palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések

szechenyi 2020A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések (standard)” című pályázat. A pályázat célja a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, mely hozzájárul az intézményben folyó nevelési munka hatékonyságának javításához és a nyújtott szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

Kódszám: EFOP-4.1.4-15

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-8 db

Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Tornaterem kialakítása a pályázatban szereplő feladatellátási helyen az MSZ 24203 számú Magyar Szabvány figyelembe vételével
 • tornaterem építése vagy
 • tornaterem kialakítása a meglévő iskolaépületben funkció nélküli épületek/épületrészek
  átalakításával, rekonstrukciójával, modernizációjával

Pályázók köre

A felhívás keretében a köznevelési intézményt fenntartó szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet.

 • Egyházi jogi személy – GFO 55
 • Bevett egyház – GFO 551
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555
 • Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559
 • Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525
 • Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek – GFO 35
 • Országos nemzetiségi önkormányzat – GFO 351
 • Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 352
 • Alapítvány jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége – GFO 56
 • Közalapítvány – GFO 561
 • Közalapítvány önálló intézménye – GFO 562
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563
 • Egyéb alapítvány – GFO 569
 • Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet – GFO 59
 • Egyesülés – GFO 591
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet – 599
 • Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699
 • Nonprofit gazdasági társaság – GFO 57
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572
 • Nonprofit részvénytársaság. – GFO 573
 • Az egyesület egyéb formái – GFO 52
 • Egyéb egyesület – GFO 529

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége: A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 350 millió Ft lehet.

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege legalább 50 millió forint, és átalakítás esetén legfeljebb 80 millió Ft,

 • „A” típusú tornaterem építése esetén legfeljebb 180 millió Ft,
 • „B” típusú tornaterem építése esetén legfeljebb 270 millió Ft.
 • „C” típusú tornaterem építése esetén legfeljebb 350 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Letölthető dokumentumok

pályázati felhívás

segédletek

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 16-tól 2018. március 16-ig folyamatosan lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. április 29.
 • 2017. március 14.
 • 2018. március 16

Pályázat weboldalaTestmozgást javító infrastrukturális fejlesztések