palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szociális üdülési pályázat nyugdíjasok számára

Megjelentek a az Erzsébetprogram szociális üdülési pályázatai. Pályázati felhívás nyugdíjasok részére 2013.

Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű, 60. életévét betöltött személy, aki öregségi nyugellátásban részesül, és  rendszeres  havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a  2013. január 1-jén érvényes minimálbér másfélszeresét, és más adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik. A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek azok a pályázók, akik 2012-ben az Alapítvány által nem részesültek támogatásban.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete:

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) 2013. évi havi nyugellátás megállapítását tartalmazó igazolásának fénymásolata.

A pályázat keretösszege: 250 millió forint

A támogatás elnyerése esetén a pályázó  5.000 Ft/fő önerő befizetésével veheti igénybe a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Üdülési Kártya segítségével az üdülési szolgáltatást.

Általános pályázati feltételek:

 • A pályázat kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus adatlap kitöltésével nyújtható be;
 • Egy pályázati adatlapon egy nyugdíjas személy nyújthat be pályázatot;
 • Egy személy csak egy pályázat keretében részesülhet támogatásban;
 • A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázat érvénytelen;
 • Az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
 • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
 • a pályázó legkésőbb a benyújtást követő 15. munkanapig az Alapítványtól e-mailben kap tájékoztatást a pályázat eredményéről;
 • az önerőt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követő  30 munkanapon belül, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám feltüntetésével kell átutalni az Alapítvány következő bankszámlaszámára: OTP Bank 11794008-20541121
 • az elnyert üdülési szolgáltatást a  www.erzsebetprogram.hu oldalon  feltüntetett állami üdülőkben, az ott megjelölt településeken vehetik igénybe a nyertes pályázók;
 • a támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2013. március 20-ig állnak fenn;
 • az üdülés helyszínére történő eljutást a pályázónak kell biztosítania;
 • az elnyert üdülési szolgáltatás  legkésőbb 2013. december 31-ig vehető igénybe, amely határidő nem hosszabbítható meg.

Amennyiben a támogatás a megadott időszakokban nem kerül  felhasználásra, a nyertes pályázó részére az önerő nem kerül visszafizetésre.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázói nyilatkozat

A pályázat benyújtható: 2013. március 20-ig a  www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus pályázati adatlapon.

A pályázati adatlap kötelező mellékletei:

 • 2013. évi NYUFIG-igazolás;
 • Pályázói nyilatkozat, amely kizárólag a   www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványon nyújtható be.

Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a szociális üdültetési helyszíneken  kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.

További információ

Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz, munkanapokon 8 és 16 óra között az alábbi elérhetőségen: 06 1 371 32 42

Forrás: www.erzsebetprogram.hu