palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az év fiatal menedzsere 2010

Menedzserek országos SzövetségeA Menedzserek Országos Szövetsége – a Joint Venture Szövetség, a Magyar Bankszövetség, a Menedzser Alapítvány, a Menedzsment Fórum, a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, a Világgazdaság c. lap és a Demján Sándor Alapítvány közreműködésével – pályázatot hirdet „Az év fiatal menedzsere 2010” cím elnyerésére.


A pályázat ún. nyílt pályázat, amelyen közvetlenül vagy közvetetten – mások általi előterjesztés, ill. ajánlás (a továbbiakban pályázati anyag) alapján – az 1974. december 31. után született magyar menedzserek, vagyis olyan személyek vehetnek részt, akiknek meghatározó szerepük van vállalatuk, vállalkozásuk irányításában.

A pályázati anyagot

 • közvetlen részvételnél maga a pályázó,
 • közvetett részvétel esetén
  • a Menedzserszövetség elnöksége, tagjai vagy a tagok egy-egy csoportja,
  • érdekképviseleti és szakmai szervezetek, kamarák, egyesületek, alapítványok stb. vezetői, testületei, képviselői,
  • minisztériumok, vagy más országos hatáskörű szervek,
  • a cégek menedzsmentjei vagy azok tagjai,
  • az országos napilapok, a gazdasági napi- és hetilapok, folyóiratok szerkesztőségei,
  • az elektronikus média szerkesztőségei

készíthetik el, ill. nyújthatják be 2 példányban, elektronikus adathordozón, CD-én. Az elektronikus adathordozón beadott anyagokat bizalmasan kezeljük, csak a zsűri tagjai számára lesznek hozzáférhetőek.

A pályázatokat a Menedzserszövetség vezetőiből és a meghirdető szervek képviselőiből álló szakmai zsűri bírálja el.

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

1. A pályázó szakmai felkészültségére vonatkozó dokumentumok
1.1. Szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázó személyes adatain felül az alábbiakat is:

 • vezetői képzettségek, képességek,
 • szakmai tapasztalatok,
 • kockázatvállalási hajlandóság,
 • innovativitás,
 • kommunikációs készség

1.2. Szakmai elismertség
1.3. Publikációk, média nyilatkozatok (lista)
1.4. Társadalmi kötelezettség vállalás, a pályázó viszonya a CSR-hez (Corporate Social Responsibility)

2. A pályázó által vezetett szervezet üzleti adatai

 • 2009. évi éves beszámoló (csak egy oldalas eredménykimutatást kérünk!)
 • 2010. év tervadatai (max. 1 oldal)
 • 2010. év 1-9. hónapjának tényadatai (forgalom, nyereség, vagyon, létszám, max. 1 oldal)
 • Piaci részesedés, a cég piaci megítélése

3. A pályázó és az általa vezetett szervezet kapcsolata

A pályázó szakmai érvelése a következőkről:

 • a cég fejlődésének dinamikája a pályázó vezetési időszaka alatt,
 • a fejlődés mennyire köszönhető a pályázó tevékenységének,
 • mi az, ami a cég fejlődésében kizárólag az ő munkájának eredménye, és csak az ő személyéhez köthető,
 • kapcsolata a többi vezetővel,
 • kapcsolata a tulajdonossal/tulajdonosokkal, illetve a céget irányító testületekkel (közgyűlés, igazgatótanács, felügyelő bizottság) és a stakeholderekkel,
 • kapcsolata az alkalmazott munkatársakkal,
 • szervezeten belüli változások menedzselése (szervezetfejlesztés, belső utasítások kiadása és bevezetése, szervezet átalakítás, humánerőforrás menedzsment, stb.),
 • a cég külső kapcsolati hálójának kiépítése (pl. média-kapcsolatok, társadalmi és szakmai kapcsolatok stb.).

4. Egyéb dokumentumok, amelyek a pályázó megítélése szempontjából fontosak lehetnek, és a pályázó eredményeit bizonyítják (pl. minőségtanúsítvány, vállalati politika, díjak, elismerések stb.)

A pályázati anyag maximum 10 gépelt oldal terjedelmű lehet (a csatolt dokumentumok nem számítanak bele a 10 oldalba!). A pályázatot elektronikus adathordozón (CD-én) 2 példányban kell benyújtani! A CD-én csak word, excel, pdf, és jpg. file-okat tudunk elfogadni!

A pályázat benyújtási határideje: 2010. december 21. kedd, 12.00 óra

Helye: Menedzserek Országos Szövetsége
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Tel: 225-8791, Fax: 225-8792
menszov@t-online.hu
www.manager.org.hu