palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Study Tour Nagyköveti Program

Study Tour Nagyköveti Program meghírdetése a Magyarországon tevékenykedő, beutaztatással foglalkozó szakma részére 2013.

 

A pályázat meghirdetője: Magyar Turizmus Zrt

A pályázók köre: szállodák, szállodavállalatok, utazási irodák, utazásszervezők, program centrumok, programgazdák, a turisztika területén – a beutaztatás szegmensben tevékenykedő – jogi személyek

A pályázati idő: a meghirdetés dátumától kezdve a meghirdetett keretösszegig

A meghirdetett pályázható keretösszeg: bruttó 5.000.000.- Ft

Stratégia: a Magyar Turizmus Zrt a Study Tour Nagyköveti Program (továbbiakban STNP) életre hívásával olyan forrást kíván biztosítani a Magyarországra szervező, beutaztatásban érdekelt turisztikai szereplőknek, amely részleges fedezetet biztosít a Pályázó számára saját forrásai mellett,

A szervezett study tourok alkalmával.

Study tourok jellege: leisure és MICE egyaránt

Minőségi, újszerű, és vendégéjszakát generáló akciókat várunk az innovativitás, és inspiráció jegyében!

Pályázatok beadása: a meghirdetéstől kezdve folyamatos

Módja: A pályázatokat előzetes telefonos egyeztetés után elektronikus úton, a Pályázati Adatlap, és Szolgáltatói adatlap (ennek kitöltésére egyszer van szükség, ha a Pályázó többször is nyújt be pályázatot) kitöltésével Szaffner Dórának elektronikus formában kell megküldeni a következő email címekre (szaffner@itthon.hu, telefon: 488-8745). A pályázat beérkezéséről a Pályázó visszaigazolást kap. A visszaigazolástól számított legkésőbb 10 munkanapon belül a Pályázó írásos választ kap a pályázat elbírálásáról, a folyósított összegről. Az elbírálási idő 10 munkanapja alatt a Magyar Turizmus Zrt konzultációra felkérheti a pályázót, illetve további adatokat kérhet be azért, hogy minél teljesebb információ birtokában bírálja el a pályázatot.

Minden Pályázó részére kötelező érvényű az MT Zrt által összeállított elektronikus feedback kérdőív kitöltése is. Két különálló kérdőívet küldünk, melyből az elsőt a Pályázónak kell kitölteni, a második kérdőívet pedig a meghívott résztvevőknek kell egyenként kitölteniük. A kérdőív kitöltéséhez szükséges link eljuttatása a résztvevők számára a Pályázó feladata.

A kérdőíveket a study tour után, a tárgyévben kell kitölteni. Amennyiben a Pályázó az előző évben is adott be pályázatot, úgy a pályázat beadásának előfeltétele az előző évi kérdőívek kitöltése. A Pályázat beadásával a Pályázó ezt egyidejűleg vállalja.

A pályázati program felhasználása:

 • magyarországi study tour finanszírozható
 • Az Alapból igényelt összeget a tárgyévben el kell költeni
 • A Pályázó többször is nyújthat be pályázatot

Elvárások: 

 • újszerű, semmiképpen sem rutinszerű tematika alkalmazása
 • vendégéjszakát generáló akciók szervezése
 • A Magyar Turizmus Zrt éves marketing tervével való összhang

Az elbírálás szempontjai: a megadott Pályázati Adatlap, Szolgáltatói Adatlap (illetve Feedback nyomtatvány) szakszerű kitöltése, és megküldése

 Követelmények: 

 • Az iroda legyen bejegyezve
 • Speciális szegmensnél pl. egészségturizmus, kultúra, aktív turizmus, bor-gasztro – a Pályázónak előzetesen konzultálnia kell a Magyar Turizmus Zrt Termék Menedzsment irodáinak képviselőivel a bemutatandó szolgáltatásokról

Előnyt jelent:

