palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Együttműködések magyar szakképző iskolák között pályázat

Apácai közalapítvány pályázatA Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatósága (a továbbiakban: Apáczai Programigazgatóság) a HATÁRTALANUL! program keretében a határon túli magyarság magyarországi diákokkal és tanáraikkal való megismertetését tűzte ki céljául. Ennek érdekében pályázatot hirdet magyarországi szakiskolák és szakközépiskolák számára határon túli magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező szakképző iskolákkal való együttműködések támogatására. A pályázat a diákok közötti, határokon átívelő személyes kapcsolatok kialakítását kívánja elősegíteni, közösen végrehajtott cselekvések támogatása révén.

Kódszám: BGA-11-HA-02

1. A pályázat tárgya

A pályázat keretében magyarországi és határon túli magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező, középfokú, nappali rendszerű képzésben részt vevő diákok olyan együttműködése kaphat támogatást, amely egy magyarországi iskola, valamint egy határon túli (Románia, Szlovákia, Szerbia vagy Ukrajna területén működő) magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező partnerintézmény együttes részvételével valósul meg.

Az együttműködés konkrét célja egy olyan, közösen megvalósított „termék” létrehozása, amelynek nemcsak az elkészítését, kivitelezését, hanem – terméktől függően – a tervezését, a létrehozás előkészítését és adott esetben a termék kipróbálását, alkalmazását is a magyarországi és a külhoni diákok együtt végzik el. A pályázat egyik legfontosabb célja, hogy a termék a magyarországi és a külhoni diákok közötti aktív együttműködés eredményeképpen jöjjön létre. A pályázat a különböző országokban élő magyar diákok közötti személyes találkozást, közös alkotást, ismerkedést kívánja elősegíteni.

Az együttműködés keretében a két tanintézmény diákjai egy általuk közösen választott termék elkészítése céljából a határon túli partnerintézmény székhelyének megfelelő ország (Románia, Szlovákia, Szerbia vagy Ukrajna) magyarlakta területén és Magyarországon személyesen találkoznak. A találkozás helyszíneinek sorrendjét a pályázó magyarországi intézmény és a határon túli partnerintézmény közösen választja meg.

2. Pályázók köre: Pályázatot a magyarországi szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában felsorolt szakközépiskolák, valamint a szakiskolák (beleértve a speciális szakiskolákat és a készségfejlesztő speciális szakiskolákat is) – a továbbiakban együtt: szakképző iskolák -, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 33. §-ában megnevezett többcélú intézmények közül azok nyújthatnak be, amelyek szakiskolai és/vagy szakközépiskolai feladatot is ellátnak.

3. A pályázatból támogathatóak köre

Egy pályázat keretében

  • legkevesebb 6 magyarországi középfokú, nappali rendszerű szakképző iskolai oktatásban/képzésben részt vevő diák és 2 kísérő egyszeri határon túli útjához, valamint
  • legkevesebb 6 határon túli (Románia vagy Szlovákia vagy Szerbia vagy Ukrajna területén) magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező intézményben középfokú, nappali rendszerű szakképző iskolai oktatásban/képzésben részt vevő diák és 2 kísérő egyszeri magyarországi útjához kérhető támogatás.

4. Elnyerhető összeg: Egy pályázat keretében elnyerhető összeg a pályázó magyarországi intézmény és a határon túli partnerintézmény egy-egy utazására összesen legfeljebb 2.400.000.- forint vissza nem térítendő támogatás, amely utazásonként nem lehet több, mint 1.400.000.- forint.

5. Támogatható költségek

Pályázni az együttműködés megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

  • utazási költség;
  • szállásköltség;
  • hirdetési költség;
  • személyi költség.

6. Megvalósítás időszaka: Jelen pályázat keretében a 2011. szeptember 1. és 2012. június 30. közötti megvalósítási időszakban lebonyolításra kerülő tevékenységek kaphatnak támogatást.

7. Beérkezési határidő: A pályázat beérkezési határideje 2011. június 17. (péntek).

8. Az eredményhirdetés: A pályázat eredményéről az Apáczai Programigazgatóság a döntést követően, előreláthatóan 2011. augusztus végén levélben értesíti a pályázókat.

9. A pályázat forrása: A BGA-11-HA-02 sz. felhívás nyertes pályázatainak finanszírozása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél a HATÁRTALANUL! programra rendelkezésre álló 500.000.000.- forint keretösszeg terhére történik.

10. A BGA-11-HA-02 sz. pályázati csomag egysége:

FIGYELEM! A BGA-11-HA-02 sz. pályázati csomag dokumentumai: (a BGA-11-HA-02 sz. Pályázati felhívás, a BGA-11-HA-02 sz. Pályázati útmutató, valamint a BGA-11-HA-02 sz. Pályázati adatlap és mellékletei) egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.

Elérhetőségek:

< ![endif]–>

Apáczai Közalapítvány
Budapest, V. Báthory utca 10.

1244 Budapest, Pf. 806.
apalap@apalap.hu
+ 36 1 302 53 03
Web: http://www.apalap.hu/

Letölthető dokumentumok

BGA-11-HA-02 sz. Pályázati felhívás (pdf)
BGA-11-HA-02 sz. Pályázati útmutató (pdf)
BGA-11-HA-02 sz. Pályázati adatlap és mellékletei (xls)
BGA-11-HA-02 sz. Pályázati csomag egyben (zip)