palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Zenei jellegű művelődési rendezvények támogatása

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a „Zenei jellegű művelődési rendezvények támogatása” tárgyában, két témakörben.

A pályázat célja, kategóriái

I. Az amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása

A témakör célja: Amatőr kórusok közösségi tevékenységeinek fejlesztése, a kóruséneklés társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak, támogatottságának megerősítése. A területi alapon szervezett hazai találkozók, versenyek, az Éneklő Ifjúság területi és központi rendezvényeinek megvalósításához szükséges források, tervezhetőségük és megrendezésük garanciáinak megteremtése. Előnyt élveznek azok a kórusok, amelyek a XX. és XXI. század magyar kórusműveit – különös tekintettel Kodály Zoltán életművére – szólaltatják meg.

Témakörben pályázók köre
  • magyarországi és határon túli amatőr kórusok  amelyek jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek
  • magyarországi és határon túli amatőr kórust fenntartó, működtető (vagy befogadó) intézmény, (közművelődési intézmény, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, települési/megyei önkormányzat, egyház, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek)
  • közművelődési intézmény közművelődési tevékenységet alapító okiratban rögzítetten végző intézmény az 1997. évi CXL. törvény szerint, megyei közművelődési szakmai
  • tanácsadást és szolgáltatást ellátó szervezet,
  • országos hatókörű szakmai szervezet.
Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft, maximum 300.000 Ft.

II. Amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvételének támogatása

A témakör célja: Az amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű európai versenyeken való részvételének támogatásával a magyar kórusművészet értékeinek nemzetközi megismertetése. (Debrecen, Tolosa, Tours, Várna, Arezzo, Gorizia, Maribor, valamint más, nemzetközi szinten jelentős, kiemelt esemény)

Témakörben pályázók köre
  • Amatőr kórus, amely jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetként működik (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek, valamint a  közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek)
  • Amatőr kórust fenntartó, működtető (vagy befogadó) intézmény, szervezet
Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft, maximum 400.000 Ft
A támogatás mértéke, folyósítása, intenzitása: A  projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
Letölthető dokumentumok
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óra
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás az Intézet munkatársaitól kérhető:
Csicsó Magdolna (+36) 1 381-5152; csicso.magdalena@bbi.hu
Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189, valeria.ignath@bbi.hu