palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Agrárágazati szervezetek támogatása pályázat

Megjelent az agrárágazati civil szervezeteket támogató pályázat 2020. évi felhívás agrárágazati civil szervezeteknek, az idei évben tervezett szakmai, valamint a tárca célkitűzéseihez is illeszkedő projektjeik megvalósításához. A pályázat keretösszege 40 millió forint. Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 700.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet.

A támogatás célja
Az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.

Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető
a) ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények, oktatási programok költségeihez;
b) ismeretterjesztő kiadványok, könyvek készítésének, kiadásának költségeihez;
c) nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez.

A támogatás általános működési költségekre és uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységre nem igényelhető!

Pályázók köre: agrárágazati szakmai civil szervezetek

A pályázat keretösszege: 40 millió forint

Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 700.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a.

A finanszírozás módja
A vissza nem térítendő támogatási összeg a támogatói okirat hatálybalépését követő 30 napon belül egyösszegű támogatási előlegként kerül a pályázó bankszámlájára átutalásra.

Letölthető dokumentumok

Az agrárágazati civil szervezeteket támogató pályázat 2020. évi felhívása

A pályázatok benyújtásának határideje (postabélyegző kelte): 2020. február 18.