palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium pályázata online projektek megvalósítására

nka_logoAz NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma pályázatot hírdet a környezettudatos nevelést és fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló online projektekre. A pályázat célja, a környezettudatos magatartás és szemlélet környezetpedagógiai interaktív eszközeinek, így – terepi képes kishatározó, tematikus tablók (élőhelyek, életközösségek, felszínalaktani képződmények), terepi és zárttéri foglalkoztató eszközök, modellek, interaktív számítógépes segédanyagok, foglalkozásvezetői segédletek (vizsgálatok, kísérletek, témafeldolgozások leírása), illetőleg egyéb, a témakörhöz tartozó speciális kiegészítők, kidolgozása, modellek és tervek készítése különböző korcsoportok számára.

Pályázhatnak

 • intézmények (nemzeti parkok, állat- és növénykertek, környezetvédelmi neveléssel foglalkozó intézmények), valamint
 • civil szervezetek (társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok/közalapítványok, köztestületek, közhasznú társaságok, nonprofit gazdasági társaságok) számára.

Altéma kódszáma: 2533

A pályamunkák benyújtásának tartalmi elemei, formátuma:

 • házi vagy nyomdai sokszorosításra előkészített forma (PDF),
 • tanulmányterv szinten kidolgozott terv eszközökről, építményekről (PDF),
 • letölthető számítógépes program (FREE WARE),
 • környezeti nevelésben használható drámapedagógiai módszerek és szituációs gyakorlatok „receptjei” (PDF),
 • terepi vizsgálati „egységcsomagok” (pl.: terepi kutató koffer) leírása (PDF),
 • foglalkozásvezető segédletek használatra kész, szerkesztett formában (PDF),
 • egyéb, egyszerűen reprodukálható formában (PDF).

A pályázatnak tartalmaznia kell a szabadon történő felhasználhatóságra vonatkozó jognyilatkozatot.

Az elbírálás szempontjai:
Az elkészült pályamunka

 • mennyire illeszkedik a pályázó alaptevékenységébe,
 • szakmai (ismeretterjesztő és környezetpedagógiai) didaktikai megalapozottság.

Az elkészült pályamunkák, a szerző feltüntetésével, szabadon felhasználhatók lesznek minden környezeti neveléssel foglalkozó szakember és pedagógus számára.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői jogdíjak;
 • szerzői (írói, illusztrátori, fotó) honoráriumok;
 • elektronikus adathordozó költsége.

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költség-jogcímet jelöl meg, úgy azt indokolnia kell.   A Kollégium kötelező önrészt nem ír elő.
A támogatott pályázat szakmai beszámolójának elvárt tartalma:

  • A megítélt pályázati cél  megvalósulása elektronikus adathordozón (CD,DVD) történő benyújtása.
  • Az internetelérhetőség pontos megnevezése.

A támogatást elnyert pályázó a pályamunkákon köteles feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthető.

Pályázni csak a 2009. évre érvényes pályázati adatlapon lehet! Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálon lehet. A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.

A pályázat 2009. június 30-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: NKA