palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az európai uniós pályázati pénzek felhasználása

Eddig 2,372 milliárd eurót (folyó áron 661 milliárd forintot) kapott meg előleg formájában Magyarország az Európai Uniótól a 2007–13-as kohéziós keretből – tudta meg a Világgazdaság a Pénzügyminisztériumtól. Erre az összegre hivatkozott korábban Danuta Hübner, az Európai Bizottság regionális ügyekért felelős tagja is lapunknak adott interjújában (VG, június 15., 5. oldal), megjegyezve azt is, hogy számlák ellenében további 200 millió eurót (55,8 milliárd forintot) utaltak át Brüsszelből Magyarországnak 2009 március végéig.

Hol van most ez a pénz? Erre a kérdésünkre válaszolva a pénzügyi tárca elöljáróban emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió által adott előleget a tagállamok kapják (a hétéves keretük arányában, éves részletekben). Ennek célja az, hogy a tagállamok költségvetésének likviditását segítse a programok elindításában, végrehajtásában. A válság hatására időközben némileg változott a közösségi szabályozás (284/ 2009/EK), ennek tulajdonítható, hogy az Európai Bizottság az idén az egyes előlegek mértékét tagállamonként különböző mértékben – Magyarország esetében 325,5 millió euróval, azaz közel 50 százalékkal – megnövelte.
A strukturális alapok és a Kohéziós Alap keretéből nyújtott előleg, illetve az elszámolás alapján átutalt összeg a minisztérium keretében működő Igazoló Hatóság / Nemzeti Programengedélyező Iroda erre a célra elkülönített számláin jelenik meg a Magyar Államkincstárban. (Az uniós szabályok értelmében ez a szerv bonyolítja a pénzügyi elszámolásokat az Európai Bizottsággal.) Magyarország három részletben kapott előleget az
Európai Uniótól, együttesen a már említett 2,372 milliárd euró összegben. A 2007–2013-as elszámolási időszakban további előlegre már nem lehet számítani. Az uniós előírások értelmében ezeket az előlegösszegeket csak az Új Magyarország fejlesztési terv operatív programjai keretében, azok végrehajtására lehet felhasználni.
Főszabályként ebből a forrásból lehet fizetni a pályázatokon nyertes kedvezményezetteknek járó előleget vagy akár a számlákkal elszámolt támogatásokat is. A beérkezett EU-pénz egy részét természetesen már kifizették került a kedvezményezetteknek – közölte a Pénzügyminisztérium. Ismét megjegyezte azonban, hogy az Európai Bizottság által Magyarországra utalt előleg uniós jogszabály által deklarált célja nem az, hogy a tagállam előleget nyújtson a projektek kedvezményezettjeinek. Az uniós előleg alapvetően a tagállam által a kedvezményezett részére történő számlaalapú kifizetések fedezeteként szolgál. A közösségi jogszabályok nem rendelkeznek arról, hogy a tagállam nyújtson-e előleget a kedvezményezetteknek, s ha igen, annak milyen legyen a mértéke. Felhívta a figyelmet a tárca arra is, hogy az Európai Bizottság – az általa átutalt előleg kivételével – csak számla ellenében, ténylegesen teljesített kiadások alapján fizet a tagállamok részére.
Lapunk értesülése szerint a jelenlegi finanszírozási időszakban eddig 379,5 milliárd forintot kaptak kézhez (számlák ellenében és előleg formájában) a nyertesek. Tehát az EU-tól beérkezett pénz több mint felét már továbbutalták a kedvezményezetteknek, a többi pedig a kincstári elkülönített számlákon van.

VG