palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Várépítő pályázat 2012

Pályázat gyermekintézmények és műemlékek számára. A második alkalommal meghirdetett pályázaton 14 cég termékeit, mindösszesen 14,2 millió Ft-értékben oszthatja szét a neves közéleti személyiségekből álló zsűri. A gyermekintézményeknek és műemlék épületeknek kiírt pályázat feltételei az elmúlt évhez képest változatlanok, de a külső-belső felújításhoz szükséges építőanyagok köre új termékkategóriákkal bővült, így már kertfelújításhoz szükséges termékekre lehet pályázni 2012-ben.

 

A VÁRÉPÍTŐ PÁLYÁZAT GYERMEKINTÉZMÉNYEKNEK

Gyermekintézmények építési és felújítási tevékenysége

Gyermekintézmény kategóriában olyan, 2012-ben felújítási munkálatokat tervező, Magyarországon működő oktatási, egészségügyi, kulturális vagy egyéb intézmények, alapítványok, szervezetek pályázhatnak, amelyek tevékenysége szoros kapcsolatban áll a gyermekek képzésével, nevelésével, szabadidős tevékenységével, gyógyításával, rehabilitációjával.

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos egyszerűbb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy a pályázatot az intézményt fenntartó önkormányzat vagy az intézmény alapítványa nyújtsa be.

Jövőkuckó támogatás

Az E-Build projektinformációs szolgáltatás, a ProIDEA termékinformációs katalógus és a Magyar Építéstechnika szaklap munkatársai úgy fejezik ki egyetértésüket a Várépítő Pályázat céljaival és szellemiségével, hogy cégeik egy a pályázók közül kiválasztott gyermek- intézménynek idén is felajánlják a Jövőkuckó támogatást. A Jövőkuckó 500 000 Ft készpénzzel járul hozzá az építési, felújítási munkához.

PÁLYÁZHATÓ TERMÉKEK

 • 2 400 000 millió Ft+ÁFA értékű Graboplast padlóburkolat
 • 1 500 000 millió Ft+ÁFA értékű Creaton kerámia tetőcserép
 • 1 000 000 Ft+ÁFA értékű Buderus termékek (előzetes konzultáció szükséges a Buderus Kft. képviselőjével)
 • 750 000 Ft+ÁFA értékű Tondach kerámia tetőcserép
 • 1 db HAGS Maxi Maggot csúszda telepítéssel 700 000 Ft+ÁFA értékben az S-TÉR Kft. felajánlásából
 • 700 000 Ft+ÁFA értékű Leier beton térkő
 • 500 000 Ft+ÁFA értékű Baumit homlokzati hangszigetelő rendszer és színes vakolat
 • 500 000 Ft+ÁFA értékű Murexin hideg- és melegburkolati ragasztók
 • 1db melegvizes fűtési rendszer a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. felajánlásából, melynek tartalma egy kondenzációs/vegyes tüzelésű kazán a kapcsolódó tárolóval 420 000 Ft+ÁFA értékben.
 • 250 000 Ft+ÁFA értékű Ceresit hidegburkolati ragasztó és fugázó és aljzatkiegyenlítő
 •  250 000 Ft+ÁFA értékű Ceresit hangszigetelő rendszer és színesvakolat
 • 250 000 Ft+ÁFA értékű Bachl hőszigetelő anyag
 • 225 000 Ft+ÁFA értékű Galeco rézszínű ereszcsatorna rendszer anyaga PMMA (polimetil metakrilát), amelyet egy, lehetőség szerint műemlék-jellegű épület, gyermekintézmény felújítására ajánlott fel a Galeco Hungária Kft.
 • 200 000 Ft+ÁFA értékben kerttervezés 1 gyermekintézmény számára (előzetes konzultáció szükséges az S-TÉR Kft. képviselőjével)
 • 1 db kétüléses laphinta 166 000 Ft + ÁFA értékben a Játszópark Kft. felajánlásából
 • 150 000 Ft+ÁFA értékű Dörken vízelvezető termék és tetőfólia
 • 21 m2 JPJ-40 ütéscsillapító gumilap 105 000 Ft + ÁFA értékben a Játszópark Kft. felajánlásából
 • 50.000 Ft értékben 1 db játszótér koncepciótervének elkészítése a Játszópark Kft. felajánlásából

A VÁRÉPÍTŐ PÁLYÁZAT MŰEMLÉKEKNEK

Műemlékek felújítása

Műemléki kategóriában olyan, Magyarországon működő alapítványok, szervezetek, önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amelyek tulajdonában, felügyeletében vagy kezelésében olyan műemléképületek vannak (ezt a pályázathoz mellékelt hivatalos irattal bizonyítani is tudják), amely(ek)en a 2012. évben felújítási munkálatokat terveznek.