 • Aktív részvétel a Magyar Turizmus Zrt belföldi és külföldi marketing akcióiban
 • Referencia lista megküldése (szállodáktól, szolgáltatóktól stb.)
 • Új szegmensek keresése (kreativitás, aktivitás)
 • Más szolgáltatókkal való együttműködésben megvalósuló study tour (szálloda, program centrum, turisztikai attrakció, légitársaság, régió, TDM, külképviselet, külföldi turisztikai szervezet)
 • Rendelkezik üzleti kockázat biztosítással, valamint személyi biztosítással
 • Új értékesítési csatornák keresése, főként nagy hajótársaságok által Magyarországra hozott turisták programkínálatának bővítése és a vendégéjszakák számának növelése.

Kötelező elemek:

 • A Magyar Turizmus Zrt adott piac study tourokért felelős kollégája részben kíséri a csoportot egy szakmai konzultáció, kapcsolatfelvétel és prezentáció erejéig. Ezt kérjük az előzetes kalkulációban feltüntetni, melyet a Magyar Turizmus Zrt által a pályázatra adott keret fedez majd.
 • Prezentáció, melyet a Magyar Turizmus Zrt tart. Elfoglaltság illetve betegség esetén a pályázó is megtarthatja a prezentációt, előzetes egyeztetés alapján.

Meghívottak köre: tour operatorok, döntéshozók, trade managerek. A meghívottak lehetnek a már meglévő partnerek is, viszont számukra csak új árualapot mutathat be a Pályázó.

A Pályázó pontosan írja meg, hogy :

 • Kiket akar meghívni (név, titulus, kontakt, elérhetőség)
 • Nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a lehető legjobb tudása szerint nem más ügyfelét hozza el tanulmányútra
 • Az utazók listáját átadja, hogy abból az MT Zrt adatbázist építhessen.

A Magyar Turizmus Zrt részére minden esetben csatolni kell a study tour programját, azt a Magyar Turizmus Zrt véleményezi

Egy pályázat beadásával elnyerhető összeg:

 • Európán belül bruttó 1 millió forintig
 • Európán kívül bruttó 1,5 millió forintig

A Magyar Turizmus Zrt a Pályázatban szerepeltetett összeget nem köteles megajánlani a Pályázó részére, annak nagyságáról a Magyar Turizmus Zrt dönt.

Letölthető dokumentumok:

STNP_2013
STNP Szolgáltatói Adatlap
STNP Pályázati Adatlap

Lebonyolítás:

A szolgáltatásokra vonatkozó megrendelőt a Magyar Turizmus Zrt küldi el, és fizeti ki a szolgáltatónak (nem a Pályázónak!).

A Pályázónak legalább 15 munkanappal study tour kezdete előtt egyeztetnie kell a Magyar Turizmus Zrt-vel a megrendelők megírására vonatkozóan.

Repülőjegy megrendelése esetén a Magyar Turizmus Zrt  KIZÁRÓLAG közbeszereztetett partnerén keresztül rendelhet repülőjegyet. Máshonnan repülőjegy megrendelés nem lehetséges.

Szállás megrendelése esetén a Magyar Turizmus Zrt  KIZÁRÓLAG közbeszereztetett szálloda partnerein, valamint ügynökén keresztül rendelhet szállást. Az ügynöknek fizetendő jutalék mértéke 4%, amely a pályázott összeget terheli.

Földi közlekedés megrendelése esetén a Magyar Turizmus Zrt  KIZÁRÓLAG közbeszereztetett partnerén keresztül rendelhet szolgáltatást. Földi közlekedés esetén a Magyar Turizmus Zrt szerződéses árai alkalmazandók Máshonnan földi közlekedés megrendelés nem lehetséges.

 A nyertes pályázatokat a Magyar Turizmus Zrt a honlapjának szakmai oldalain közzéteszi.

Információért kérjük, forduljanak Szaffner Dórához (Magyar Turizmus Zrt. Turisztikai Áru alapfejlesztési Iroda) a 488-8745 telefonszámon, illetve a szaffner@itthon.hu email címen.