palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Campus Hungary Ösztöndíj csoportos tanulmányútra

A Balassi Intézet és konzorciumi partnere, a Tempus Közalapítvány a „Nemzeti Kiválóság Program – Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program” című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. január 15. és augusztus 31. között megvalósítható csoportos tanulmányútra.

Mi a csoportos tanulmányút célja?

A hallgatók lehetőséget kapnak olyan csoportos tanulmányút megvalósítására, amely szorosan kapcsolódik hazai képzésükhöz, ugyanakkor a külföldi tapasztalatuk kiegészíti azt. Lehetőséget ad a választott partnerintézménnyel való szorosabb együttműködés kialakítására, az adott intézményben hasonló területen tanuló diákok megismerésére, kapcsolatok kiépítésére. Minden esetben szükséges a tanszék, illetve a vezető oktató jóváhagyása.

Mennyi időre szól a csoportos tanulmányút?

A csoportos tanulmányút minimum 5 naptári napra (konferencia esetén minimum 3 munkanapra) – maximum 1 hónapra szól.

Hányan vehetnek részt a csoportos tanulmányi úton?

A csoport minimum 5, maximum 15 főből állhat. A csoporton belül ki kell nevezni egy hallgatót csoportvezetőnek.

Hova és milyen tevékenységre lehet pályázni?

Bármely olyan külföldi intézményhez (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), amelyet a hallgató küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítása előnyös lehet.

Kik pályázhatnak?

Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatói, akik

 •     a pályázott tevékenységhez kapcsolódó szakon aktív hallgatói jogviszonnyal rendeznek.
 •     az adott szakon már elvégeztek két félévet (MA/MSc és PhD hallgatók esetén ez nem
  feltétel).
 •     a pályázott tevékenység munkanyelvén legalább középfokú nyelvtudással rendelkeznek.
 •     fel tudják mutatni a választott intézmény/szervezet fogadólevelét.
 •     igazolni tudják, hogy küldő intézményük támogatja a pályázatukat.
 •     vállalják, hogy hazaérkezésüket követően határidőre eleget tesznek beszámolási kötelezettségeiknek:
  Az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint hazaérkezését követően szakmai beszámolót készítenek és adott határidőre benyújtják a fogadó intézmény igazolásait (időtartam és kreditigazolás).

Milyen anyagi támogatásban részesülnek a pályázók?

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint tölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes csoport hallgatói személyenként 75 000 Ft – 250 000 Ft ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, ugyanakkor a küldő intézmény kiegészítheti a támogatást. A pályázat csupán a részt vevő hallgatók ösztöndíját tudja fedezni, a vezető oktatók költségeit nem.

Hol lehet pályázni?

A teljes pályázás 2012. október 15-től online felületen, a www.campushungary.hu oldalon történik.

A pályázás lépései:

 •     regisztráció
 •     ösztöndíjtípus kiválasztása
 •     pályázati adatlap kitöltése
 •     a választott pályázattípushoz szükséges dokumentumok feltöltése
 •     a teljes pályázati anyag véglegesítése 2012. november 20. éjfélig

A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező!

Mit tartalmaz a pályázati anyag?

 •     Online Adatlap
 •     fogadólevél a Csoportos Tanulmányútról
 •     Csoportos Tanulmányúthoz kapcsolódó tanszéki jóváhagyás
 •     tanulmányi eredményt igazoló indexmásolat
 •     nyelvtudást igazoló dokumentum
 •     OTDK helyezés esetén igazolás

Fontos! A Csoportos Tanulmányút esetén a pályázás csoportosan történik. A pályázók által választott csoportvezető tölti fel a szükséges dokumentumokat és a csoporttagok adatait is.

Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?

A kiválasztás szempontjai a következőek:

 •     tanulmányi átlag
 •     nyelvtudás

Előnyt élveznek azok

 •     a pályázatok, amelyeknek szakmai tartalma szorosan kapcsolódik a résztvevők hazai tanulmányaihoz, konkrét tanegységekhez és teljesítésüknek része a tanulmányúton való részvétel.
 •     a pályázatok, amelyeknek programja tartalmaz Magyarországot, a Campus Hungary Programot, illetve a küldő egyetemet népszerűsítő elemet is.
 •     akiknek pályázói között szerepelnek OTDK helyezettek
 •     akiknek pályázói műszaki és természettudományi területen tanulnak.

A Balassi Intézetben működő Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg az ösztöndíjasok névsorát. Egy pályázati ciklusban minden hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.

Bővebb információ: info@campushungary.hu