palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Bolyai János kutatási ösztöndíj

Az MTA pályázatot hirdet Bolyai János kutatási ösztöndíjra.   Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban.

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki:

  • magyar állampolgár
  • PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik a pályázat benyújtásakor
  • a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be
  • kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.

Pályázhat nem magyar állampolgár is, ha kutatási témája magyarországi vagy a magyarsággal kapcsolatos kutatási feladathoz kötődik. Kivételes esetben a pályázat benyújtható angol nyelven.

Aki korábban már egy alkalommal részesült Bolyai ösztöndíjban, abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha a záró kutatási jelentése „kiemelkedő” vagy „jó” minősítésű volt. Aki már egynél többször kapta meg a Bolyai ösztöndíjat és az ösztöndíj igénybevételének együttes időtartama meghaladta a 3 évet, nem nyújthat be pályázatot. Aki korábban Bolyai ösztöndíjáról a szerződés lejárta előtt lemondott, ismételten nem pályázhat.

Az ösztöndíjra nem pályázhat az, aki az MTA Doktora címmel, vagy a tudomány doktora fokozattal rendelkezik, vagy az ösztöndíj folyósításának kezdetekor bármely más, állami költségvetés által finanszírozott ösztöndíjban részesül (Pl.: Magyary Zoltán ösztöndíj, MTA Lendület Fiatal Kutatói Program ). OTKA posztdoktori ösztöndíjjal rendelkező pályázhat.

Az ösztöndíj határozott időre – 1, 2 vagy 3 évre – szól.
2013-ban havi bruttó összeg124 500 Ft.

Az ösztöndíj személyi jövedelemadó alá vont, társadalombiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás köteles jövedelem.

2013-ban az elnyerhető ösztöndíjak tervezett száma: 180. Ebből a korábban már ösztöndíjban részesültek, ismétlő ösztöndíjasok tervezett száma: 36.

A pályázatok elbírálásáról 2013. június 7-ig kapnak értesítést a pályázók.

A pályázatot elnyert kutatók 2013. szeptember 1-jétől részesülnek ösztöndíjban.

A pályázat szabályait az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata, továbbá Szervezeti Működési Szabályzata tartalmazza.

A pályázási díj 2013-ban 10 000 Ft.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma felhívja a pályázók figyelmét:

  • a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) használatára, és azt ajánlja, hogy a pályázati anyag részeként elkészítendő publikációs és hivatkozási listához használják az MTMT rendszert
  • az MTA Etikai kódex megismerésére.

Tájékoztató információk:

1.       Nyomtatványok:

2.       A pályázati díj befizethető:

  • készpénz átutalási megbízás (csekk) segítségével (beszerezhető az MTA Doktori Tanács Titkárságán 1051 Budapest Nádor u. 7.),
  • átutalással a 10032000-01744208-00000000 számú számlára, az MTA Titkárság Doktori Tanács Titkársága névre. Ebben az esetben kérjük a közlemény rovatban a „KTK 300″-as számot és – intézményi befizetés esetén is – a pályázó nevét és címét feltétlenül szíveskedjék feltüntetni.

A pályázási díjról minden pályázó a banknaplóban történt azonosítás után utólag – a befizetést követő hónap utolsó napjáig – számlát kap, kizárólag az első helyen megjelölt befizető (pályázó neve vagy intézmény neve) nevére kiállítva.

További útmutató a pályázóknak ide kattintva letölthető

Pályázni az MTA Titkárság Informatikai Főosztálya által üzemeltetett elektronikus pályázati rendszeren keresztül lehet.

 Belépés a pályáztatási rendszerbe

A pályázat csak akkor érvényes, ha az előírt dokumentumokat 1 példányban, személyesen vagy postai úton is eljuttatja az alábbi címre:

MTA Doktori Tanács Titkársága, 1051 Budapest, Nádor u. 7.

Beadási határidő: 2013. március 27. 16 óra

Postán küldés esetén a postabélyegzés legkésőbbi időpontja: 2013. március 28.