palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tiszta Formák Alapítvány-Nevelés, oktatás támogatása

tiszta formák alapítvány pályázatA Tiszta Formák Alapítvány a pályázattal segítséget és támogatást nyújt minden olyan kulturális, színházi és zenei rendezvény számára, melyek a közösségek identitását erősítik és nem profitorientáltak.

Pályázók köre: Egyesület, alapítvány, és egyéb civil szervezet.

Benyújtási határidő: 2010. december 31.

Pályázat célja: Alapítványunk segítséget és támogatást nyújt minden olyan kulturális, színházi és zenei rendezvény számára, melyek a közösségek identitását erősítik és nem profitorientáltak.

Támogatás összege: Pályázat céljától függ.

Egyéb: Nevelés, oktatás szakmai terület.

Részletesebben:

Nevelés, oktatás

Támogatási elveink: Alapítványunk segítséget és támogatást nyújt minden olyan közösség számára ahol

 • az ember boldogulását, saját társadalmi és természeti környezetével szerves egységben tekintik megvalósíthatónak
 • tagjai tevékeny és mértéktartó egyének közösségeit alkotják, akik embertársaikhoz bizalommal, önzetlenül, együttérzéssel és toleranciával közelítenek
 • a világra nyitott, és a hagyományokat tisztelő közösségeket, szervezeteket működtetnek
 • tudatosan és felelősen viszonyulnak az életünket meghatározó értékekhez

Támogatási irányok: Iskolák, óvodák, fejlesztő közösségek, felnőttképzések, és oktatási kezdeményezések, melyek formálisan és ténylegesen is működnek ill. működni kívánnak, és olyan világos és megismerhető elvekre épülő pedagógiai programmal rendelkeznek, melyek a gyermekek szabad fejlődését és kreatív, önálló, tudatos felnőtté válását célozzák meg.

Támogatási területek:

Alapítványunk segítséget és támogatást nyújt olyan projekteknél

 • amelyek emelik az oktatás színvonalát,
 • amelyek a hosszú távú működést és fennmaradást biztosítják,
 • ahol a támogatásunk kiegészítő jellegű,
 • amelyekben a projekt birtokosa a rendelkezésre bocsátott támogatásokat céljainak megfelelően, maradandóan tudja felhasználni.
 • amelyek a realitás talaján mozognak, és a fejlődés üteme, nagysága, természetes és harmonikus
 • amelyek mögött erős közösség áll

1. Közösség építő és oktatási programok keretén belül alapítványunk segítséget és támogatást nyújt

 • Táborok
 • Szakkörök
 • Rendezvények létrejöttéhez és lebonyolításához

2. Képességfejlesztő és önismereti programok keretén belül alapítványunk segítséget és támogatást nyújt

 • Tanfolyamok, képzések létrejöttéhez
 • Ösztöndíjprogramokhoz

3. Szervezetfejlesztési programok keretén belül alapítványunk segítséget és támogatást nyújt

 • Tanácsadás
 • Minőséggondozás
 • Konfliktuskezelés, mediáció, problémafeltárás

4. Eszközfejlesztés keretén belül alapítványunk segítséget és támogatást nyújt

 • Ingatlanok, épületek fejlesztéséhez, felújításához, karbantartásához
 • Tárgyi eszközök és berendezések beszerzéséhez

Kiegészítő anyagok építési projektek esetében

 • Az elvi engedélyezési tervek (egyszerűsített változata) és az építési projekt leírása
 • Az építést megvalósításának lehetőségét bizonyító dokumentumok
 • A közösség és/vagy az ingatlan egyéb terhei (más hitelek törlesztési terhei, jelzálog bejegyzések stb.)
 • Az iskola és fenntartói támogató nyilatkozatai
 • Fényképek az építési területről

A támogatás formája

 • Vissza nem térítendő támogatás
 • Visszatérítendő támogatás
 • Tanácsadás

A pályázat benyújtásához a következő dokumentumokra van szükség:

 • Kitöltött pályázati formanyomtatvány
 • Aláírt, lepecsételt nyilatkozat
 • Előző éves mérleg
 • Alapító okirat
 • Bírósági kivonat

A pályázati formanyomtatványt elektronikusan, a mellékleteket pedig beszkennelt formában vagy postai úton kérjük benyújtani.

E-mail címünk: informacio@tisztaformak.hu

Levelezési címünk: 9700 Szombathely, Fraknó u. 12.

Alapító okirat és cégkivonat benyújtása nem szükséges, amennyiben a pályázó azt egy korábbi pályázat során már megtette.

A pályázat beérkezések határideje: Minden hónap második keddjén van alapítványunk kuratóriumi ülése, ekkor születnek a döntések. Az aktuális ülés előtt két héttel kell beérkezni a pályázatoknak.

Pályázat benyújtásához segítendő öt kérdés (pályázati adatlaphoz)

 1. Mi a kezdeményezésének célja? Milyen szándékkal született az ötlet, mit tekintene eredménynek, ha sikerülne megvalósítani a kitűzött célt?
 2. Kikre számíthat a tevékenysége során? Milyen emberi és anyagi erőforrások állnak rendelkezésre?
 3. Mekkora azoknak a köre, akik részesülnének a tevékenységének hatásából? Mekkora tehát az a célcsoport, akikért jó lenne megvalósítani az ötletet?
 4. Egyszeri vagy folyamatában elképzelt kezdeményezést képvisel a pályázata? Mennyi időre van szükség a tevékenység lebonyolításához?
 5. Személyes kezdeményezés, erre az alkalomra szerveződött közösség, vagy valamilyen szervezetként már létező csoportosulás álla a pályázat mögött?

Letölthető dokumentumok

Nyilatkozat

Pályázati adatlap

Forrás: http://www.tisztaformak.hu