palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Campus Hungary Ösztöndíj rövid tanulmányútra

A Balassi Intézet és konzorciumi partnere, a Tempus Közalapítvány a „Nemzeti Kiválóság Program – Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program” című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. január 15. és augusztus 31. között megvalósítható rövid tanulmányútra.

Mi a Rövid Tanulmányút célja?

A Rövid Tanulmányút célja, hogy a pályázók részt vegyenek a nemzetközi hallgatói tudományos életben, tapasztalatot szerezzenek tudományos diákkonferenciákon, intenzív programokon, rövidtávú képzéseken, közös tanulmányi vagy kutatási projektekben. Emellett lehetőségük nyílik kifejezetten a szakdolgozat, doktoranduszok esetén a disszertáció megírásához szükséges tanulmányút megvalósítására.

Mennyi időre szól a pályázat?

A Rövid Tanulmányút minimum 5 naptári napra (konferencia esetén minimum 3 munkanapra), maximum 1 hónapra szól.

Hova és milyen tevékenységre lehet pályázni?

Bármely olyan külföldi intézménybe lehet pályázni (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), amelyet a hallgató küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítása is előnyös lehet.

Ki pályázhat?

Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója,

 • aki a pályázott tevékenységhez kapcsolódó szakon aktív hallgatói jogviszonnyal rendezik,
 • aki az adott szakon már elvégzett két félévet (MA/MSc és PhD hallgatók esetén ez nem feltétel),
 • aki a pályázott tevékenység munkanyelvén legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik,
 • aki fel tudja mutatni az általa választott intézmény/egyetem fogadólevelét,
 • akinek küldő intézménye támogatja pályázatát és ezt írásban is igazolja,
 • aki vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek.

Az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint hazaérkezését követően szakmai beszámolót készít és adott határidőre benyújtja a fogadó intézmény igazolásait (időtartam és kreditigazolás).

Milyen anyagi támogatásban részesülnek a pályázók?

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a külföldön tölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes pályázó 75 000 Ft – 250 000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.

Hol lehet pályázni?

A teljes pályázás 2012. október 15-től online felületen, a www.campushungary.hu oldalon történik.

A pályázás lépései a következők:

 • regisztráció
 • ösztöndíjtípus kiválasztása
 • pályázati adatlap kitöltése
 • a választott pályázattípushoz szükséges dokumentumok feltöltése
 • a teljes pályázati anyag véglegesítése 2012. november 20. éjfélig.

A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező!

Mit tartalmaz a pályázati anyag?

 • Online Adatlap,
 • fogadólevél a Rövid Tanulmányútról,
 • Rövid Tanulmányutat támogató tanszéki igazolás,
 • Tanulmányi eredményt igazoló indexmásolat,
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum,
 • OTDK helyezés esetén igazolás.

Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?

A kiválasztás szempontjai a következőek:

 • tanulmányi átlag,
 • nyelvtudás

    Előnyt élveznek azok,

 • akik előadóként vesznek részt nemzetközi tudományos konferencián,
 • akiknek tervezett tevékenysége kreditelismeréssel is jár,
 • akiknek a szakdolgozat, illetve a doktori disszertáció megírásához szükséges a tanulmányút,
 • akik OTDK helyezettek,
 • akik műszaki és természettudományi területen tanulnak.

A Balassi Intézetben működő Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg az ösztöndíjasok névsorát. Egy pályázati ciklusban minden hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.

Bővebb információ: info@campushungary.hu