palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Zöld Béka Díj 2012 pályázat díjának megtervezése és kivitelezése

A Deloitte Magyarország pályázatot hirdet „Zöld Béka Díj 2012” címmel. A „Zöld Béka Díj 2012” pályázat díjának megtervezése és kivitelezése.

A díj háttere

A Deloitte több mint egy évtizede, 2001-ben hozta létre a Közép-Európai Fenntarthatósági Jelentés Díjat, népszerűbb nevén Zöld Béka díjat. A kitüntetést azok a közép-kelet-európai vállalatok kapják, amelyek a legjobb éves fenntarthatósági jelentéseket készítik. A díjjal arra kívánjuk ösztönözni a régió társaságait, hogy vegyék komolyan a fenntarthatóság elveit, tevékenységüket azoknak megfelelően alakítsák, és erőfeszítéseik eredményeit éves jelentésükben mutassák be.

A múlt évben– egyebek mellett – megújult maga a Díj is, melyet a Deloitte ezentúl minden évben pályázat útján készíttet el fiatal designerek vagy képzőművészek által. A díjnak megjelenésében is a fenntarthatóságot, a környezetvédelem iránti elkötelezettséget kell kifejeznie, hiszen a nyertes cég számára szimbolikus jelentőséggel bír majd.

A pályázat tárgya

A „Zöld Béka Díj 2012” pályázat díjának megtervezése és kivitelezése.

 A díjnak tükröznie kell annak 1. pontban említett szellemiségét.

Kiemelt súlypontok: 

 • környezetvédelem, 
 • fenntarthatóság. 

A pályamű maximális befoglaló mérete: 80x80x40 cm (szélesség x magasság x mélység).

A pályamű elkészítése során a pályázó bármilyen anyagot használhat.

A pályázat meghívásos.

A pályázók körét a kiíró az alábbiak szerint határozta meg: a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem jelenlegi hallgatói.

A pályázati jelentkezés egyúttal annak rögzítését is jelenti, hogy a pályázó

 • vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és
 • a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A nyertes pályázónak 48 órán belül igazolnia kell hallgatói jogviszonyát a Deloitte Zrt. részére (kapcsolattartó: Gábor Orsolya; e-mail: ogabor@deloitteCE.com; tel: 06-20/2633438).

A pályázaton való részvétel feltételei

 • Pályázni csak olyan tervvel lehet, amely más személy szerzői jogát nem sérti.
 • Egy pályázó több pályaművet is benyújthat.
 • A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírásban foglalt feltételeket, határidőket, és alávetik magukat a bíráló bizottság döntésének. A bíráló bizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
 • A nyertes pályamunka alkotója hozzájárul ahhoz, hogy munkájára a kiíró kizárólagos, korlátlan felhasználási jogot szerezzen.
 • A nyertes pályamunka alkotója elfogadja, hogy harmadik fél számára nem adhatja ki, nem teheti közszemlére és a jelen dokumentumban meghatározottól eltérő céllal nem használhatja fel sem a tervet, sem pedig az elkészült pályaművet. Ezen szabályok alól kivétel a pályázó portfóliója, vagy a pályázó szakmai munkáját bemutató anyagok.
 • A pályázók tudomásul veszik, hogy a kiíró és a bíráló bizottság az első helyezetten kívül egyéb pályaműveket is megvalósításra érdemesnek találhat, melyek felhasználási jogai külön megállapodás tárgyát képezik.
 • A pályázat beküldésével a pályázó automatikusan beleegyezik a pályamű nyilvánosság előtti bemutatásába.

Beadandó pályamunka

 • A pályamű rövid leírása: kb. 2500 karakter terjedelemben.
 • Szabadkézi vagy számítógépes méretarányos látványrajz, A4-es vagy A3-as méret.
 • A pályamunkán láthatóan fel kell tüntetni a következő feliratot:
  Deloitte CE Sustainability Report Award 2012.

A fentieken felül benyújtható dokumentumok: 
A pályamű egyéb módon való bemutatása (fotó, videó, animáció, stb.)

Amennyiben a benyújtandó dokumentációnak vannak digitális részei, úgy azok elvárt formátuma, amelyet letölthető formában (link megadásával), vagy DVD-n lehet eljuttatni a pályázat 6. pontjában megjelölt elérhetőségekre:

 • pixelgrafikus, .jpg vagy .tif fájl, amely nem tartalmaz layer-eket, felbontása min. 150 dpi;
 • pdf fájl, felbontása min. 150 dpi;
 • word dokumentum.

Beadási határidő

A pályázat beadási határideje: 2012. szeptember 24. hétfő, 9.00 óra. 

A pályázati anyagokat a pályázó nevének feltüntetésével, elektronikus úton Gábor Orsolya részére (ogabor@deloitteCE.com) kell eljuttatni; a modellt vagy eredeti anyagból készült tárgyat a Deloitte Magyarország címére (1068 Budapest, Dózsa György út 84/c) postai vagy személyes úton kérjük eljuttatni.

A pályázat eredményének kihirdetése: 2012. szeptember 28. péntek 18.00 óra.

A díj elkészítésének végső határideje: 2012. november 5. hétfő, 12.00 óra. 

A díjat egy példányban kell elkészíteni és csak a 2012. évi Közép-Európai Fenntarthatósági Jelentés Díj kapcsán kerül átadásra.

Bírálati szempontok, kritériumok

 • újszerűség, eredetiség, esztétikai és művészeti szempontok
 • a környezetvédelem, környezettudatosság, fenntarthatóság elvének tükröződése
 • a prezentáció összképe, minősége.

A bíráló bizottság összetétele

Elnök: Reiniger Róbert, a Deloitte Zrt. Környezetvédelmi tanácsadás üzletágának igazgatója

Tagok: a Deloitte „Zöld Béka 2012” projektkoordinátora és a cég Környezetvédelmi tanácsadás üzletágának szakértői; a MOME képviselője

Díjazás

A pályázat lezárásaként egy nyertes kerül kihirdetésre.

A nyertes bruttó 350.000*, azaz háromszázötvenezer forint pénzdíjazásban részesül, mely díj magában foglalja a pályamű (Zöld Béka díj) elkészítésének költségét is.

Eredményhirdetés

A bíráló bizottság a döntését 2012. szeptember 28-án hozza meg, melyről a pályázók e-mailben értesítést kapnak.

Az eredményhirdetést követően a nyertes pályázó köteles az alkotást a pályázati felhívásban megjelölt határidőig elkészíteni. A határidő elmulasztása esetén az eredmény és a díjazás is semmisnek tekintendő.

A nem nyert díjak felhasználói jogai az adott pályázónál maradnak.