palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szentendre arculata megújul- Városi logópályázat

szentendrebanner 250x239Városi logópályázatot ír ki Szentendre önkormányzata.

 

 

A pályázat háttere
A vizuális identitás az, amit egy város mind a belső, mind a külső érintettek felé megmutat magából. Az arculat, a logó, a színkészlet, a betűtípus, a szlogen és az online megjelenés mind egyazon gondolat szerint kell, hogy megépüljön, mert egyidejűleg kell reflektálniuk az itt élők igényeire és az ide látogatók elvárásaira. A 2015 elején indult Párbeszéd Szentendréért városi konzultáció során is hangsúlyos szerepet kapott a szentendrei arculat megújítására vonatkozó lakossági igény. Minthogy az arculati elemek közül a logó az építkezés első és legfontosabb eleme és ez az, amellyel legelőször találkozunk, ezért – első lépésben – Szentendre Város Önkormányzata pályázatot hirdet új városi logó tervezésére.

A pályázat tárgya
A kiíró a pályázóktól olyan logóterveket vár, melyek egyedi módon tükrözik Szentendre különleges értékeit (természeti-, épített környezet, kulturális örökség). A pályázók pályázhatnak bármilyen típusú tervvel (szöveges-, ikonikus- és vegyes logóval), de kiíró – jelen pályázat keretei között – elsősorban az (grafikai) ábra/embléma típusú pályaművekre kíváncsi.

Szempontok:

  • könnyen azonosítható;
  • egyszerű és könnyen felismerhető;
  • egyedi “aláírás”, mely azonnal megkülönböztethető bármi mástól;
  • kilép a sablonok világából, merész;
  • szín- és formavilága (és tipográfiája) figyelemmel van a különböző megjelenési módozatokra (nyomtatott: színes és fekete-fehér, digitális)
  • trendkövető, de időtálló.

A pályázat jellege, formája
a./ A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós
b./ A pályázaton bárki elindulhat, külön korhatár- vagy egyéb megkötés nélkül.
c./ A pályázat benyújtási formája: névaláírásos,a pályázathoz csatolni szükséges a pályázó adatait
d./ A pályázat lebonyolítása jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik
e./ A pályázat nyelve: magyar

Pályázati feltételek
a./ Nevezési díj nincs.
b./ Egy pályázó maximum 3 pályatervet nyújthat be.
c./ A pályázat során kiosztható összeg 300.000 ft, amely összeg az ÁFA-t már tartalmazza. Nyertes pályázatok száma: maximum 3 db. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a nyertes pályaművek között a rendelkezésre álló összeget nem egyenlő arányban osztja el.
d./ A pályázat nyerteseivel – a szakmai bíráló bizottság döntése alapján –Szentendre Város Önkormányzata felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki.
e./ A kiíró a pályázati folyamat nyilvánosságát biztosítandó a bíráló bizottság döntését követően az összes beadott pályázat anyagát közzé teszi a http://www.szentendreihirek.hu/honlapon.
f./ A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül átadásra.
g./ A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
VI. A beadandó pályázati anyag tartalma

Logótervek
a./ minimális használható méret: 50 mm
b./ logóterveket vektoros (EPS, AI) és kép formátumban (JPEG, GIF, PNG) is kérjük beküldeni.

Letölthető dokumentumok

arculat_kozlemeny
Pályázati felhívás logo_2015_korr (1)
pályázati_adatlap_2015

Pályázati adatlap
A http://www.szentendreihirek.hu/ honlapról 2015. május 18-tól letölthető dokumentumot, amely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit, a kiíró bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.
A pályázati adatlapot PDF formátumban kérjük beküldeni névaláírással. (Csak a nyomtatott példányon.)

A pályázatból való kizárás esetei

A bíráló bizottság
a./ a pályázatból kizárja a beérkezési határidő után érkezett pályaművet,
b./ amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtották be,
c./ kizárja a bírálatból a kötelező formai követelményeket nem teljesítő, hiányos pályaművet,
d./ kizárja az olyan pályaművet, ami sérti az emberi/ kisebbségi jogokat.
e./ amely nem valós adatokat tartalmaz.
Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő után nincs mód.

A pályázat beadása és elbírálása
a./ A pályázóknak a pályaművet a pályázati anyaggal (lezárt borítékban) 2015. június 30. (kedd) 10:00 óráig beérkezően kell benyújtani a Szentendre Város Önkormányzatához (2000 Városház tér 3.) „városi logó” megjelöléssel. A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek a bíráló bizottság elé.
b./ A pályázat elbírálása egy fordulóban történik. A zsűri a beérkezett pályázati anyag áttanulmányozása után a pályázókat szükség esetén egyenkénti zártkörű konzultációra hívhatja be.
c./ A zsűri legkésőbb 2015. július 15-ig hirdeti ki döntését.
d./ A döntés ellen jogorvoslati lehetőség nincs.
e./ A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek listáját a http://www.szentendreihirek.hu/ internetes oldalon tesszük közzé.

A megvalósítandó műveket kiválasztó zsűri:
1. Vincze Ottó, Munkácsy-díjas képzőművész, a Szobor Bizottság tagja
2. Csontó Lajos, Munkácsy-díjas médiaművész, az Eszterházy Károly Főiskola docense, a Vizuális Művészeti Tanszékének grafika szak szakfelelőse
3. Eln Ferenc, képzőművész

IX. Szerzői és felhasználói jogok
a./ A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használ fel.
b./ A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat (tárgynyereményt) a pályázó köteles visszaadni.
c./ A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.
d./ A pályázat kiírója a nyertes pályázat felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.
e./ A pályázat kiírója dönthet úgy, hogy a nyertes pályázat elemeit teljes egészében, részben, az egyes elemeket megváltoztatva vagy egyáltalán nem használja fel.

Pályázati tájékoztatás
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon vagy személyesen munkaidőben, az alábbi elérhetőségeken biztosítunk.
Szentendre Város Önkormányzat
Email: sajto@szentendre.hu
Tel.: 0620 429 3858