palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Üdülési támogatás nagycsaládosok részére

„Élmény együtt” Üdülési támogatás nagycsaládosok részére.

 

Pályázók köre: Azon belföldi illetőségű magánszemély, aki munkavállalónak minősül és a pályázat beadását megelőző hónapban teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezett, valamint akinek a családjában a pályázat beadását megelőző hónapban az egy főre jutó jövedelem a nettó 100.000 Ft-ot nem haladta meg, továbbá három vagy több – 18. életévüket a pályázat benyújtásának napjáig be nem töltött – gyermeket nevel saját háztartásában, akik után jogosultak családi pótlékra, valamint aki a fenti adatokat munkáltatói igazolással igazolni tudja. A pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete: Munkáltatói igazolás, továbbá Nyilatkozat a család egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amelyek kizárólag az Alapítvány által kiadott formanyomtatványokon nyújthatók be.

Támogatás összege: A pályázó szülő (munkavállaló) részére 40.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosítunk, 10.000 Ft önrész megfizetése mellett. A kérelmezővel együtt igénylő 18 év alatti gyermekek részére az Alapítvány gyermekenként 20.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosít, 5.000 Ft önrész megfizetése esetén.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap
Munkáltatói igazolás
Nyilatkozat a család egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl
Pótlap (amennyiben háromnál több gyermekkel pályázik)

Általános pályázati feltételek: A pályázatok kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI ADATLAP 2011.” formanyomtatványon vagy annak másolatán nyújthatók be. Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető.

A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni.

Cím:

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
1590 Budapest, Pf. 11.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. január 16. – 2012. február 29.

A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn.

  • A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a támogatást névre szóló üdülési szolgáltatásformájában, több választási lehetőséget kínálva állami tulajdonban lévő üdülőkben biztosítja a szociálisan rászorulók kikapcsolódását és pihenését.
  • A 2011. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban, akik 2010-ben nem nyerték el az Alapítvány szociális célú üdülési támogatását.
  • Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
  • A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
  • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrzi.
  • A pályázók az elbírálás határidejét követően telefonon – adóazonosító jelük bebillentyűzésével – automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem.
  • A pályázat eredményéről írásos értesítést csak azok kapnak, akik támogatásban részesülnek.
  • Az önrészt a pályázó saját költségén, vagy a pályázót támogató szervezet által befizetett alapítványi támogatásként fizetheti meg.
  • Ugyanazon személy csak egy pályázat keretében juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz.

Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon Telefonos ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi telefonszámon, munkanapokon 8 és 16 óra között: 06 1 371 32 42

Bővebben: www.erzsebetprogram.hu