palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szimba intézményi pályázat bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák részére

A pályázat célja azon törekvések támogatása, amelyeket intézmények tesznek, vagy tenni kívánnak a gyermekek betegségmegelőzése, egészségmegőrzése érdekében.

A pályázat kiírója: Generali a Biztonságért Alapítvány
A pályázat neve:  Szimba intézményi pályázat
A pályázat célja:   Azon törekvések támogatása, amelyeket intézmények tesznek vagy tenni    kívánnak    a    gyermekek    egészségmegőrzése    érdekében.
A pályázók köre:  A    pályázatra    bölcsődék,    óvodák,    általános    és    középiskolák    (valamint    tanintézményeik)    nyújthatják    be    pályázataikat.
A pályázat témája:  Betegségmegelőzés, egészségmegőrzés az intézményben

Pályázási feltételek
Minden    intézmény    1    db,    maximum    3    oldal    terjedelmű,    írásban leadott    tervvel    pályázhat,    amelynek    a    következő    pontokat    kell magába foglalnia:

  • pontosan    kitöltött    pályázati    adatlap,
  • a    pályázott    pénzösszeg    felhasználási    terve,
  • az    intézmény    eddigi    tevékenysége    során,    hogyan    segítette elő    a    gyerekek    egészséges    életmódra    nevelését,
  • pontos    költségkalkuláció,
  • a    pályázó    intézmény    vezetőjének    neve,    az    intézmény    ne-ve,    címe.

Letölthető dokumentumok

A    pályázati    adatlap    megtalálható    a    www.generali.hu/alapitvany    oldalon.    A pályázati adatlap beküldése nélkül a pályázat érvénytelen.

A pályázatokat a következő címre várjuk:
Generali a Biztonságért Alapítvány,
1380 Budapest, Pf. 1073

Nyeremények
A    pályázatok    közül    100    db    nyertest    választunk    ki,    minden    nyertes    150    000    Ft    támogatást    kap    a    pályázat    megvalósítására.

A nyertes intézmények további teendői
A    nyertes    intézménynek    bankszámla-nyilatkozatot    kell    kitöltenie,    amely    a    www.generali.hu/alapitvany    címről    letölthető.
A     bankszámla-nyilatkozatokat     a     nyertes     intézményeknek az     Alapítvány     postafiókcímére     kell     beküldeniük     a     pályázati kiírásban    feltüntetett    határidőig.    A    nyilatkozatok    beérkezését követően    utaljuk    át    a    pályázaton    nyert    összeget.    Az    intézmé-nyeknek    a    pályázatban    megjelölt    célra    kell    felhasználniuk    a pályázati    összeget.    Ha    a    felhasználás    a    jelölt    időpontig    nem történik     meg,     a     pályázó     intézményt     kizárjuk     az     esetleges későbbi    pályázatokból.
Az    összeg    felhasználásáról    az    intézménynek    pontos    elszámolást    kell    készítenie,    melyet    a    megvalósítást    követően    el    kell küldeni    a    pályázati    kiírásban    található    postafiókcímre.

Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

  • az    elvégzett    tevékenységet    bemutató    leírást    (mire    hasz-nálták    fel    a    pályázati    összeget),
  • a    munka    elvégzését    igazoló    számla    másolatát,    valamint
  • fénykép    melléklet    a    megvalósulásról.

Szimba intézményi pályázat fontos időpontjai
A pályázat kiírása: 2013.  március    1.
A    pályázat    beküldési    határideje: 2013. szeptember 16.
A    pályázatok    elbírálási    határideje: 2013.  október  21.
A nyertesek névsorának közzététele: 2013.  október 31.
A    bankszámla-nyilatkozatok    beérkezési    határideje: 2013. november 25.
Az    utalások    határideje:  2013. december  20.
A    nyeremény    felhasználási    határideje 2014.  március  1.
Az    elszámolások    beküldési    határideje 2014.  március  31

Forrás: http://alapitvany.generali.hu