palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tájékoztató a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának 2011. évi támogatásáról

kormányzati portál pályázatA Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 11. pontjának c) alpontjában az Arany János programok feladataira kiegészítő támogatást különít el. Az igénylésről szóló 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet a Magyar Közlöny 2011. évi 52. számában megjelent.

Az igénylések benyújtásának határideje:

  • az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) esetében 2011. május 27. ,
  • az Arany János Kollégiumi Programban (AJKP) résztvevők számára biztosított
    • kiegészítő hozzájárulás esetében 2011. május 27.,
    • a 2011/2012. tanév szeptember 1 – december 31-ig tartó időszakának támogatása esetében 2011. június 15.
    • az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program (AJKSzP) esetében 2011. június 15.

A tavalyi évhez képest változás, hogy a helyi önkormányzati fenntartók a támogatás iránti igényüket a Magyar Államkincstár által üzemeltetett ÖNEGM (Önkormányzati Előirányzat Nyilvántartó Modul) elektronikus rendszerben legkésőbb a benyújtás napján éjfélig rögzítik, és a rendszerből  kinyomtatott adatlapot aláírva, lepecsételve egy eredeti példányban postára adják a Kincstár területileg illetékes megyei Igazgatósága részére. Minden egyéb késedelem és a csak papír alapon történő benyújtás jogvesztő.

Az ÖNEGM rendszert az önkormányzatok 2010. január 1. óta ismerik. A havi jövedelempótló igényléseket, közműfejlesztési támogatásokat, és a központosított támogatások iránti igényeket is a rendszerben rögzítették. Minden önkormányzatnak van hozzáférése a rendszerhez. Az önkormányzatok a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben, a https://onegm.allamkincstar.gov.hu webes elérhetőségen, a Kincstár megyei Igazgatóságai által megadott felhasználónévvel rögzíthetik igényléseiket.

A nem állami intézményfenntartók és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetében nincs változás, igényüket papír alapon az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézethez (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., 1363 Budapest, Pf.: 49.) nyújthatják be két eredeti példányban.

A Magyar Államkincstár, illetve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet indokolt esetben hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.

A támogatás az alábbi feladatokra igényelhető:

A támogatást a fenntartók igényelhetik az AJTP-ban részt vevő azon középiskoláik, középiskolai kollégiumaik, vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézményeik után, melyek a 2000. óta meghirdetett intézményi pályázatokon elnyerték a jogot az AJTP megvalósítására és a 2010/2011. tanévben működtetik a programot. A támogatás a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet [a továbbiakban: 17/2004. (V. 20.) OM rendelet] 3. számú mellékletében, továbbá a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet [a továbbiakban: 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet] 4. számú mellékletében meghatározott feladatok megvalósítására fordítható.

Támogatást igényelhetnek a fenntartók az AJKP-ban részt vevő azon középiskolai kollégiumaik, vagy kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézményeik, valamint a velük együttműködő középiskolák után, amelyek az intézményi pályázatokon elnyerték a jogot az AJKP megvalósítására és a 2010/2011. tanévben működtetik az AJKP-t. Kiegészítő támogatás folyósítható ezen felül azon középiskolai kollégiumok fenntartói részére, amelyek az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2010. OKM rendelet alapján támogatásban részesültek.

A támogatás a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 5. számú mellékletében rögzített feladatok megvalósítására fordítható.

Támogatást igényelhetnek a fenntartók az AJKSzP-ban részt vevő azon középiskolai kollégiumaik, kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézményeik, szakiskoláik után, melyek az intézményi pályázatokon elnyerték a jogot az AJKSzP működtetésére és a 2010/2011. tanévben már működtették a programot. A támogatás a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 6. számú mellékletében meghatározott feladatok megvalósítására fordítható.

Az igényléssel kapcsolatos kérdéseiket a tolnai.jozsef@ofi.hu, 06-1-235-7245; aniko.orban@nefmi.gov.hu, 06-1-795-4457 e-mail címeken, illetve telefonszámokon tehetik fel.

Az elektronikus igényléssel kapcsolatos technikai problémák esetén segítség a felületet kezelő Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságától kérhető.

Forrás: http://www.kormany.hu/