palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

VT-SOFT – GYEA ösztöndíj

Pályázati kiírás a VT-SOFT – GYEA (Gyermekétkeztetési Alapítvány) Tanulmányai ösztöndíj elnyerésére. A VT-SOFT Software Kft. és a GYEA ösztöndíjat hirdet a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban történő, Elektrotechnika-elektronika vagy Informatika szakon történő tanulmányokhoz. Az ösztöndíj célja kiegyensúlyozott környezet, feltételek és anyagi háttér biztosítása a pályázatot elnyerő diák számára a 2012-ben kezdődő tanévtől folyamatosan, öt éven át támogatva a teljes középiskolai és szakirányú (utolsó 1 éves szakirányú oktatás) tanulmányait.

Az ösztöndíj keretében a Pályázatot elbíráló Bizottság 1 gyermeket választ ki.

Az eredeti kiírásban lévő szűk időkorlátok miatt az ösztöndíjra való pályázás lehetőségének határidejét meghosszabbítottuk 2012. január 6-ig.

A Program által támogatott elemek:

1.      Oktatás díja 4+1 évre
2.      Lakhatás 4+1 évre – a középiskola kollégiumában
3.      Étkezés – napi 3 alkalommal
4.      Tankönyv, tanszerek – az iskola által előírt követelmények alapján
5.      Utazási költségek – Budapest területén és a rendszeres hazautazás finanszírozása

Anyagi támogatás mértéke, módja
A tanulmányi támogatás mértéke nem összeg szerűsítve tartalmaz minden fenti költséget, amely költségeket a VT-SOFT finanszírozásával a GYEA által kerülnek kiegyenlítésre. A támogatások összegei nem kerülnek direkt a gyermek vagy gondviselője kezelésébe.

Az ösztöndíj kiírásának menete és Határidők:

Pályázók köre:

 • 8. évfolyamon tanuló diákok, akik szociális hátterük miatt nem tudnak továbbtanulni, de tanulmányi eredményeik alapján a jövő kiemelkedő tehetségei lehetnének. Agilis, tehetséges, hátrányos helyzetű gyermekek.
 • A pályázó diákok a 2009/2010 és a 2010/2011 –es tanév végén 4,00 vagy a feletti átlagot értek el

A pályázat részei: A pályázatot a gyermek nevében az iskola/iskolai tanára nyújtja be, kizárólag a szülői hozzájárulás birtokában.

A pályázat az alábbi két szintet tartalmazza:

 1. Első körben a mellékelt Pályázati Adatlap kitöltése, valamint a mellékelt dokumentumok csatolása szükséges. Hiányos pályázati űrlapot nem áll módunkban elfogadni, ezen pályázatok automatikusan kiesnek az előszűrésen.
 2. Második körben a diákoknak teljesíteniük kell a Bolyai János Műszaki Szakközépiskola felvételi követelményeit, amely a http://www.bolyai-el.sulinet.hu/?q=node/393 linken érhető el, valamint e dokumentum Bolyai János Műszaki Szakközépiskola Felvételi követelmények részénél található.

Ebben a körben már csak a bíráló bizottság által első körben kiválasztott és hivatalosan kiértesített diákok vesznek részt. A kiértesítést a pályázatot beküldő iskola részére küldjük meg az űrlapon megadott elérhetőségekre.

A kiválasztott diákoknak kötelezően jelentkezniük kell a központi felvételire a hivatalosan kiírt időpontig (lásd a Határidők bekezdésnél) és első helyen a Bolyai János Műszaki Szakközépiskolát kell megjelölniük.


Határidők:

Pályázat leadási határidő: 2012. január 06.

Visszajelzés a pályázóknak:  2012. január 13.

Központi felvételi megírása:  2011. január 21.

Központi szóbeli vizsga: 2012. február 20. – 2012. március 09.

Bírálat, diák értesítése:   2012. március 15.