Figyelem! Csak országos védettségű műemlékek pályázhatnak, helyi védettségűek nem! A pályázat lebonyolításával kapcsolatos egyszerűbb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy a pályázatot az intézményt fenntartó önkormányzat vagy az intézmény alapítványa nyújtsa be. Az építőanyag gyártó cégek többsége, így a pályázat felajánlói is rendelkeznek kimondottan a műemléki, illetve történelmi épületek felújításához kifejlesztett építőanyagokkal, tetőcserepekkel, homlokzat- vagy padló felújításához szükséges anyagokkal. A pályázat elkészítése során konzultáljon a felajánló cégekkel, a kiírás hátoldalán található elérhetőségeken.

PÁLYÁZHATÓ TERMÉKEK

 • 1 500 000 Ft+ÁFA értékű Creaton kerámia tetőcserép
 • 750 000 Ft+ÁFA értékű Tondach kerámia tetőcserép
 • 500 000 Ft+ÁFA értékű Baumit homlokzati hószigetelő rendszer és színes vakolat
 • 500 000 Ft+ÁFA értékű Murexin hideg- és melegburkolati ragasztók
 • 300 000 Ft+ÁFA értékű Leier beton térkő
 • 200 000 Ft+ÁFA értékben kerttervezés 1 műemléki pályázó számára (előzetes konzultáció szükséges az S-TÉR Kft. képviselőjével)
 • 250 000 Ft+ÁFA értékű Bachl hőszigetelő anyag
 • 150 000 Ft+ÁFA értékű Dörken vízelvezető termék és tetőfólia

A PÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

 1. A pályázó intézmény/önkormányzat/alapítvány/szervezet építési tevékenységét 2012-re tervezi, amelynek megvalósításához szüksége van a felajánló cégek által gyártott termékekre.
 2. Az intézménynek/alapítványnak/szervezetnek mellékelnie kell a beruházás megvalósításához szükséges egyéb pénzügyi források szándéknyilatkozatait, illetve a beruházás megvalósításának pénzügyi tervét.
 3. Amennyiben az intézmény/alapítvány/szervezet pályázatát a bíráló bizottság pozitívan ítéli meg, az építőanyagok átadásának idejére a pályázónak rendelkeznie kell a megvalósítandó beruházás hatósági engedélyével. (Amennyiben az az előírások, törvények értelmében szükséges.)
 4.  A benyújtott pályázatnak minden előírt dokumentumot tartalmaznia kell!
 5. 5. A készpénzért már megvásárolt termék értéke abban az esetben sem igényelhető vissza, ha a pályázó a már megvásárolt terméket a zsűri döntése alapján megnyeri.
 6. A megnyert termékek készpénzre semmilyen módon nem válthatók át.
 7. A megnyert termékeket legkésőbb 2012. december 14-ig át kell venni, aki ezt nem tudja megtenni, elesik a megítélt támogatástól!
 8. A Buderus által felajánlott termékekre történő pályázás feltétele, a sikeres termékkiválasztás érdekében, hogy a pályázó előzetesen konzultáljon a cég képviselőjével!
 9. Az S-TÉR Kft. által gyermekintézmények és műemlékek számára felajánlott kerttervezés pályázatának feltétele, hogy a pályázó előzetesen konzultáljon a cég képviselôjével! 2011 nyertese a fóti templom.

A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA

Kérjük, hogy a Pályázat anyagát egy példányban, A/4-es formátumban, összefűzve, egyértelmű tartalomjegyzékkel ellátva, hiánytalanul juttassa el 2012. május 11-ig a Build-Communication Kft. címére. A postai feladás dátuma nem lehet későbbi, mint 2012. május 9. A pályázati anyagok 2012. május 11-én 15 óráig a Build-Communication Kft. székhelyén (2040 Budaörs, Kolozsvári u. 8/a.) személyesen leadhatók.

