palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév

AZ EMMI a  2013/2014. tanévre  nyílt  pályázatot  hirdet  az  Útravaló  Ösztöndíjprogram  Út  a tudományhoz alprogramban való részvételre. A  2005  óta  működő  Út  a  tudományhoz  alprogram célja  a  természettudományos  érdeklődésű  tanulók tehetséggondozása:  a  középfokú  iskolai oktatásban részt  vevő  tanulók  természettudományi  és  műszaki ismereteinek,  a  műszaki  kompetenciák  gyakorlatorientált  fejlesztésének  támogatása   kutatócsoportban, illetve tervező/innovációs csoportban végzett egyéni, de elsősorban a csoportos tevékenység segítségével, mentori támogatással.

 

A pályázat kódja: P-UT-2013/2014

A pályázat benyújtásának feltételei: A  pályázat  benyújtásának  feltétele,  hogy  a  köznevelési  intézmény  a kutatási  program  megvalósításában együttműködjön  kutatással  foglalkozó  szervezetekkel,  így  különösen kutatóintézetekkel,  felsőoktatási intézményekkel,  kutatást  végző  országos  szakmai  intézetekkel,  és  az  együttműködés feltételeit  rögzítő megállapodás egy eredeti példányát pályázatához csatolja.

Az alprogram tartalma: Az alprogram támogatásával, egy tanár vezetésével maximum 5 diákból álló kutatócsoportok végezhetnek közös  munkát a  tanév  folyamán.  Természettudományok,  műszaki  tudományok  és  matematika  területén bármilyen  kutatási, innovációs  témával  pályázhatnak  tanárok  és  a  velük  közös  kutatómunkában  részt venni szándékozó, legalább 10. évfolyamos diákok.

A pályázásra jogosultak köre: Az Út a tudományhoz alprogramban a Magyarország  területén működő  köznevelési intézmények pályázhatnak.  Az alprogramban a természettudományok, a műszaki tudományok  és a matematika területe iránt  kiemelt  érdeklődést mutató,  legalább  10.  évfolyamos  középiskolai,  szakiskolai tanulók és tanáraik vehetnek részt. A  Klebelsberg Intézményfenntartó  Központhoz  tartozó  köznevelési  intézmények  esetén  a pályázatot  a köznevelési intézmény igazgatója  és  a  tankerületi  vezető  együttesen  nyújtja  be,  a tankerületi vezető ellenjegyzésével.

A kutatócsoportok összetétele

  • egy mentor; és
  • a mentorral együttműködő legalább kettő, de legfeljebb öt tanuló.
Tanulók

Az  Út  a  tudományhoz  alprogramban  –  kutatócsoport  tanuló  tagjaként  –  az  a  magyar  állampolgár  vagy külföldi állampolgár vehet részt, aki

  • a Magyarország területén működő valamely köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban, vagy

  • amennyiben  a  pályázó  köznevelési  intézmény  diákotthon  vagy  kollégium,  a  pályázó
  • köznevelési  intézménnyel  kollégiumi  tagsági  vagy  externátusi  jogviszonyban  és  emellett valamely, a Magyarország területén működő  köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, és
  • a  pályázati  időszakban  –  a  2013/2014-es  tanévben,  amikor  a  kutatási  program megvalósítására  sor  kerül  – gimnázium,  szakközépiskola  vagy  szakiskola  legalább  10. évfolyamán tanul.

Mentor: A pályázatot benyújtó köznevelési intézményben, pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy. A köznevelési intézménnyel  alkalmazásban  álló  mentor  az  Út  a  tudományhoz  alprogram  keretében meghatározott feladatait  a nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvényben  meghatározott munkaköri feladatain felül látja el.

A  pályázathoz  rendelkezésre  álló  támogatási  keret:  27  300  000  Ft.

A  kutatási  programonként  elnyerhető  támogatás:  a  pályázathoz  benyújtott  költségvetés  mértéke szerint, de maximum 750 000 Ft. 

Letölthető dokumentumok
Az Út a tudományhoz alprogramban a pályázat beadási határideje:
  • Ellenőrzött adatrögzítési felületen:   2013. november 25. (hétfő) 24.00 óra
  • Postára adás határideje:     az Ellenőrzött adatrögzítési felületen történő benyújtási határidőt követő első munkanap 24.00 óra  

 

Információ

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Telephely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Levelezési cím: 1387 Budapest, Postafiók 116
Telefon: 06-1/795-7927
E-mail: utravalo-tudomany@emet.gov.hu
Internet: http://www.emet.gov.hu