palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szentendre arculata megújul – Városi szlogen pályázat

szentendrebanner 250x239Szentendre arculata megújul. Városi szlogenpályázatot ír ki Szentendre önkormányzata.

 

 

A pályázat háttere
A vizuális identitás az, amit egy város mind a belső mind a külső érintettek felé megmutat. Az arculat, a logó, a színkészlet, a betűtípus, a szlogen és az online megjelenés mind egyazon gondolat szerint kell, hogy megépüljön, mert egyidejűleg kell reflektálniuk az itt élők igényeire és az ide látogatók elvárásaira. A 2015. elején indult Párbeszéd Szentendréért városi konzultáció során is hangsúlyos szerepet kapott a szentendrei arculat megújítására vonatkozó lakossági igény. Az arculati elemek közül a logó az építkezés első és legfontosabb eleme, de ezt megerősítendő, Szentendre Város Önkormányzata pályázatot hirdet új városi szlogen megalkotására.

A pályázat tárgya
A kiíró a pályázóktól olyan szlogenterveket vár, melyek egyedi módon tükrözik Szentendre különleges értékeit (természeti-, épített környezet, kulturális örökség). A frappáns jelmondat segíti az arculati elemekkel történő azonosulást, világossá teszi, hogy a szentendreiek mit gondolnak magukról, városukról. A pályázók pályázhatnak bármilyen típusú tervvel (akár szöveges vagy vegyes logóval is), de kiíró – jelen pályázat keretei között – elsősorban szövegre koncentráló pályaművekre kíváncsi.

Szempontok:

  • egyedi;
  • kifejezi Szentendre különleges értékeit;
  • a megszokott statikus városszlogenekkel szemben dinamikus, cselekvésre késztető;
  • rövid és egyszerű, de akár kétértelmű (asszociációra késztető);
  • jól beazonosítható és megkülönböztethető;
  • könnyen megjegyezhető;
  • a logikára (is) és az érzelmekre (is) hat;
  • előnyös színben tünteti fel a várost.

A pályázat jellege, formája
a./ A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós
b./ A pályázaton bárki elindulhat, külön korhatár- vagy egyéb megkötés nélkül.
c./ A pályázat benyújtási formája: névaláírásos,a pályázathoz csatolni szükséges a pályázó adatait
d./ A pályázat lebonyolítása jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik
e./ A pályázat nyelve: magyar

Pályázati feltételek
a./ Nevezési díj nincs.
b./ Egy pályázó maximum 3 pályatervet nyújthat be.
c./ A pályázat során kiosztható összeg 60.000 Ft, amely összeg az ÁFA-t már tartalmazza. Nyertes pályázatok száma: maximum 3 db. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a nyertes pályaművek között a rendelkezésre álló összeget nem egyenlő arányban osztja el.
d./ A pályázat nyerteseivel – a szakmai bíráló bizottság döntése alapján –Szentendre Város Önkormányzata felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki.
e./ A kiíró a pályázati folyamat nyilvánosságát biztosítandó a bíráló bizottság döntését követően az összes beadott pályázat anyagát közzé teszi a http://www.szentendreihirek.hu/ honlapon.
f./ A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül átadásra.
g./ A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A beadandó pályázati anyag tartalma
Szlogenterveket
a./ szöveges tervet doc. és/vagy pdf formátumban,
b./ vegyes (logóval vegyített) tervet vektoros (EPS, AI) és kép formátumban (JPEG, GIF, PNG) is kérjük beküldeni.

Letölthető dokumentumok

arculat_kozlemeny
Pályázati felhívás szlogen_2015_korr
pályázati_adatlap_2015

Pályázati adatlap
A http://www.szentendreihirek.hu/ honlapról 2015. május 18-tól letölthető dokumentumot, amely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit, a kiíró bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.
A pályázati adatlapot PDF formátumban kérjük beküldeni névaláírással. (Csak a nyomtatott példányon.)

A pályázatból való kizárás esetei
A szakmai bíráló bizottság a pályázatból kizárja:
a./ a beérkezési határidő után érkezett pályaművet,
b./ amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtottak be,
c./ a bírálatból a kötelező formai követelményeket nem teljesítő, hiányos pályaművet,
d./ az olyan pályaművet, ami sérti az emberi/ kisebbségi jogokat.
e./ amely nem valós adatokat tartalmaz.
Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő után nincs mód.

A pályázat beadása és elbírálása
a./ A pályázóknak a pályaművet a pályázati anyaggal (lezárt borítékban) 2015. június 20. (kedd) 10:00 óráig beérkezően kell benyújtani a Szentendre Város Önkormányzatához (2000 Városház tér 3.) „városi szlogen” megjelöléssel. A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek a bíráló bizottság elé.
b./ A pályázat elbírálása egy fordulóban történik. A szakmai zsűri a beérkezett pályázati anyag áttanulmányozása után a pályázókat szükség esetén egyenkénti zártkörű konzultációra hívhatja be.
c./ A zsűri legkésőbb 2015. július 15-ig hirdeti ki döntését.
d./ A döntés ellen jogorvoslati lehetőség nincs.
e./ A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek listáját a http://www.szentendreihirek.hu/ internetes oldalon tesszük közzé.

A megvalósítandó műveket kiválasztó szakmai zsűri:
1. Vincze Ottó, Munkácsy-díjas képzőművész, a Szobor Bizottság tagja
2. Csontó Lajos, Munkácsy-díjas médiaművész, az Eszterházy Károly Főiskola docense, a Vizuális Művészeti Tanszékének grafika szak szakfelelőse
3. Eln Ferenc, képzőművész

Szerzői és felhasználói jogok
a./ A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használ fel.
b./ A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat (tárgynyereményt) a pályázó köteles visszaadni.
c./ A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.
d./ A pályázat kiírója a nyertes pályázat felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, a szlogent szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.
e./ A pályázat kiírója dönthet úgy, hogy a nyertes pályázat elemeit teljes egészében, részben, az egyes elemeket megváltoztatva vagy egyáltalán nem használja fel.

Pályázati tájékoztatás
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon vagy személyesen munkaidőben, az alábbi elérhetőségeken biztosítunk.
Szentendre Város Önkormányzat
Email: sajto@szentendre.hu
Tel.: 0620 429 3858