palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

umft pályázatA nevelő, valamint a nevelő és oktató intézmények, az óvodai nevelésen és a tanítási órákon kívül számos szervezett kulturális programot, szakkört, tábort, kirándulást szervezhetnek tanulóik számára Az óvodai és iskolai nevelési és oktatási kereteken kívül szerveződő nem formális és informális tanulást támogató programok fontos lehetőséget biztosítanak a gyermekek, tanulók személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatására, hátrányainak kompenzálására és az egészségtudatosság elterjesztésére. (ARCHÍV)

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 600 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2010.02.26.
Beadási határidő: 2010.04.30.
Beadási határidő megjegyzés: hh és lhh településeken kívül székhellyel rendelkező pályázó 2010. március 5-től 2010. április 30-ig

Letölthető pályázati dokumentáció

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Támogatás célja: A nevelő, valamint a nevelő és oktató intézmények,  az óvodai nevelésen és a tanítási órákon kívül számos szervezett kulturális programot, szakkört, tábort, kirándulást szervezhetnek tanulóik számára Az óvodai és iskolai nevelési és oktatási kereteken kívül szerveződő nem formális és informális tanulást támogató programok fontos lehetőséget biztosítanak a gyermekek, tanulók személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatására, hátrányainak kompenzálására és az egészségtudatosság elterjesztésére. A konstrukció célja a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének és a tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, kulturális érzékenységet, kreativitást és egészségtudatosságot, egészséges életmód kialakítását fejlesztő szabadidős tevékenységek megvalósításával, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten.
A képesség- és kompetenciafejlesztést, a közösségépítést, valamint a társadalmi befogadás előmozdítását egyaránt segítő pályázat részcéljai a következők:

  • A nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség erősítése a nevelő, valamint a nevelési-oktatási intézmények igényei alapján megvalósuló, a formális oktatást kiegészítő tanórai, tanórán kívüli és szabadidős kompetenciafejlesztő programok révén.
  • A kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, fejlesztése új programsorozatok és foglalkozások kialakításával, a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.

Kedvezményezettek köre:

  • Kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmények vagy ezek fenntartói
  • Alapfokú művészetoktatási intézmények
  • Alapító okiratuk szerint kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) tevékenységet folytató non-profit szervezetek.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: A pályázó szervezeteknél meglévő adottságokra, felkészültségre, gyűjteményekre épülő, a nevelési-oktatási intézmények igényeihez, nevelési és pedagógiai programjaihoz illeszkedő kompetenciafejlesztő pedagógiai (művészetpedagógiai, színház- és drámapedagógiai, múzeumpedagógiai stb.) szolgáltatások, programok fejlesztése, kiterjesztése, programsorozatok tervezése. Emellett a meglévő illetve a pályázat keretében tovább- és kifejlesztett tevékenységek, foglalkozások megvalósítása a program keretében nevelési és oktatási intézményekkel megkötött együttműködési megállapodás alapján. A nevelési-oktatási intézmények óvodai nevelési vagy iskolai pedagógiai programjának megvalósítását támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek megvalósítása támogatható.

Támogatás minimum összege: 5 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 50 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 15 – 50

Bővebb Információ

Kiíró szervezet:  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Tel.: 301-3200
Honlap: http://www.okmt.hu/

Forrás: NFÜ