palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Jó Embert keresünk! pályázat

A Médiaunió Alapítvány 2008-ban azért jött létre, hogy évről évre nyilvánosságot biztosítson valamely fontos társadalmi ügynek. Az alapítványban részt vállaló médiumok önkéntes alapon felületet biztosítanak a kiválasztott téma kommunikációjának. A Médiaunió szervezete a kiválasztott társadalmi fontossággal bíró témát szakemberek és civil szervezetek bevonásával dolgozza fel, és koordinálja a pr-, és reklámügynökségek pro bono végzett munkáját. A Médiaunió Alapítvány éves kampányai sem gazdasági, sem politikai érdekeket nem szolgálnak.

A Médiaunió Alapítvány pályázatot hirdet 2013-as “Jó embert keresünk – Keressük Magyarország példaképeit” kampányának részeként.

Pályázhat bárki, aki ismer közvetlen környezetében olyan embert, akire felnéz. Jelöléseket várunk olyan magyar emberekre, akik önzetlenül segítenek egy közösségnek, időt áldoznak arra, hogy mások élete jobb legyen, támogatnak másokat tudásukkal, munkájukkal vagy adománnyal, vagy akiknek életszemlélete, kitartása, a mód, ahogy életüket, saját sorsukat irányítják, tanulságos lehet másoknak, példaként állítható mások elé.

Olyanok jelölését várjuk, akik nem ismertek az ország nyilvánossága előtt, ám akikre mindannyian felnézhetünk, akiket példaképnek választhatunk. Társadalmi, közösségi értéket létrehozó embereket keresünk, akik cselekedeteikkel pozitív hatással vannak környezetükre. Történeteket, fotót, videót várunk olyanokról, akik személyes példájukkal teremtettek valamilyen társadalmi értéket.

A siker fokmérője pályázatunkban nem a pénz vagy a hírnév!

Abból a feltételezésből indulunk ki, hogy ezen emberek, tetteik bemutatásával rávilágíthatunk arra, hogy a cselekvés, a tenni akarás, az egyéni szemlélet, vagy egy újszerű megközelítés sikerre vezethet egyént és közösséget, valamint hisszük, hogy bárki képes erre.

A pályázat során az egyén sikereit állítjuk példaként a középpontba, ám a sikerek mögött esetükben mindig van közösségi, akár virtuális közösségi érték.

A beérkező pályaművekből kiválasztjuk a legizgalmasabb, legszebb, leginkább példaértékű történeteket, és társadalmi célú kommunikációnk során bemutatjuk, hogy mindenki megismerhesse azokat.

Pályázni 2013. július 31-ig a kampány www.joembertkeresunk.hu weboldalán lehet.

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI

A pályázás folyamata

A példaképekre a jelöléseket a www.joembertkeresunk.hu honlapon lehet leadni, az ott található jelölési adatlap kitöltésével.

A pályázat során meg kell adni a jelölt személy nevét, foglalkozását, történetét. Feltölthetők fotók, rövid videók, amelyek bemutatják a jelöltet. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul nevének közzétételéhez, de egyéb személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra. A Médiaunió Alapítvány a pályázó és a jelölt személyes adatait az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A benyújtott történetek leírásának maximális terjedelme 1000 karakter lehet.

A pályázatokat a megadott kategóriák szerint kell feltölteni (vállalkozói siker, egyéni siker, közösségért tevékenykedő ember, egyéb kategória).

A pályázóktól kérjük, jelöltjüket értesítsék arról, hogy nevezték őket, és kérjék ehhez írásbeli hozzájárulásukat, mert a hozzájárulás benyújtása is feltétele az érvényes pályázatnak.

A Médiaunió Alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy a honlapjára érkező jelöléseket ellenőrizze, és a sértő, vagy színvonaltalan tartalmakat ne publikálja.

A pályázat részvételi feltételei

A pályázaton példaképnek jelölhető bárki ma élő, 16 évesnél idősebb magyar állampolgár, vagy külhoni magyar magánszemély.

A pályázni magyar nyelven lehet.

Jelölhet személyeket bárki, magánszemélyek, for-profit, vagy non-profit cégek és állami szervezetek egyaránt.

Pályázati időszak lezárása: 2013. július 31.

 • A pályázati határidő lejártáig folyamatosan várjuk a jelöléseket.
 • Egy pályázó (jelölő) akár több jelölést is leadhat, a leadott pályázat 2013.július 31-ig visszavonható.
 • A pályázó vállalja, hogy jelöltjével egyeztet és a pályázati honlapról letölthető nyilatkozatot aláíratja vele.
 • A jelölés csak akkor érvényes, ha legkésőbb 2013. július 31. éjfélig a jelöltek aláírt beleegyező nyilatkozata megérkezik vagy elektronikusan beszkennelve az info@joembertkeresunk e-mailre, vagy postán az alábbi címre: Médiaunió Alapítvány, 1137, Budapest, Pozsonyi út 43. I. em. 1.
 • A pályázó vállalja, hogy a 18. életévet be nem töltött jelölt esetében a pályázati adatlapot a jelölt szülője/gondviselője is aláírja. Aláírásával a szülő/gondviselő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fiatalkorú jelölt megadott személyes adatait (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Kiíró, mint adatkezelő kezelje a jelölések elbírálásáig, nyertes jelölt esetében a díjazott nevének nyilvánosságra hozataláig/díjátadásig minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje.
 • A pályázónak és a jelölt személynek a pályázaton való részvételért a Médiaunió Alapítvány ellenszolgáltatást nem fizet.

További információ:
Nyilas Judit, pr-munkatárs
info@joembertkeresunk.hu

A jelölések elbírálása

A beérkezett, érvényes pályázatokat a Médiaunió Alapítvány által felkért szakmai zsűri előértékeli, majd a beérkezett, érvényes pályázatok közül 2013. augusztus 31-ig kiválasztja a legérdekesebb, leginspirálóbb történeteket.

A közönség is kiválaszthatja kedvencét, like-olhatja a történeteket a pályázat Facebook oldalán, ezzel inspirációt nyújtva a zsűrinek. A zsűri azonban önállóan dönt, nem köteles a közönség szavazatait figyelembe venni.

A döntés megszületése után a Médiaunió Alapítvány értesíti a nyertes pályázókat és jelöltjeiket. A leginkább tanulságos, példamutató történeteket 2013 őszén a magyar médiában közzétesszük.

Ez jó alkalom lehet jelölő és jelölt számára, hogy a számukra fontos értékekről, ügyről szó essen az ország nyilvánossága előtt.

A pályázati felhívás nem teljes körű, a további részletek a pályázat honlapján.

Értékelési szempontok

A Médiaunió Alapítvány által felkért zsűri az értékelés során előnyben részesíti azokat a jelölteket, akiknek a története inspiráló lehet mások számára, akik cselekedetükkel példát mutatnak másoknak.

A teljesség igénye nélkül értéknek tekintjük a következőket:

 • együttműködés
 • aktív állampolgári lét: közösségépítés, összefogás
 • munka, kitartás, szorgalom, tisztesség
 • adományozás,
 • önkéntesség,
 • felelősségvállalás,
 • találékonyság, innováció,
 • talpraesettség,
 • befogadás.

A Médiaunió Alapítvány fenntartja magának a változtatás, vagy a pályázat visszavonásának jogát.

A pályázati kiírás feltételeivel, illetve a zsűri döntésével kapcsolatban a jogi út igénybe vétele kizárt.