palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére

A Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ pályázati felhívást tesz közzé munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás támogatására.

A pályázat célja

  • komplex munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás támogatása az információkhoz és szolgáltatáshoz való hozzájutás esélyegyenlőségének biztosítása, továbbá a tartós munkanélküliség kezelése, annak megelőzése, a foglalkoztathatóság javítása, a munkába helyezés elősegítése érdekében,
  • hátrányos helyzetű, szociális problémákkal küzdő, munkavállalásra motivált nyilvántartott álláskeresők minél szélesebb körben történő hozzájuttatása a tanácsadásokhoz, az egyéni helyzetre is reagálni tudó szakszerű szolgáltatásokhoz,
  • a BFKHMK munkaerő-piaci szolgáltatásainak bővítése a támogatással biztosított egyéni és csoportos tanácsadásokkal,
  • fejleszteni a BFKHMK együttműködését a szociális és civil szervezetekkel a hátrányos helyzetű nyilvántartott álláskeresők munkakészségének erősítése, munkakompetenciájának fejlesztése és a marginalizálódás, illetve az inaktivitásba süllyedés megakadályozása érdekében.

A szolgáltatás nyújtásának célcsoportjai: A BFKHMK nyilvántartásában szereplő nyilvántartott álláskereső, szolgáltatást kérő személyek.

A pályázat alanyai: A Rendelet 21.§ (1) bekezdése szerinti egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása: A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész BFKHMK-ra decentralizált kerete.

A pályázat keretében nyújtható támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

A támogatott szolgáltatások megvalósításának időtartama: A pályázónak a szolgáltatás nyújtását a hatósági szerződés megkötését követően, legkorábban 2013. augusztus 1-jétől 2014. június 30-ig kell biztosítani.

Letölthető dokumentumok 

Pályázati felhívás letöltése

Pályázati dokumentáció letöltése

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 12. 12.00 óra

A pályázat benyújtásának helye és módja: A pályázati dokumentációt a BFKHMK Foglalkoztatási Programok Főosztályához lehet benyújtani kizárólag személyesen az alábbi címen:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ
1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.