palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Uniós támogatás a sürgősségi ellátás fejlesztésére

Az ÚMFT támogatásával 26 magyarországi kórház sürgősségi osztálya válhat európai színvonalú, modern központtá. A sürgősségi ellátást célzó, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében kiírt pályázat eredeti, 8,8 mrd Ft-os támogatási kerete a kormány március 25-i döntése értelmében további 3,2 milliárd forinttal nőtt.

A keret bővítését a megfelelő minőségű pályázatok indokolták, illetve az a szándék, hogy a projektek minél előbb megvalósuljanak. Az összeget a 2009-2010-es pályázati keret részbeni előre hozásával lehet előteremteni.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázat legfontosabb célkitűzése az volt, hogy a sürgősségi ellátórendszer kórházi szintjének infrastrukturális fejlesztése új sürgősségi osztályok kialakításával, a meglévő sürgősségi osztályok korszerűsítésével, vagy magasabb szintre történő fejlesztésével valósulhasson meg.

A sürgősségi ellátás hatékonyságának és az ellátás minőségének növelése érdekében a betegellátás korszerű, integrált, szakmailag egységes rendszere és központjai kerülnek kialakításra, illetve a meglévő rendszerek fejlesztése valósulhat meg. A tervezett projektek javítják a szolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférést, és a lakosság biztonságérzetének és életesélyeinek növelését is szolgálják.
A pályázatok keretében jelentős infrastruktúra-fejlesztésekre is sor kerül: bővül a diagnosztikai és terápiás gép-műszerpark, eszközbeszerzések valósulnak meg, szállítóeszközök kerülnek beszerzésre, épületek akadálymentesítése jöhet létre, valamint diszpécser rendszerek kialakítására kerül sor. Az egységes informatikai rendszerek kialakításával a szolgáltatásokhoz való jobb és gyorsabb hozzáférést lehet majd biztosítani.

A most elbírálásra került kiírás keretében egészségügyi szolgáltató vagy fenntartója nyújthatott be pályázatot új sürgősségi osztály (SO1 és SO2) kialakítására, meglévő sürgősségi osztály korszerűsítésére, valamint meglévő sürgősségi osztály/fogadóhely magasabb szintre történő fejlesztésre. Nem kaphatott támogatást a Közép-magyarországi régió területén megvalósult fejlesztés, abban az esetben sem, ha a pályázó székhelye nem a Közép-magyarországi régióban van. A vissza nem térítendő támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a lehetett, a pályázható összeg 100-820 millió forint között volt.

Fogalommagyarázat:
– SFH – Sürgősségi Fogadó Hely: a heveny tünetek vagy sürgősségi ellátást igénylő kórkép miatt jelentkező vagy beszállított beteg fogadására kialakított helyiség,
– SO2 – Sürgősségi Osztály 2: olyan betegellátó egység, amely a csak végtag-traumatológiai ellátás biztosítása mellett három alapszakma (sebészet, szülészet-nőgyógyászat, kardiológiai belgyógyászat), valamint röntgen- és labordiagnosztika folyamatos biztosítására kötelezett.
– SO1 – Sürgősségi Osztály 1: olyan betegellátó egység, amely az adott intézmény keretein belül az idegsebészet és teljes körű traumatológiai ellátás biztosítása mellett köteles minden, a sürgősségi beteg ellátásához szükséges szakmai és diagnosztikai feltételt teljes körűen és folyamatosan biztosítani,

A fejlesztések jelentős építőipari beruházásokkal is járnak. A projekteknél alapelvárás a környezettudatos tervezés, a komplex akadálymentesítés, valamint a környezeti és gazdasági fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése, figyelembe véve – lehetőség szerint a telephelyek és pavilonok számának csökkentését és/vagy megszüntetését is elősegítő – az építészetileg is korszerű új épület építését, bővítését, valamint átalakítását, felújítását, korszerűsítését. Az átalakításokkal járó gépészeti és energetikai korszerűsítés, valamint helikopter leszállóhely létrehozása és fejlesztése, szabvány szerinti biztosítása egyaránt elszámolható a projektek keretein belül.

Ezek a feladatok az építőiparnak is jelentős megrendelést biztosítanak, ezzel közvetve munkahelymegőrző és teremtő hatásuk is érezhető lesz, valamint hozzájárulnak a gazdasági recesszió negatív hatásainak mérsékléséhez. A munkahelyteremtő hatások azonban nem csak az építőipar keretein belül jelentkeznek, egyes hiányszakmákban is lehetőség lesz létszámbővítésre.

Fontos hangsúlyozni, hogy a pályázat kétfordulós, jelenleg az első forduló zárult le, a második forduló előtt minden (első körben támogatott) pályázat un. projektfejlesztésen megy keresztül, ezt követően lehet csak végleges nyerteseket hirdetni.
(NFÜ)