palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Uniós projektek bemutatása. TÁMOP 2.5.1. Felnőttképzési Civil Hálózat hatékony civil partnerség és szakmai érdekképviselet

A szakmapolitikai prioritások és a források tekintetében nemcsak a felnőttkori tanulás nem kapja meg még mindig a megérdemelt elismerést, hanem azok a civil szervezetek sem, amelyek fő feladatuknak tartják a felnőttkori tanulás tevékeny segítését – annak ellenére, hogy az elmúlt években az élethosszig tartó tanulás kérdése politikailag hangsúlyos helyre került. Ezt felismerve fogott össze az a két civil szervezet, amelyek szakterületük alapján a legnagyobb országos civil szervezetnek minősülnek.

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség és a Magyar Népfőiskolai Társaság közös projektjében a felnőttképzéssel foglalkozó civil szervezetek érdekképviseleti és szakmai hálózatát kívánja megszervezni és működtetni. A projekt célja, hogy a civil szervezetek képviselői felkészüljenek az érdekérvényesítésre, ismerjenek hatékony módszereket érdekeik képviseletére és hosszú távon működjenek együtt az érdekképviseleti munkában. A szakmai-hálózati együttműködés keretében olyan adatbázisrendszert fejlesztenek ki, amely segítséget nyújt a felnőttképzési munkához, hozzájárul a tudásalapú társadalom létrehozásához és az élethosszig tartó tanulás eszméjének terjesztéséhez.

A kétéves (2009-10) projekt eredményeként négy régió (észak-magyarországi, észak-alföldi, dél-alföldi, közép-dunántúli) 12 megyéjében koordinátorok fogják össze a civil szervezeti munkát és választott képviselőik útján alakítják meg az országos lobbyszervezetet. A kiemelt célcsoport, vagyis a civil szervezetek számára rendszeres programok és műhelyek szolgáltatnak fejlesztési lehetőséget. A projekt másik célcsoportjaként döntéshozók, szakmai szervezetek és szponzorok megkeresése, tájékoztatása és meggyőzése történik a felnőttképzési civil szervezetek fontosságáról és szükségességéről.

A projekt során felmérés készül a civil szervezetek képzési tevékenységéről, oktatói és szakértői bázisáról, valamint ágazati-szakmai igényeikről. A projekt hozzásegíti a szervezeteket nemzetközi mobilitási pályázatokban való részvételre. A fejlesztési program elért eredményeinek országos bemutatását 100 fős zárókonferencia és országos terjesztésű kiadvány megjelentetése szolgálja. A projekt megvalósulása segíti, hogy a szervezetek felépítéséből, felkészültségéből és kapcsolatrendszeréből adódó hiányosságok megszűnjenek, valamint az általános célú felnőttképzés gyakorlatai beépüljenek a magyar civil szféra tevékenységébe. Legfontosabb eredménye egy szubszidiaritáson alapuló felnőttképzési érdekképviseleti hálózat kialakítása és a hatékony szervezeti együttműködés biztosítása.
(Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség)

linkek: Horvátország nyaralás Isztambul utazás Budva Balatonfüred látnivalók