A beadási határidő után érkező vagy hiányos pályázatot a bíráló bizottságnak nem áll módjában figyelembe venni. Hiányosan benyújtott pályázati anyag kiegészítése csak a bíráló bizottság kérésére történhet. Az alaki vagy tartalmi feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság indokolás nélkül elutasíthatja. A bíráló bizottság a pályázó által tervezett beruházás célját figyelembe véve, minden tényezőt mérlegelve dönti el, hogy mely pályázat megvalósítását támogatják termékeikkel a felajánló cégek.

A bíráló bizottság a pályázat mellékleteként benyújtott, tervező által hitelesített anyagkiírás és a kitöltött pályázati űrlap szerint állapítja meg az átadásra kerülő anyagok mennyiségét, amely a termékenként pályázott összes anyagmennyiség minimum 50%-át, maximum a teljes anyagmennyiséget teheti ki.

DOKUMENTUMOK ÉS HATÁRIDŐK

A bíráló bizottság döntését legkésőbb 2012. május 31-ig hozza meg, amelyről minden pályázót 2012. június 8-ig írásban értesít. Az odaítélt építőanyagok elszállítására jogosító iratokat a nyertesek várhatóan 2012. június közepéig ünnepélyes keretek között vehetik át. A nyertes pályázókkal a megnyert terméket felajánló cégek adományozási- és referenciaház-szerződést kötnek, amely biztosítja számukra, hogy az elkészült projektekhez kapcsolódó épületek nevét és képét referenciaként saját kommunikációjukban felhasználhassák. (A szerződésminta letölthető a www.varepitopalyazat.hu oldalról.)

Az építőanyagokat a pályázó intézménynek /önkormányzatnak/ alapítványnak/szervezetnek legkésőbb 2012. december 14-ig át kell vennie, el kell szállítania. Az anyagok elszállításáról minden esetben a pályázó gondoskodik.

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB HATÁRIDÔK

 • Benyújtási határidő: 2012. május 11. 15 óra
 • Postára adási határidő: 2012. május 9.
 • Bírálati határidő 2012. május 31.
 • Értesítési határidő 2012. június 8.
 • Díjátadó (tervezett időpont) 2012. június közepe
 • Anyagok elszállítása legkésőbb 2012. december 14-ig
 • Elszámolási határidő 2013. december 31.

A PÁLYÁZATI RÉSZVÉTELHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Egyértelmű és pontos tartalomjegyzék a benyújtott dokumentációról. Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap (letölthető a www.varepitopalyazat.hu oldalról). Kitöltött nyilatkozati űrlap (letölthető a www.varepitopalyazat.hu oldalról). A beruházás megvalósulását lehetővé tévő források felsorolása és lehetőség szerint igazolása. A beruházás megvalósítását támogató egyéb intézmények, támogatók, szponzorok felajánlásairól szóló nyilatkozatok csatolása. Az épület hatósági engedélyeinek másolata, amennyiben a tervezett munkához szükség van rá és amennyiben már rendelkezésre állnak. Nyilatkozat a pályázó működéséért felelős önkormányzattól/ szervtől*.

Műemlékek esetén a műemlék jelleget igazoló hivatalos irat és a kezelésről szóló igazolás a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól. (A műemléki kategóriában kizárólag országos védettségű műemlékek pályázhatnak).

A PÁLYÁZAT BEADÁSA

A Várépítő Pályázat anyagait a Build-Communication Kft. címére kérjük eljuttatni. A postai feladás dátuma legkésőbb 2012. május 9. A pályázati anyagok 2012. május 11. 15 óráig a Build-Communication Kft. székhelyén személyesen leadhatók.

Postacím:
Build-Communication Kft.
2040 Budaörs, Kolozsvári u. 8/a.

VÁRÉPÍTŐ PÁLYÁZAT RÉSZLETEIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

BUILD-COMMUNICATION KFT.
Tel.: 06-23/611-028; Fax: 06-23/611-029
E-mail: info@varepitopalyazat.hu
www.varepitopalyazat.hu