palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Campus Hungary Ösztöndíj Szakmai gyakorlatra

A Balassi Intézet és konzorciumi partnere, a Tempus Közalapítvány a „Nemzeti Kiválóság Program – Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program” című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. január 15. és augusztus 31. között megvalósítható szakmai gyakorlati képzésre.

Mi a szakmai gyakorlat célja?

A külföldi cégnél, fogadó szervezetnél eltöltött időszak után a hallgató olyan tapasztalatokkal, készségekkel gazdagodva térjen haza, amely jelentős előnyt biztosít számára a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez.

Mennyi időre szól a szakmai gyakorlat?

A szakmai gyakorlat minimum 2, maximum 6 hónapra szól.

Hová és milyen tevékenységre lehet pályázni?

Bármely olyan külföldi céghez, illetve intézményhez (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), amelyet a hallgató küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítása is előnyös lehet.

Ki pályázhat?

Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója, aki

 • a pályázott tevékenységhez kapcsolódó szakon aktív hallgatói jogviszonnyal rendezik
 • az adott szakon már elvégzett két félévet(MA/MSc és PhD hallgatók esetén nem feltétel),
 • a pályázott tevékenység munkanyelvén legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik,
 • fel tudja mutatni az általa választott intézmény/szervezet fogadólevelét,
 • igazolni tudja, hogy a küldő intézménye támogatja pályázatát,
 • vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek.

Az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint hazaérkezés után szakmai beszámolót készít és adott határidőre benyújtja a fogadó intézmény igazolásait (időtartam és kreditigazolás).

Milyen anyagi támogatásban részesülnek a pályázók?

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 150 000 Ft, 165 000 Ft vagy 180 000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, ugyanakkor a fogadó cég által felajánlott juttatások kiegészíthetik az ösztöndíj összegét.

Hol lehet pályázni?

A teljes pályázás 2012. október 15-től online felületen, a www.campushungary.hu oldalon történik.

A pályázás lépései a következők:

 • regisztráció,
 • ösztöndíjtípus kiválasztása
 • pályázati adatlap kitöltése
 • a választott pályázattípushoz szükséges dokumentumok feltöltése
 • a teljes pályázati anyag véglegesítése 2012. november 20. éjfélig

A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező!

Mit tartalmaz a pályázati anyag?

 •     Online Adatlap
 •     fogadólevél a Szakmai Gyakorlatról
 •     Szakmai Gyakorlatot támogató tanszéki igazolás
 •     tanulmányi eredményt igazoló indexmásolat
 •     nyelvtudást igazoló dokumentum
 •     OTDK helyezés esetén igazolás

Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?

A kiválasztás szempontjai a következőek:

 •     tanulmányi átlag
 •     nyelvtudás

Előnyt élveznek azok,

 •     akiknek külföldi szakmai gyakorlatát küldő intézménye hazai kötelező szakmai gyakorlatként teljes kreditértékkel beszámítja,
 •     akik OTDK helyezettek,
 •     akik műszaki és természettudományi területen tanulnak.

A Balassi Intézetben működő Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg az ösztöndíjasok névsorát. Egy pályázati ciklusban minden hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.

Bővebb információ: info@campushungary.hu, www.campushungary.hu