Bolyai János Műszaki szakközépiskola kötelező felvételi vizsga menete

Az ösztöndíj elnyerésének egyik fontos feltétele a sikeres felvételi telesítése.

A Bolyai János Szakközépiskola a felvételi jelentkezések esetében az alábbi feltételeket veszi figyelembe:

 1. az általános iskolai tanulmányi eredményeket
 2. az általános típusú központi írásbeli vizsga eredményét
 3. az iskola által szervezett szóbeli meghallgatás eredményét

A felvételi rangsort az összesen megszerezhető maximum 200 pont alapján állítják össze. Pont egyenlőség esetén előnyt élveznek a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos helyzetű jelentkezők.

1.      Az általános iskolai tanulmányi eredmények esetében a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok összege adja a tantárgyankénti pontszámot. Általános iskolából hozott pontok összege maximum 60 pont. A tárgyak közül az alábbiakat veszik figyelembe:

a.     Magyar nyelv és irodalom átlaga – 10 pont

b.     Történelem – 10 pont

c.     Matematika – 10 pont

d.     Fizika – 10 pont

e.     Idegen nyelv – 10 pont

f.       Technika – 10 pont

Azok a jelentkezők, akik az általános iskolában a Közoktatási Törvény 30 § (9) bekezdése alapján a felsorolt tantárgyak közül nem mindegyikből rendelkeznek év végi, illetve félévi osztályzattal, a felvételi pontszám megállapításához másik tantárgy(ak) figyelembe vételét kérhetik. Felvételi pontszám kiszámításához nem kérhető a testnevelés, az ének-zene illetve a rajz osztályzat figyelembe vétele. A kérelmet a jelentkezési lappal együtt kell az iskolába eljuttatni.

2.      Az általános tantervű központi írásbeli feladatlap eredménye, melynek összes pontszáma maximum 100 pont.

a.     Magyar nyelvi központi írásbeli feladatlap – 50 pont

b.     Matematika központi írásbeli    feladatlap – 50 pont

3.      Az iskola által szervezett szóbeli meghallgatás

a.     Szóbeli meghallgatás matematikából – 20 pont

b.     Szóbeli meghallgatás kommunikációból és szövegértésből – 20 pont

Az intézmény két szakmai képzést kínál a diákoknak:

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport:

A 4 évfolyamos képzés „általános” kerettantervre épül.

A tanult idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv.

A felvételi kérelem elbírálásának alapja:

 • az általános iskolai tanulmányi eredmények,
 • az általános tantervű magyar nyelvi és az általános tantervű matematika központi írásbeli feladatlap(ok),
 • és szóbeli meghallgatás alapján történik.

A 9-12. évfolyamokon elméleti és gyakorlati elektrotechnika-elektronika szakmacsoportos alapozó oktatás történik. Az érettségi után, a szakképző évfolyamon megszerezhető szakképesítés: Elektronikai technikus. Megjegyzés: Ezt a tanulmányi területet diszkalkuliás tanulóknak nem javasoljuk, mert a helyi tanterv követelményeit tapasztalataink szerint nem tudják teljesíteni.

Informatika szakmacsoportos képzés:

A 4 évfolyamos képzés „általános” kerettantervre épül.

A tanult idegen nyelv az angol nyelv.

A felvételi kérelem elbírálásának alapja:

 • az általános iskolai tanulmányi eredmények,
 • az általános tantervű magyar nyelvi és az általános tantervű matematika központi írásbeli feladatlap(ok),
 •  és szóbeli meghallgatás alapján történik.

A 9-12. évfolyamokon elméleti és gyakorlati informatika szakmacsoportos alapozó oktatás történik. Az érettségi után, a szakképző évfolyamon megszerezhető szakképesítés: Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető. Megjegyzés: Ezt a tanulmányi területet diszkalkuliás tanulóknak nem javasoljuk, mert a helyi tanterv követelményeit tapasztalataink szerint nem tudják teljesíteni.

Részletes információ: http://www.bolyai-el.sulinet.hu/?q=node/393