palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia projekt pályázata mentorok és pályakezdők részére

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. meghirdeti az Előretolt Helyőrség Íróakadémia projektjének 2017-es pályázatait pályakezdő- és mentor-kategóriákban.

A 2017-es pályázatok futamideje alatt 15 alkotó részesülhet anyagi támogatásban, rendkívüli tanulási, továbbképzési lehetőségekben, műhelymunkában és korszerű önmenedzselési módszerek elsajátításában.

A KMTG elősegíti a szerzők arra érdemes műveinek megjelentetését, író-olvasó találkozók szervezéséről és médiajelenlétről gondoskodik, valamint szakmai érdek-képviseletet nyújt.

A pályázóknak tudomásul kell venniük a műhelymunka és az oktatói tevékenység Budapest-centrikusságát. Intézményünk mindent megtesz a Kárpát-medencei távolságok áthidalásáért, hétvégi budapesti oktatást, valamint online távoktatást is biztosít. A hatékonyság érdekében ugyanakkor szükségszerű a mentorok esetében a rendszeres, a pályakezdők esetében az időszakos fővárosi jelenlét. Budapesti tartózkodásuk idejére a KMTG az Íróakadémiára felvételt nyert alkotóknak indokolt esetben szállást biztosít.

KATEGÓRIÁK

I. Mentorok – 5 fő

A költői, írói továbbfejlődés segítésén túl célunk újabb mentorok szakmai tréningje, akik az Íróakadémia oktatói mellett részt vesznek a fiatal tehetségek gondozásában.

A pályázat nyerteseivel a KMTG 1 évre szóló szerződést köt, havi bruttó 150.000–250.000 Ft erejéig.

A pályázat elbírálása során a következő szempontokat vesszük figyelembe: a szerző eddigi munkássága; a benyújtott pályázat minősége; a pályázó oktatói képességei; az Íróakadémiának nyújtott specifikus tudás.

Amennyiben a nyertes a vállalt kötelezettségeknek eleget tesz, a szerződést a KMTG 1+1 évre meghosszabbíthatja.

Pályázati feltételek

A pályázónak legalább két megjelent, önálló szépirodalmi kötet vagy bemutatott drámai mű szerzőjének kell lennie.

Korhatár: mindazok pályázhatnak, akik a pályázati határidő napjáig nem töltik be a 40. életévüket.
A pályázaton csak olyan alkotók vehetnek részt, akik még nem rendelkeznek állami művészeti középdíjjal.

A pályázathoz szükséges dokumentáció:

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Írói terv
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó tudomásul veszi a szerződési feltételeket [letölthető pdf]
 • Adatkezelési nyilatkozat [letölthető pdf]

II. Pályakezdők – 10 fő

Ebbe a kategóriába olyan pályakezdő tehetségek jelentkezését várjuk, akik kötettel még nem rendelkeznek, de már fel tudnak mutatni tehetségüket bizonyító írásműveket.

A pályázat nyerteseinek a KMTG 1 évre szóló tanulmányi ösztöndíjat ítél meg, havi bruttó 90.000–120.000 Ft erejéig, mellyel az oktatásban való részvétel feltételeit biztosítja. Amennyiben a nyertes pályázó vállalt kötelezettségeit teljesíti, és eleget tesz az Íróakadémia elvárásainak, a támogatás folyósítását a KMTG 1+1 évre meghosszabbíthatja.

Pályázati feltételek

A pályázó még nem publikált önálló szépirodalmi kötetet.
Pályázhatnak mindazok, akik a pályázati határidő napjáig betöltik 18., de a pályázati év végéig nem haladják meg a 25. életévüket.

A pályázathoz szükséges dokumentáció

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Írói bemutatkozás: legalább 10, legfeljebb 40 oldal szépirodalmi szövegmutatvány, műfaji megkötöttség nincs
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó tudomásul veszi a szerződési feltételeket [letölthető pdf]
 • Adatkezelési nyilatkozat [letölthető pdf]

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus formában, az aláírt, szkennelt nyilatkozatot leszámítva egyetlen *.doc vagy *.pdf dokumentumban, a következő email-címek mindegyikére:

 • palyazat@kmtg.hu, illetve
 • palyazat.eloretolt.helyorseg@gmail.com

Ugyanitt további információ kérhető.

A pályázatok beadásának határideje: 2017. május 14., vasárnap éjfél

A pályázatot a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. által felkért szakmai-szakértői zsűri bírálja el, mely az intézmény oktatóiból áll.

A pályázatok feldolgozása, előszelekciója folyamatos. A szakmai interjúkra 2017. május 22–29. között kerül sor, előzetes egyeztetés alapján. Az elbírálás határideje: 2017. május 30.

Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő lejárta előtt van lehetőség.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg;
 • hiányos a mellékelt dokumentáció;
 • határidőn túl történik a pályázat benyújtása.

Amennyiben nem érkezik megfelelő számú pályázat, vagy a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. által felkért szakmai zsűri a beérkezett pályázati anyagokat nem találja kielégítő minőségűnek, fenntartja annak a jogát, hogy a meghirdetett két kategóriában nem minden helyre javasol nyertest.

Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia projekt pályázata mentorok és pályakezdők részére