palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Rév8 Zrt pályázata civil szervezeteknek szabadidős, sport, közösségépítő, készségfejlesztő foglalkozásokat lebonyolítására

rev8_pályázatBudapest Józsefvárosi Önkormányzat és megbízásából eljáró Rév8 Zrt civil szervezetek jelentkezését várja nyári, illetve évközi szabadidős, sport, közösségépítő, készségfejlesztő foglalkozásokat lebonyolítására a Budapest józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Házba.

1. Az Ajánlatkérő
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából Rév8 Zrt.
Cím: 1083 Budapest, Práter u, Baross u. 65-67., telephely: Mátyás tér 15. Kesztyűgyár
Képviseli Alföldi György vezérigazgató
Kapcsolattartó: Paulik Mónika

2. Pályázat célja
A Magdolna Negyed Program II. közösségi sport, szabadidős, kulturális és a közösségi részvételt célzó programjainak megvalósulása civil szervezetek közreműködésével.

3. Előzmények
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából Rév8 Zrt. kidolgozta a Magdolna Negyed Program II. Projektjavaslatot, mely a Közép-Magyarországi Operatív Program (továbbiakban: KMOP) keretén belül KMOP 5.1.1. Integrált szociális városrehabilitáció – Kiemelt projektek KMOP-5.1.1/B-2008-0001 azonosító számon elfogadásra került.
A Józsefvárosi Önkormányzat a projekt megvalósítására 2008. augusztus 7-én Támogatási szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, illetve a képviseletében eljáró Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht.-val, mint közreműködő szervezettel. A támogatás az elszámolható költségekre vonatkozóan az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból kerül finanszírozásra vissza nem térítendő támogatás formájában.
Jelen pályázat a projekt keretében valósul meg.

4. Pályázók köre
– Alapítványok
– Jogi személyiségű nonprofit szervezetek

5. Megbízás tárgya
A Magdolna negyedben élő gyerek, kamasz vagy felnőtt korosztály számára szabadidős programok szervezése.

6. A programmal szemben támasztott elvárások
– Gyerekek és fiatal korosztály esetében valamilyen kompetenciát, készséget fejlesszen
– Közösségépítő hatása legyen
– Szélesítse a résztvevők látókörét
– Érdeklődésre tartson számot
– Alkalmazkodjon a helyi szociális és kulturális viszonyokhoz
– Több mint egy napos program
– A programok helyszíne a Kesztyűgyár Közösségi Ház vagy a Mátyás tér.

7. Civil szervezettel szembeni elvárások
A gyermek és kamasz programok esetében a foglalkozást tartó civil szervezetek kihívásnak tekintsék a nehezen kezelhető gyerekekkel, fiatalokkal való munkát.
Vállalják a toborzást, vagy az abban való részvételt az általuk meghirdetett programhoz.
Rendelkeznek már tapasztalatokkal, referenciával hátrányos helyzetű, nehezen kezelhető gyerekekkel illetve fiatalokkal való foglalkozásban.
Előnyt jelent, ha roma származású munkatárs is részt vesz a projekt lebonyolításában.
További elvárás, hogy a programjukat egy alkalommal ingyenesen mutassák be, és ez által teszteljék a részvevők hozzáállását.

8. Célcsoport
1. Belső-Józsefvárosban élő, szociálisan hátrányos helyzetű 6-12 éves gyerekek. A gyermek korosztályra általánosan jellemző rájuk a rendszertelen programlátogatás, alacsony koncentrációs képesség, kommunikatívak, szeretik a csoportos együttlétet, kézügyességet igénylő foglalkozásokat.
2. 13-18 éves kamaszok. A kamaszok esetében fontos az identitást erősítő és megőrző, roma kultúrához kapcsolódó foglalkozások, zenével, mozgással kapcsolatos programok.
3. Felnőtt korosztály – 20-99 év között

9. Tevékenységek köre, amelyre az ajánlatkérés irányul
– klubok
– készségfejlesztő foglalkozások
– sport-, táncfoglalkozások
– rendszeres vagy alkalmi közösségépítő események
– tematikus hetek
10. Megpályázható összeg
Egy meghatározott programra vonatkozó ajánlat nem haladhatja meg a nettó 800 000 Ft-t. Rendelkezésre álló forrás: nettó 6 000 000 Ft.
A szervezetek megbízása megbízási szerződés keretében történik. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a program megvalósításához szükséges összes költséget. Nem elszámolható költségek: terembérlet, fényképezőgép, számítógép, projektor, videó, TV, szkenner, nyomtató vásárlása. Ezeket a Kesztyűgyár Közösségi Ház biztosítani tudja a programokhoz.

11. A pályázati program megvalósításának ideje
– Szünidős program esetén 2009. július 15. – 2009. augusztus 31. közötti időszak
Felhasználható forrás: 1,2 millió Ft
– Egyéb programok esetén: 2009. szeptember 1. – 2009. május 30.
– Felhasználható forrás: 4,8 millió Ft.

A felosztás irányadó, a beérkezett pályázatok függvényében a változtatás jogát fenntartjuk.
12. Kötelezően csatolandó mellékletek
– Pályázati űrlap
– Bírósági bejegyzés másolata vagy cégbejegyzés másolata a szervezet képviselője által hitelesítve
– A programot megvalósítók szakmai önéletrajza

13. A pályázat beadási határideje 2009. június 24. 10.00 h.
Budapest VIII. Mátyás tér 15. Kesztyűgyár Közösségi Ház
A pályázatot zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani összefűzve, minden oldalt leszignálva. A pályázati űrlapot elektronikus úton is be kell nyújtani a paulik-monika@rev8.hu email címre! Hiánypótlást nem fogadunk el. A borítékra rá kell írni – “Magdolna Negyed Program II. – Civil pályázat”
Bővebb információ írásban kérhető június 22. 10 óráig: paulik.monika@rev8.hu
A teljes pályázati anyag letölthető a http://kesztyugyar.blog.hu/2009/05/27/palyazati_felhivas_civileknek linkről

14. A pályázati döntés várható ideje: 2009. július 8.

15. Szerződéskötés várható ideje: 2009. július 15.

16. A pályázat bíráló bizottság tagjai
Kesztyűgyár Tanácsadó Testület

17. A szerződés feltételei
A szerződés feltételeit a mellékelt szerződés tartalmazza

18. Lehet-e több programra ajánlatot adni?
Nincs lehetőség több ajánlat beadására

19. Az ajánlatok elbírálási szempontja
– a program kompetenciát, készséget fejlesztő hatása
– a program kidolgozottsága
– a program közösségépítő hatása
– a program mennyiben szélesíti a résztvevők látókörét, nyitottságát, befogadó készségét
– a program várható népszerűsége
– a program képes-e Budapest más területén élő lakosait is bevonni
– A gyermek és kamasz programok esetében a foglalkozást tartó civil szervezetek kihívásnak tekintsék a nehezen kezelhető gyerekekkel, fiatalokkal való munkát.
– A pályázók szakmai tapasztalatai, referenciái
– A megvalósítók vállalása a toborzásban
– roma származású munkatárs a projekt lebonyolításában.
– az ellenszolgáltatás ára
Jelen eljárásban a nyertes Ajánlattevőt csak a fent leírt bírálati szempont alapján és egyéb tárgyalások nélkül hirdetjük ki.

Forrás: Kesztyűgyár Közösségi Ház