palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Új trafikpályázatok

Megjelentek az új trafikpályázatok! A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kiírta a legújabb trafikpályázatokat. A nyilvános koncessziós pályázati kiírás dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság átengedésére megtalálható a Nonprofit Zrt. honlapján. A pályázatok benyújtási határideje: 2013. szeptember 2. A kiírás melléklete szerint a pályázat 162 településen 180 jogosultságot érint.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a miniszter 2013. augusztus 12-én közzétette a pályázati kiírást.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. szeptember 2. napja. A benyújtásra nyitva álló határidő alatt a postára adás (postai bélyegzővel igazolt) napját kell érteni (ez legkésőbb 2013. szeptember 2., 23 óra 59 perckor történő postai feladást jelent).

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat külön-külön, kizárólag postai úton, a ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) postafiók-címére történő megküldés útján lehet benyújtani a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig (1390 Budapest, Pf. 183.).

A pályázat benyújtásának díja: benyújtott pályázatonként 25.000 forint + ÁFA, vagyis bruttó 31.750 forint, amelyet az ND Nonprofit Zrt. Magyar Államkincstár által vezetett, 10032000-00329613-00000017 számú számlájára kell legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg átutalni.

A pályázati kiírás teljes terjedelmében elérhető és letölthető a lap jobb szélén feltöltött mellékletek formájában, illetve az ND Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu).

Letölthető dokumentumok