palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Segíthetek? MOL Gyermekgyógyító program 2009

ujeuropalapitvanylogoA MOL Új Európa Alapítványa pályázatot hirdet élmény- és művészetterápiás programok támogatására krónikus betegségben szenvedő vagy súlyos betegségből lábadozó gyerekek, vagy lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek és serdülők pszicho-szociális rehabilitációja érdekében. !!!!!!!!!!!!!!LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!!!!!

Támogatható programok típusai:

  • Művészetterápiás programok: vizuális eszközök, zene, mozgás segítségével történő, önkifejező, alkotó, kreatív, egyéni vagy csoportos foglalkozások, amelyek segítséget nyújtanak a probléma lélektani hátterének megállapításában, azok feldolgozásában, a személyiség egészségesebbé válásában, az egyén környezetével való kapcsolatának rendezésében.
  • Élményterápiás programok: a személyes pozitív élményeken, tapasztalatokon, befogadáson keresztül, új megküzdési módok kipróbálásán és elsajátításán, korrekciós élményeken keresztül segítik a fenti célok elérését.

A pályázat célcsoportja: Krónikus betegségben szenvedő, súlyos betegségből lábadozó vagy azzal tartósan együtt élő  gyerekek (például vérképzőrendszeri, daganatos, légzőszervi, emésztőrendszeri, hormonális, mozgásszervi, pszichiátriai betegséggel vagy egyéb fogyatékkal élő gyerekek stb.), illetve a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek és serdülők (például sajátos nevelési igényű gyermekek, pszichiátriai problémával küzdő szülők gyermekei, közeli hozzátartozót gyászoló vagy egyéb traumát átélt gyermekek, állami gondozásban vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek).

Pályázatot nyújthatnak be
Nonprofit szervezetek, amelyek alapító okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják.

  • civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, szövetségek)
  • közhasznú társaságok
  • egyházi szervezetek

Az elnyerhető támogatás: Támogatás igényelhető a tervezett programmal kapcsolatban felmerülő valamennyi költségre (program költségek, anyagköltségek, megbízási díjak vagy egyéb bér jellegű kiadások, kommunikációs költségek, szállítási vagy utazási költségek, szállás, étkezési költségek stb.)

Támogatás formája: vissza nem térítendő hozzájárulás

A pályázatonként elnyerhető, egy összegű támogatás felső határa 2 millió forint.

A támogatás felhasználásának időtartam
a: 2009. szeptember 1. – 2010. augusztus 31.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 30., kedd (a postai bélyegző határideje)

A pályázatok benyújtása

Új Európa Alapítvány, 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

Kérjük, a borítékra írják rá: Gyermekgyógyító Program 2009.

www.ujeuropaalapitvany.hu,
www.mol.hu

További információ kérhető: info@ujeuropaalapitvany.hu
Infovonal: (0640) 180 280 (munkaidőben)

Forrás: http://www.ujeuropaalapitvany.hu:8080/

Noivalto-Fesztival_2023