palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Bűnmegelőzési pályázat

nefmi pályázatA Belügyminisztérium Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztálya pályázatot hirdetett bűnmegelőzési projektek megvalósítására.


A célok megvalósítása érdekében az alábbi projektekre lehet pályázatot benyújtani:

1. komponens: A település és vonzáskörzete együttműködésének ösztönözése a helyi közbiztonság javítása érdekében. A helyi közösség biztonságérzetét jelentős mértékben hátrányosan befolyásoló tényezők jelzésének fogadása és a biztonságérzetet negatívan befolyásoló problémák megoldására alkalmas módszerek kialakítása.

2. komponens: Szegregált, deprivált települések, településrészek, zárványtelepülések, és más módon hátrányos helyzetű települések közbiztonságának fokozása a társadalmi, szociális, közművelődési integráció elősegítésével.

3. komponens: A gyermekek és fiatalok közötti erőszak, valamint a fiatalok áldozattá és elkövetővé válásának megelőzésére komplex modellprogram kialakítása és megvalósítása; illetve a rendőrség, a nevelési és/vagy oktatási intézmény és fenntartója, valamint civil szervezetek együttműködésének fokozása e témakörben.

4. komponens: Országos terjesztésű iskolai bűnmegelőzési programhoz szükséges rendezett zenei jogdíjú kisfilmek készítése, ehhez kapcsolódó oktatási módszertan készítése, a trénerek ki- és továbbképzése, a filmeket tartalmazó adathordozók sokszorosítása, televíziós sugárzási idő vásárlása.

A támogatott projektet 2011. március 16-ig meg kell kezdeni, és 2011. május 15-éig be kell fejezni.

Pályázhat
1. helyi, települési önkormányzat, illetve ennek szakterületen működő intézménye
2. települési önkormányzati szövetség, társulás
3. költségvetési szerv (kivéve: minisztérium)
4. non-profit szervezet

Főpályázóként pályázatot csak olyan szervezet nyújthat be, amely önállóan vállalhat kötelezettséget és önálló adószámmal, bankszámlaszámmal rendelkezik. Ennek hiányában a pályázatot a fenntartó nevében kell benyújtani, és a pályázat „megvalósítója” lesz a teljes jogalanyisággal vagy önálló adószámmal, bankszámlaszámmal nem rendelkező szervezet.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Ez alól kivételt jelent, ha a fenntartó szervezet (főpályázó) több megvalósító szervezet nevében is pályázatot nyújt be.

Egy pályázatra fordítható támogatás összege:

  • minimum: 1 millió forint,
  • maximum: 5 millió forint.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 34 millió forint.

A megkövetelt saját forrás mértéke: a teljes projekt-költség minimum 10 %-a.

Támogatható projektek száma: maximum: 20 pályázat.

A támogatás összegének tárgyi eszköz és kis értékű tárgyi eszköz (gép, berendezés, felszerelés) beszerzésére maximum 50%-a fordítható.

A nyertes projektek megvalósítására 2011. március 01. és 2011. május 15. között van lehetőség.


A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A pályázatok elektronikus és papíralapú benyújtásának határideje: 2011. január 20. (csütörtök) 24.00 óra.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HELYE

A pályázati dokumentáció a felhívást, a pályáztató által közzétett adatlapot, mellékleteit és az útmutatót jelenti.

A pályázatokat a pályáztató által közzétett adatlap felhasználásával számítógéppel kitöltve kell elkészíteni. Az adatlapot, továbbá annak 1.sz. mellékletét elektronikus formában továbbítani kell a palyazat@bm.gov.hu e-mail címre az útmutatóban megadott formai kritériumok teljesítésével.

Letölthető dokumentumok

Felhívás
Útmutató
Adatlap
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. számú melléklet
6. számú melléklet
7. számú melléklet
8. számú melléklet
9. számú melléklet

A pályázati díj mértéke pályázatonként 5000 Ft.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

  1. 1. Pénzügyi kérdésekben (és az 1. sz. mellékletet kivéve a mellékletekkel kapcsolatban) a pályázat megvalósítási helye szerint illetékes Állampénztári Iroda munkatársától. (Elérhetőségek a mellékletben.)
  2. Szakmai kérdésekben (és az 1. sz. melléklet vonatkozásában) a Belügyminisztérium Jogszabály-előkészítő Osztályán Sövényházy Editet (edit.sovenyhazy@bm.gov.hu; palyazat@bm.gov.hu; 1/999-4320; BM 14-292).

Forrás: http://www.bm.gov.hu/