palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Zöld Forrás pályázat környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára

A Zöld Forrás pályázat 2020 Magyarország környezetpolitikai céljait magában foglaló Nemzeti Környezetvédelmi Program civil feladatvállalást segítő zöld civil szervezeteket támogató program. A pályázat azoknak a  civil szervezeteknek szól, akik kiemelkedő szerepet vállalnak abban, hogy e célkitűzések teljesüljenek. A pályázat keretösszege 70 millió forint. A pályázatokat 2020. február 18-ig lehet beadni. Egy pályázó legalább 800 ezer, legfeljebb 3 millió forint összegre pályázhat.

A pályázati támogatás célja
A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek

A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

  1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
  2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
  3. az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:
a) élőhelyvédelem;
b) földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
c) tájvédelem;
d) környezet- és természetvédelmi monitorozás;
e) ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
f) szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
g) környezetvédelmi tanácsadás;
h) környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
i) kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
j) ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása.

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.
A pályázatban igényelt összeg maximum 30%-a lehet általános működési költség (pl. bérleti díj, könyvelési költség, irodaköltség) és bér- és bérjellegű költség (együttesen), illetve az igényelt összeg maximum 20%-a lehet útiköltség! Az ettől eltérően megadott arányok csak különösen indokolt esetben – amennyiben a projekt csak így valósítható meg – bírálható el.

A pályázók köre
Pályázatot azon környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek nyújthatnak be.

A támogatás formája és a finanszírozás módja
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. Az AM az odaítélt összeget egy összegben, támogatási előlegként utalja át a Pályázó bankszámlájára. A támogatáshoz önerő, saját forrás biztosítása nem feltétel.

A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke
A jelen pályázattal meghirdetett támogatásra a Kvtv. XII. Agrárminisztérium fejezetének a 20/02/14/00 szám alatti jogcímcsoport szerinti „Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában” előirányzat keretösszegéből 70.000.000 forint áll rendelkezésre.

Az egy pályázattal elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege 800.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedhet. A 800.000 forintnál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.

Letölthető dokumentumok

Zöld Forrás pályázat 2020 pályázati dokumentumok

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. február 18. (postabélyegző kelte)