palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Számítógép Álom 2013 – számítógép pályázat családoknak

A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány felzárkóztatást és esélyegyenlőséget biztosító támogatói programja révén 2013-ban is ötven rászoruló családban élő, 10-14 év közötti gyerek kap komplett (használt, de még használható) számítógépet. A támogatásra jelentkezhet minden olyan 10-14 év közötti gyermek (tanára által), akinek 2 vagy több kiskorú testvére van, tanulmányi átlaga a 4-est eléri, otthonában nincs használható számítógép.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia: 

  • szülõi / gondviselői aláírással nyilatkozni kell a hátrányos helyzetről (árvaságról, létminimum alatt élésről, arról, hogy a családban nincs használható számítógép – néhány mondatban, kézzel írva),
  • meg kell adni a pontos adatokat (olvashatóan a gyermekek és a szülő nevét, gondviselő címét, telefonját, pontos elérhetőségét),
  • mellékelni kell a gyermek 2013-ban keltezett félévi vagy év végi bizonyítványát.
A pályázó gyermek osztályfőnökének az a feladata, hogy egységes szerkezetbe foglaltan a szülői nyilatkozatot és a gyermek tanulmányi eredményét bemutató bizonyítvány iskola által hitelesített másolatát be kell küldenie az alapítvány címére (a pedagógus a pályázatot beküldő személy). Nincs adatlap, se formanyomtatvány.

A jelentkezések beküldési címe: 
MÁTRIX Közhasznú Alapítvány
„Számítógép Álom 2013.”
6701 Szeged, PF: 929.

A félévi vagy az év végi bizonyítvány beküldésével lehet is pályázni 
A 2013-as „Számítógép Álom” programban idén is a félévi vagy az év végi bizonyítvánnyal lehet pályázni. Egy pályázathoz elég csak az egyik bizonyítvány másolatát elküldeni. Egy évben, egy diák csak egy alkalommal vehet részt az adományozó programban.

A támogatásban részesített gyermek gondviselőjének vállalnia kell, hogy a komplett számítógépet az alapítvány székhelyén kipróbált állapotban veszi át. Az adományozott gépeket a támogatottak harmadik fél számára tovább nem adhatják. Visszaélés észlelése esetén az alapítvány a támogatottal szemben eljárást kezdeményez.

A támogatói programra a jelentkezési határidő: 2013. július 4., csütörtök (a jelentkezési lap postára adásának legkésőbbi dátuma)

A számítógépek kapcsán csak a támogatottak kerülnek kiértesítésre. A gépek kiosztása 2013. október végéig történik meg.

Fontos: A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány támogatói programjának célja a hátrányos helyzetű fiatalok számára az esélyteremtés, a felzárkóztatás. A támogatói program kapcsán minden hatályos információt (beleértve az eredményhirdetést, az egyéb keletkezett információkat is) a www.angyali.hu oldalán teszi közzé. A program (a több tízszeres túljelentkezés végett) igyekszik a legrászorultabbakat számítógéphez segíteni.