palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat helyi ifjúsági koncepció és cselekvési terv, valamint közösségfejlesztési stratégia megalkotására

A Kreateam Egyesület a svéd SWINT Foundation civil szervezet együttműködésével pályázati kiírást tesz közzé helyi ifjúsági koncepció és cselekvési terv, valamint közösségfejlesztési stratégia megalkotására.

A pályázat kódja: KTE-SWI-2013/1

A Kreateam Egyesület a svéd SWINT Foundation civil szervezet együttműködésével pályázati kiírást tesz közzé az alábbiak szerint:

Az ifjúsági korosztály számára nyújtandó szolgáltatások szempontjából mind szakmai, mind pályázati szempontok alapján szükséges a helyi ifjúsági koncepció és cselekvési terv megléte, valamint az ehhez részben kapcsolódó közösségfejlesztési stratégia megalkotása. Ennek hiányában pályázati forrásoktól, működési támogatásoktól eshetnek el a települések és szervezetek. Jelen pályázat kiemelt célja, hogy a hazai és uniós pályázati rendszer előírásaihoz és feltételrendszeréhez igazítottan a fejlesztési feladatokat támogassa, segítse a települések, szervezetek, intézmények ifjúsági és közösségfejlesztési munkáját, fejlesztési irányainak alakítását. A pályázat azon településeknek kíván segítséget nyújtani, amelyek saját erőforrásból nem képesek kidolgozni a helyi ifjúsági, közösségfejlesztési koncepcióikat és cselekvési tervüket, illetve már meglévő terveket kívánják aktualizálni, felülvizsgálni.  A program szakmai támogatást nyújt a cselekvési tervek és koncepciók kidolgozásához és további fejlesztéséhez.

Az ifjúságról való felelősségteljes gondolkodás alapja, hogy a fiatalokkal, mint komplex jelenséggel kalkulál, és az őket érintő kérdésekbe nemcsak bevonja őket, de a döntéshozatali mechanizmusból sem hagyja ki érdekképviseleti szerveit. A fiatalság hosszú távú befektetés, nem pedig a ma problémaforrása.

A koncepció és a cselekvési terv a szükségletek, a feladatok, a megoldási módozatok számbavétele, továbbá olyan döntéshozatali elvek, irányok meghatározása, amely megvalósítása során a meglévő értékek megőrizhetők, a hiányosságok pótolhatók és a település adott területén a fejlődési tendenciák továbbra is biztosíthatóak.

Az ifjúsági koncepció keretet ad a középtávú (3-5 éves) ifjúságpolitikai cselekvési program elkészítéséhez. A programnak arra kell irányulnia, hogy az adott település a már meglévő intézményi, szervezeti, környezeti feltételeket az őket megillető szintre emelje, és ahol hiányosak ezek, ott megteremtse. Az intézmények, szervezetek színvonalának emelése, koordináltsága, valamint az ifjúságpolitika komplex rendszerbe való integrálása további feladatokat jelent.

A pályázók köre: 5000 fő lakossági szám alatti magyarországi települések önkormányzatai, ezek intézményei, illetve az adott településen működő civil szervezetek (egyesületek, alapítványok).

A pályázati program tárgya:

1. kategória

Helyi Ifjúsági koncepció és cselekvési terv kidolgozása

A pályázat adta finanszírozás lehetőséget teremt az adott település helyi szintű ifjúsági cselekvési tervének megalkotására a település és ifjúsági közösségeinek sajátosságait, jellemzőit figyelembe véve. A szakmai anyagot a pályázatkezelő által kijelölt, az adott területen tapasztalt és elismert szakemberek álló csoport készíti el a nyertes pályázó részére.

2. kategória

Közösségfejlesztési stratégia megalkotására

A pályázat adta finanszírozás lehetőséget teremt az adott település helyi szintű közösségfejlesztési stratégia (ifjúsági és egyéb közösségek szempontjából is) megalkotására a település hagyományainak figyelembe vételével. A szakmai anyagot a pályázatkezelő által kijelölt, az adott területen tapasztalt és elismert szakemberek álló csoport készíti el a nyertes pályázó részére.

3. kategória

Meglévő ifjúsági koncepciók, cselekvési tervek, illetve közösségfejlesztési stratégiák felülvizsgálata, aktualizálása

A pályázati programegység célja, hogy a már működő és korábban bevezetett ifjúsági koncepciókat és cselekvési terveket, illetve közösségfejlesztési stratégiákat megvizsgálja, és az új fejlesztési irányokhoz, adódó forrásszerzési lehetőségekhez igazítja, aktualizálja. Az aktualizálást a pályázatkezelő által kijelölt, az adott területen tapasztalt és elismert szakemberek álló csoport készíti el a nyertes pályázó részére.

Támogatási intenzitás:

Mindhárom kategóriában a támogatás intenzitása 80 % ami az egyes kategóriáknál az alábbi önerő meglétét irányozza elő:

1. kategória:

Helyi Ifjúsági koncepció és cselekvési terv kidolgozása

Támogatási összeg200 000 Ft

Szükséges önerő:50 000 Ft

2. kategória:

Közösségfejlesztési stratégia megalkotására

Támogatási összeg160 000 Ft

Szükséges önerő:40 000 Ft

3. kategória:

Meglévő koncepciók aktualizálása

Támogatási összeg80 000 Ft

Szükséges önerő:20 000 Ft

A pályázat befogadása és támogatása: A pályázatokat az értékelő bizottság beérkezés sorrendjében vizsgálja. Várható támogatott pályázatok száma 150 db. Amennyiben a pályázat hiányos, vagy ha a pályázatot határidőn nyújtják be, vagy ha a rendelkezésre álló keretstátusz betöltésre kerül, úgy a pályázat bírálat nélkül kerül visszautasításra. A pályázati döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A támogatott pályázatok benyújtójával a pályázatkezelője támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés tervezetét a pályázati döntést követően bocsátja rendelkezésre a pályázat kezelője.

A pályázathoz kötelező elemei:

  • Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
  • Civil szervezetek esetén cégbírósági kivonat, önkormányzatok esetén MÁK törzskönyvi kivonat másolata
  • 3. kategória pályázása esetén a meglévő ifjúsági koncepció és cselekvési terv/közösségfejlesztési stratégia másolata

A pályázati kiírás és adatlap a www.kreateamegyesulet.hu oldalról tölthető le.

A pályázat benyújtása: A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot, illetve a kötelező mellékleteket kizárólag elektronikus úton az info@kreateamegyesulet.hu e-mail címre várjuk.

Letölthető dokumentumok

kreateam pályázati adatlap

Kreateam_pályázati felhívás

Pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 29. éjfél

A pályázatról további információ

a 06/70-341-5702-es telefonszámon,

illetve az info@kreateamegyesulet.hu e-mail címen kérhető.