezési díj átvételéről, a klub vezetője nyugtát ad a pályázónak. A pályázástól, a nevezési díj – klubvezető általi – átvételéig lehet visszalépni. Ezután a nevezési díj nem kerül visszafizetésre a pályázónak a pályázattól való elállása esetén! A nevezési díj csak akkor kerül visszafizetésre, ha a Klub a díjkitűzéstől eláll, a pályázatot visszavonja a pályázati eredményhirdetés előtt.
A pályázati adatlap aláírásával a pályázó elfogadja a pályázati kiírás feltételeit és kijelenti, hogy a beküldött képei annak mindenben megfelelnek.

A pályázat beadási határideje: 2014. december 1.

Nevezési díj: 1000,- Ft.

Értékelés:

Kategóriák:

 • A legjobb kép (a legtöbb szavazatot kapott kép)
 • A legjobb fotós (a beküldött képeire legtöbb szavazatot kapott fotós)
 • A legjobb tájkép (a legtöbb szavazatot kapott tájkép)
 • A legjobb makrófotó (a legtöbb szavazatot kapott makrófotó)
 • A legjobb vadfotó (a legtöbb szavazatot kapott vadfotó)

A Spektív Klub, a honlap látogató közönsége által leadott szavazatok alapján, díjazza a képeket. A beküldött képek a www.spektivklub.hu weboldal, fotópályázat lapjára kerülnek fel, a pályázó által megadott adatokkal. A képeket a weboldal közönsége értékeli. A képek mellett levő gomb lenyomásával lehet az adott képre szavazatot adni. Egy számítógépről csak egy képre lehet szavazni.

A honlapon futó adat-feldolgozó program automatikusan összegzi a szavazatokat. A szavazás eredményét a honlapon nyomon lehet követni.
A szavazás 2014. december 1 reggel 8 órától 2015.január 1 reggel 8 óráig tart.
Az ez idő alatt bejött szavazatok kerülnek beszámításra.

 Díjazás:

A megadott kategóriák szerint:

 • A legjobb kép (pénzes fődíj és oklevél)
 • A legjobb fotós (oklevél)
 • A legjobb tájkép (oklevél)
 • A legjobb makrófotó (oklevél)
 • A legjobb vadfotó (oklevél)

A pályázatra befizetett nevezési díjak összege adja a pénzdíj alapját. A befizetett összegekből semmi nem kerül levonásra, az teljes egészében a főnyertesé lesz. A nevezés lezárása után a pénzdíj összege és a pályázók száma a honlapon közzétételre kerül. Az 1. kategória nyertese a pénzdíjat személyesen kell, hogy átvegye az eredményhirdetésen, a személy azonosságának igazolását követően. A nyeremény átvételéről nyugtát kell adnia a Klub vezetője részére. A nyugtát két tanúnak alá kell írnia.

Az eredmény hirdetésre, az 1. kategória nyertesével történő egyeztetés követően, az egyeztetett helyen és időpontban kerül sor. Az eredményhirdetés a jelen honlapon, illetve a www.spektiv.network.hu weboldalon közzétételre kerül.

Amenyiben a pályázat nyertese az eredmény hirdetésen – rajta kívül álló, alapos ok nélkül – nem jelenik meg, illetve, hogy az eredményhirdetésen nem tud jelen lenni, nem jelzi a klub fenti e-mail címére, az eredmény hirdetést megelőző 3. napig, vagy a pénzdíjat nem veszi át,akkor a pénzdíj automatikusan az utána következő, legtöbb szavazatot kapott pályázóé lesz, aki a pályázat új nyertesének minősül. A meg nem jelent és a távolmaradást nem jelző, vagy a pénzdíjat át nem vevő nyertes, a pályázatból kizárásra kerül! Meghatalmazottnak a pénzdíj nem kerül kifizetésre!
Abban az esetben, ha az 1. kategóriának két, vagy több nyertese van (a pályázat lejártakor azonos mennyiségű szavazatot kaptak a fotóikra), akkor a pénzdíj egyforma mértékben kerül közöttük szétosztásra.
A többi kategóriában, a klub okleveleket ad a pályázók részére. Az eredmény hirdetésen meg nem jelent nyertesek részére, az oklevelek e-mail útján kerülnek kiküldésre.

Egyéb jogi kérdések:

A pályázó, minden feltétel és ellenszolgáltatás nélkül, hozzájárul a beküldött képeinek, a www.spektivklub.hu oldalon való közzétételéhez. A beküldött képek mellett a pályázó adatai egyértelműen feltüntetésre kerülnek, a képeket harmadik fél nem másolhatja és használhatja fel egyéb célra. A Klub törli a pályázatra beküldött képeket – a pályázó írásos kérelmére – a honlapjáról, a pályázati eredmény kihirdetését, vagy az ezutáni kérelem beérkezését követő 1 héten belül.

A Spektív Klub a díjkitűzés visszavonásának jogát kifejezetten fenntartja. A díjkitűzés visszavonása ugyanolyan nyilvánosság mellett történik, mint a díjkitűzés. A Klub a pályázatok benyújtására, valamint az eredményhirdetésre meghatározott határidő változtatásának jogát fenntartja. Az esetlegesen módosuló határidők közzététele legkésőbb az eredményhirdetés eredeti határidejének lejártát megelőző 3. munkanapig, ugyanolyan nyilvánosság mellett történik, mint maga a díjkitűzés.

Eredménytelen a pályázat, ha a pályázati kiírásra legalább 5 fő nem jelentkezik, a beadásra megadott határidőig. Ebben az esetben, a kiadott nyugták alapján, a klub a nevezési díjakat visszafizeti, a pályázat visszavonásának nyilvánosságra hozatalától számított 1 hónapon belül.

Képek
A képek a nevezési határidő letelte után kerülnek feltöltésre.