palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Képességek a sikerért 2009-az Accenture Kft. pályázata

Az Accenture azt vallja, hogy a siker titka a tehetség megsokszorozása. Ebbe beleértendő a  szükséges képességek, tehetségek pontos azonosítása, új tehetségforrások feltárása, a potenciális tehetségek fejlesztése és képességeik kibontakoztatása. A pályázat célja: olyan kezdeményezés támogatása, amelynek középpontjában a képességek fejlesztése áll, és amely segítségével az emberek aktív részesei lehetnek a gazdaságnak. (Lejárt pályázat)

Pályázati témakörök

 1. Képességek pontos azonosítása: kezdeményezések, amelyek segítik feltárni azokat a képességeket és szakértelmeket, ahol jelenleg, illetve a jövőben várható hiány lép fel, és segítik ennek áthidalását.
 2. Új tehetségforrások feltárása: kezdeményezések, amelyek a változatos munkaerő újszerű megközelítésével élnek; amelyek hangsúlyozzák az egyén egyedülállóságát, az egyéni képességek és teljesítmény fontosságát, ezáltal a jövő sokszínű generációjának kinevelését.
 3. Tehetségek fejlesztése és kibontakoztatása: képesség-, tudás- és kompetencia-fejlesztési kezdeményezések, amelyek elősegítik az egyén és a társadalom fejlődési törekvéseit, a gazdaságban való aktív részvételt.

Pályázati feltételek
A pályázaton azok az önálló jogi személyiséggel és bankszámlával rendelkező non-profit szervezetek vehetnek részt, amelyek legalább 3 éve működnek.
A pályázat benyújtásához kitöltött adatlap, és szöveges pályamunka dokumentáció szükséges.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben a pályázati feltételeknek nem felel meg, hiányos a mellékelt dokumentáció, illetve határidőn túl érkezik be.
A pályázat benyújtásával a pályázó igazolja, hogy azt a pályázati feltételek ismeretében, annak megfelelően készítette el, hozzájárul annak közzétételéhez és az Accenture Kft általi felhasználásához; valamint kijelenti, hogy az abban szereplő adatok jogszerűek és a valóságnak megfelelnek.

Pályázati követelmények
A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • A pályázati adatlap kitöltése.
 • A szervezet tevékenységét bemutató szöveges rész. (max. 0,5 oldal)
 • A szervezet „Képességek a sikerért” témakörbe illő általános bemutatása. (max. 0,5 oldal)
 • A szervezet támogatandó tevékenységének, tervezett programjának részletezése a fent sorolt témakörök egyike alapján. (maximum 3 oldal)

A pályázat kötelező formai elemei:
A pályázatokat (a kötelező elemekkel együtt) maximum 5 oldal terjedelemben, elektronikus formában, magyar nyelven kérjük elkészíteni. A pályázati adatlap kitöltése kötelező.

A pályázat beadási határideje

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani a következő e-mail címen: palyazat@accenture.com

Tárgyban kérjük feltüntetni:
„Képességek a sikerért 2009”.

Határidő: 2009. augusztus 14.

Értékelési szempontok

A pályázó szervezetre vonatkozó adatok:

 • Szervezeti célok holisztikus és stratégiai megközelítése (1-5 pont)
 • Eddigi tevékenység, programok és azok elért eredményei (1-5 pont)
 • Hasonló céllal működő non-profit szervezetekkel való együttműködés (1-5 pont)


Valamint az egy kidolgozott választott témára vonatkozó adatok:

 • A pályamű újszerűsége, jelentősége (1-10 pont)
 • A pályamű hatása a társadalomra nézve (társadalmi megtérülése) (1-10 pont)
 • A pályamű hatása gazdasági szempontból (gazdasági megtérülése) (1-10 pont)
 • Önkéntesek közreműködésének lehetősége (1-5 pont)

A bíráló bizottság tagjai
• Dr. Bőgel György, CEU Business School
• Somogyi Péter, Central European Business Center (CEBC) ügyvezető igazgatója
• Patzauer Éva, Csodalámpa Alapítvány ügyvezető igazgatója
• Az Accenture szakértői csapata

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, amelyet a bíráló bizottság döntése alapján egyetlen szervezet nyerhet el, választott témakörtől függetlenül.

Az elnyerhető támogatás összege:
3.000.000 Ft.
Az elnyert támogatás kizárólag a pályázati ajánlatban szereplő pályamunka megvalósítására fordítható.

A pályázaton nyertes programot a támogatási megállapodás aláírását követő egy éven belül kell megvalósítani.

Eredményhirdetés és díjátadás
Az eredményről minden pályázót 2009. szeptember 18-ig értesítünk.
A nyertes pályázónak a támogatás átadása ünnepélyes keretek között, a CEBC Vezérigazgatói találkozójának ünnepélyes gálavacsoráján, 2009. október 1-én, amelynek helyszíne: Röjtökmuzsaj, Szidónia kastélyszálló.

A gálavacsorán a nyertes szervezet bemutathatja a nyertes pályaművet a Vezérigazgatói találkozó prominens résztvevőinek.

További információ
A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket Barna-Horváth Kittinek (kitti.h.barna@accenture.com; 06/1-327-3778) tehetik fel munkanapokon 9-17 óra között.

A jelen dokumentum jogi természetét tekintve a pályázaton résztvevők felé intézett felhívás a pályázatok benyújtására, a kiíró a pályázattal kapcsolatban a jelen felhívásban meghatározottakon kívül egyéb kötelezettséget, illetve felelősséget nem vállal.

Letölthető dokumentumok:

Forrás: Accenture