palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázat a a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal  által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program c. kiemelt projekt keretében meghirdetett kutatói ösztöndíj programhoz.

Az Apáczai Csere János Doktorandusz Ösztöndíj pályázat célja a kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató doktoranduszok kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb  –  az adott tudományágban releváns  –  tudományos, műszaki  vagy művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció megfelelő előkészítése, megalapozása.
A jelen ösztöndíj felhívás támogatási kerete a támogatásban részesült pályázók létszáma alapján kerül meghatározásra. A kiírás tervezett keretösszege 216  000 000 Ft, ami a támogatottak számától függően változhat.
Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan  100-120  ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.
Az ösztöndíj havi összege: 150 000 Ft.
Jelen Ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak.
Letölthető dokumentumok
A hivatalos pályázati határidő:  2013. július 26.  Az elektronikus véglegesítésnek 2013. július 26. 18.00-ig kell megtörténnie, a határidő  lejártával a rendszer már nem engedélyezi azt. A postára adás dátuma megegyezik a hivatalos pályázat határidővel.